Show simple item record

dc.contributor.advisorKriipsalu, Mait
dc.contributor.authorHoop, Martti
dc.date.accessioned2016-05-20T11:42:48Z
dc.date.available2016-05-20T11:42:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2652
dc.description.abstractPlasti taaskasutamine ja jäätmekütuse kasutamine energia saamise eesmärgil muutuvad järjest populaarsemaks. Üheks suurimaks takistuseks osutub aga liiga must ja määrdunud tooraeine, mis viib alla nii plasti taaskasutuse efektiivsuse, kui ka jäätmekütuse kütteväärtuse. Käesoleva töö eesmärgiks oli leida kompaktne ja mobiilne seade jäätmete pesuvee puhastamiseks, sest pesemise tarbeks kulub väga suur hulk vett. Eesmärgi täitmiseks projekteeriti ja ehitati katseseade. Katseseade koosnes neljast osast: eelpuhastus, keemiline töötlus, setitamine ja filtreerimine. Valmis katseseadet katsetati Maaülikooli hüdraulika laboris, kus eelnevalt oli pestud 300 kg jäätmekütust, mille tulemusena saadi 1000 l reostunud pesuvett. Töötlemata vees oli kuivaine sisaldus keskmiselt 2688 mg/l. Katsetati kahe erineva koguse koagulandi doseerimisega. Esimesel juhul doseeriti kogus 2,86 mg/l aktiivaine järgi koagulanti ja tulemuseks saadi keskmiselt 40 mg/l kuivainesisaldus. Teisel juhul doseeriti 5,72 mg/l aktiivaine järgi koagulanti ja tulemuseks saadi keskmiselt 7 mg/l kuivainesisaldus. Kõikide veeproovide analüüsid teostati Eesti Maaülikooli Bio- ja Keskkonnakeemia laboris. Katseseadmel saadud tulemusi võrreldi ühe konkreetse plasti taaskasutusliini pesuvee puhastussüsteemiga ja leiti, et olemasolevat veesüsteemi peaks täiendama katseseadme tehnoloogiaga, sest olemasoleva veepuhastusseadme heitvee kuivainesisaldus oli sama doseerimisannuse (2,86 mg/l koagulanti aktiivaine järgi) keskmiselt 624 mg/l, mis on 15 korda rohkem, kui katseseadmel.EST
dc.description.abstractThe recycle of plastics and derived fuel for the purpose of getting energy have become more popular. One of the biggest obstacles, however, is often too dirty raw material that decreases the effectiveness of recycling and the calorific value of the derived fuel. The purpose of this thesis is to find a compact and mobile equipment for cleaning the waste wash water, because the amount of water to wash the waste is enormous. In order to achieve the goal of the thesis, a test device was designed and built. The device consisted of four parts: pre-treatment, chemical treatment, settling and filtration. The device was tested in the hydraulics laboratory of the Estonian University of Life Sciences. 300 kg of derived fuel was washed, which resulted in 1000 litres of waste wash water. The untreated water consisted of 2688 mg/l suspended solid. Two different doses of coagulant were tested. In the first case was dosed 2,86 mg/l active ingredient coagulant and the result was on average 40 mg/l of suspended solids. In the second case was dosed 5,72 mg/l active ingredient coagulant and the result was on average 7 mg/l of suspended solids. All water analysis was performed in Estonian University of Life Science Bioand Environmental Chemistry laboratory The results obtained from the test unit were compared with one particular wash water purification system of a plastic recycling line, and were concluded that the existing water treatment system should be complemented with the test unit technology, because with the same dosage (2.86 mg/l of coagulant by the active ingredient) the average of dry residual content of the effluent of existing water treatment system was 624 mg/l, which is 15 times more than obtained with the test unit.en
dc.subjectjäätmedEST
dc.subjectplastidEST
dc.subjecttaaskasutusEST
dc.subjectveetöötlusEST
dc.subjectvee filtreerimineEST
dc.subjectfiltridEST
dc.subjectreoveepuhastusEST
dc.subjectmagistritöödEST
dc.titlePrügipesuvee käitlemise tehnoloogia välja töötamine ja puhastusseadme katsetamineEST
dc.title.alternativeDevelopment of a solid waste wash-water treatment technology and testing the treatment systemen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2016-06-01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.