Show simple item record

dc.contributor.advisorLauringson, Enn
dc.contributor.authorSalf, Diana
dc.date.accessioned2016-05-21T07:25:01Z
dc.date.available2016-05-21T07:25:01Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2687
dc.description.abstractAntud uurimustöö on tehtud katsepõhisena Põlvamaal Istmar Salf FIE maadel, kus kasutati erinevaid viljelustehnoloogiaid: kahele katsepõllule (minimeeritud ja künnipõhine) rajati kahe erineva külvikuga nelja külvikulaiuseline katsevariant (kokku mõlemal katsepõllul kaks varianti). Töö eesmärgiks on uurida suvinisu saagikust ja tootmiskulusid ning neid mõjutavaid tegureid kasutades mono– ning kombineeritud külvikut erinevate mullaharimistehnoloogiatega põldudel. Töös kasutatud kirjanduspõhised andmed on võetud teadusajakirjadest, kogumikest, raamatutest ning erinevatest andmebaasidest. Analüüsitud ja statistiliselt töödeldud arvandmed on katsepõhised ja pärinevad uurimustöö raames sooritatud katsest. Soodsamalt mõjutas taime kasvu kombineeritud külviku kasutamine nii künni kui ka minimeeritud harimisviisiga põllul (kiirem taime areng, tugevam taimik ning terasaak). Varem valminud variantidele ei olnud ilmastik koristamiseks soodne (kvaliteedinäitajad halvenesid), mistõttu andsid kombineeritud külvikust ligi nädal hiljem valminud monokülviku katsevariandid parema tulemuse kvaliteedinäitajate osas. Antud uurimustöö annab hea ülevaate põllumajandusettevõtjale uuteks investeeringuteks, kuna võrdleb kaht enamlevinud külvitehnoloogiat minimeeritud ning künnipõhisel põllul.EST
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis is based on an experiment conducted in Põlva County on Istmar Salf’s (self–employed entrepreneur) fields, where different cultivation strategies were used. The two fields (tillage and reduced tillage) were both sowed with usual seed drill and with conventional seed drill, creating two 16 meter wide experiment variances on each. The purpose of the thesis was to research aspects that influence the yield and production costs of spring wheat by using conventional seed drill and combined seed drill on fields with different cultivation technologies. Data used in this paper was gathered from science magazines, compendiums, books and databases. Statistical numeric data for the analyses were gathered from and are based on the experiment specifically conducted for this thesis. In conclusion, the study showed that using combined seed drill both on tillage and reduced tillage experiment fields had better influence on spring wheat growth, resulting in faster plant growth, stronger plants and higher yield. Yet, as combined seed drill fields got ready for harvesting a week before the conventional seed drill fields, the overall yield quality suffered due to rain and bad weather conditions. As this thesis compares two of the most used seedling technologies on reduced tillage and tillage fields, it gives needed insight for farmers when planning new investments.en
dc.subjectsuvinisuEST
dc.subjectsaagikusEST
dc.subjecttootmiskuludEST
dc.subjectmullaharimineEST
dc.subjectkülvikudEST
dc.subjectkatsedEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleErinevate viljelustehnoloogiate mõju suvinisu saagikusele ning tootmiskuludeleEST
dc.title.alternativeThe influence of different cultivation technologies to spring wheat yield and production costsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2016-06-01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.