Show simple item record

dc.contributor.advisorKose, Marika
dc.contributor.authorKoolmeister, Kaia
dc.date.accessioned2016-05-21T08:15:33Z
dc.date.available2016-05-21T08:15:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2697
dc.description.abstractTöö eesmärk on analüüsida Hiiumaa loodusturismi olukorda ja tuua välja kitsaskohad ning teha ettepanekuid ja soovitusi loodusturismi arendamiseks. Peamised probleemid on loodusturismi hooajalisus ja loodusturismile spetsialiseerunud kohalike ettevõtete puudumine. Töö käigus uuriti, mis seisus on Hiiumaa loodusturismi objektid ja kuidas saaks ne id paremini turismis rakendada. Selleks viidi läbi teiseste andmete uuring, selgitamaks välja loodusturismi objektid, mida pakutakse turismiportaalide kaudu, tutvustatakse Hiiumaa turismikaartidel ja mujal avalikus meedias. Valiti välja 49 Hiiumaa olulisimat loodusturismi objekti või sihtkohta ja neid, mille kohta puudus kaasaegne info, külastati. Uuringu põhjal võib järeldada, et Hiiumaal on loodusturismi potentsiaal suures osas ära kasutamata. Üksnes vähesed loodusobjektid kuuluvad turismipakettidesse või moodustavad vaid osa turismimarsruudist.est
dc.description.abstractThe purpose of current thesis is to analyze the present status of the nature tourism on the island of Hiiumaa and to bring out the shortages, as well as to make some possible suggestions and recommendations. The problem of the nature tourism in Hiiumaa is its seasonality and the lack of the enterprises offering direct nature tourism services. The condition of the nature tourism objects in Hiiumaa has been studied and their improvement and development possibilities have been outlined. 49 nature tourism objects, advertised via Visitestonia.com, Hiiumaa tourism maps and other media were selected for research and those, lacking the contemporary information, were visited. Based on collected information and field visits, the evaluations were made and suggestions given. As a result of the study we can conclude that in Hiiumaa the potential of the nature tourism is mostly unused: only a few nature objects belong to some tourist packages or constitute a part of certain routes.eng
dc.subjectloodusturismEST
dc.subjectHiiumaaEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleLoodusturismi arenguvõimalustest Hiiumaalest
dc.title.alternativeNature tourism development possibilities on the island of Hiiumaaeng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2016-05-30


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.