Show simple item record

dc.contributor.advisorLulla, Taavi
dc.contributor.advisorTimmusk, Toomas
dc.contributor.authorSütt, Rene
dc.date.accessioned2016-05-20T12:54:58Z
dc.date.available2016-05-20T12:54:58Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2669
dc.description.abstractJalgpalli harrastajate arv Eestis järjest tõuseb ning sellega kaasneb ka nõudlus korralike väljakute järele. Vanad staadionid on juba amortiseerunud ning need on vaja rekonstrueerida. Väljakutele paigaldatakse uus murukate, niisutus- ja drenaažisüsteem. Magistritöö eesmärgiks on rekonstrueerida amortiseerunud Elva naturaalmuruga jalgpalliväljak kaasaegse murukatte, vihmutus- ja drenaažisüsteemidega väljakuks. Uus väljak peab vastama Eesti Jalgpalli Liidu poolt esitatud kõrgliiga nõudmistele. Töös on välja toodud erinevaid murukatete, vihmutussüsteemide ja drenaaži tehnoloogiaid, analüüsitud nende omadusi ja sobivust Eesti oludesse. Rekonstrueeritava väljaku vananenud murukate asendatakse Desso Grassmaster hübriidmurukattega, kus naturaalmuru tugevdatakse kunstmuru kiududega. Väljakule paigaldatakse pop-up vihmutussüsteem, mida juhib automaatkontroller ja SolarSync sensor. Enamus vihmuteid paiknevad väljaku äärtes, kaks vihmutit on väljaku peal. Vihmutusvesi võetakse Elva linna veetorustikust ning vihmutitele vajaliku surve saamiseks paigaldatakse survetõstepump. Väljakule paigaldatakse drenaažisüsteem, mis suunab tekkiva liigvee sadevee kanalisatsiooni. Drenaažisüsteemiks kasutatakse Draincore2 dreenikärgesid ja perforeeritud dreenitorusid. Drenaaž paigaldatakse väljaku alla ja ümber väljaku paikneva jooksuraja äärde. Selles töös välja toodud lahendusi on võimalik kasutada ka tulevikus teiste vanade väljakute rekonstrueerimisel või uute väljakute ehitamisel. Niisutusvajadus on arvutatud väljaku asukohapõhiselt ning uues kohas peab need uute andmete põhjal uuesti välja arvutama.est
dc.description.abstractThe number of practitioners of football is continuously increasing and with that comes demand for proper pitches. Old stadiums are already depreciated and need to be reconstructed. A new turf, irrigation and drainage systems are installed on the pitch. The objective of this master’s thesis is to reconstruct depreciated football pitch in Elva to a pitch with modern turf, irrigation and drainage systems. New pitch has to meet the premier league requirements of Estonian Football Federation. In this work there are brought out different turfs, irrigation systems and draining technologies, analyzed their characteristics and suitability for Estonian conditions. The old turf on this reconstructed pitch is being replaces with Desso Grassmaster hybrid turf where natural turf is reinforced by artificial turf fibers. There are pop-up sprinklers installed on the field witch are controlled by automatic remote controller and SolarSync sensor. Most sprinklers are placed on the edge of the pitch; two sprinklers are on the pitch. The water for irrigation is taken from Elva city main water pipes. To ensure the necessary pressure for the sprinklers, a pressure booster pump needs to be installed. To lead excessive water to the sewer system a drainage system is installed. Draincore2 and perforated pipes are used for this drainage system. Drainage is installed under the pitch and beside of the running course around the pitch. Solutions that has brought out in this work can also be used to reconstruct other old football pitches or for building new ones. Water duty is calculated by the location of the specific pitch and in new location it has to be recalculated by new data.eng
dc.subjectspordiväljakudEST
dc.subjectrekonstrueerimineEST
dc.subjectdrenaažEST
dc.subjectvihmutussüsteemidEST
dc.subjectniisutusEST
dc.subjectmagistritöödEST
dc.titleElva jalgpallistaadioni rekonstrueerimineest
dc.title.alternativeReconstruction of the Elva football Fieldeng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2016-06-02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.