Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisorLiba, Natalja
dc.contributor.authorAarna, Silver
dc.contributor.authorRoopalu, Reijo-Tero
dc.date.accessioned2016-05-19T12:53:45Z
dc.date.available2016-05-19T12:53:45Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2600
dc.description.abstractUurimustöö keskendub staatilisele terrestrilisele laserskaneeritud punktipilvede andmetöötlusele. Probleemina oli tõstatatud küsimus - milline punktipilve registreerimise meetod on täpsem. Käsitletud on kolme meetodit: skaneeritud punktipilve registreerimine automaatselt ehk pindade järgi; tähistega punktipilve registreerimine tähiste tsentrite automaatse tuvastamise järgi; tähistega punktipilve registreerimine tähiste tsentrite manuaalse määramise järgi. Antud bakalaureuse töö eesmärgiks oli uurida skaneeritud punktipilvede erinevate registreerimiste mõju skaneerimise täpsusele. Uurimustöös vajalikud andmed saadi testala skaneerides. Töö metoodikaks oli laserskaneeritud objekti skaneerimisel saadud punktipilve modelleerimine programmis Trimble RealWorks, modelleeritud punktipilvest läbilõigete tegemine ning programmis AutoCad jooniste tegemine. Töö tulemused saadi modelleeritud punktipilve läbilõigetest saadud pikkuste ja laserkaugusmõõturiga mõõdetud pikkuste võrdlemisel. Laserkaugusmõõturiga mõõdistatu võeti õigeks mõõduks. Pindade põhjal registreerimise ja õige mõõdistuse vahe oli 3 mm. Tähistega punktipilve tähiste automaatse tsentrite tuvastamise meetodi viga oli 2 mm. Tähistega punktipilve tähiste manuaalse tsentrite määramise meetodi viga oli 6 mm. Tulemusest järeldati, et antud keskkonnas oli tähistega punktipilve tähiste automaatsete tsentrite tuvastamise meetod kõige täpsem. Antud töös oli kasutatud vaid must-valgeid paberist tähiseid, kuid jätkuuuringuna võib kasutada sfäärilisi tähiseid. Laserskaneeritud punktipilvede ülekattuvus oli 81%, kuid võib kasutada töös mainitud minimaalset vajalikku ülekatet, milleks on 30 %.en_US
dc.description.abstractThe research focuses on the static terrestrial laser scanning point cloud data processing. The problem was raised by the question - which point clouds registration method is the most accurate. Three different techniques were addressed: scanned point cloud automatic registration also known as surface registration; target based registration – automatic identifying of target center; target based registration – manual target center assignment. This bachelor´s thesis objective was to investigate the impact of different point cloud registration methods on static terrestrial laser scanning accuracy. The necessary data in this research were obtained by scanning the test area. The methodology of this study was laser scanning an object and modelling the scanned point cloud in Trimble RealWorks program. After that cross-sections from modeled point clouds and AutoCad drawings were made. Results were obtained by comparing modeled point cloud cross-section measured lengths with laser rangefinder length. Laser rangefinder length was considered the correct length. Surface based registration and the correct length measuring difference was 3 mm. Target based - automatic identifying of target center error was 2 mm. Target based - manual target center assignment error was 6 mm. It was concluded that, in this environment, the target based - automatic identifying of target center is the most accurate. In this study black-and-white paper targets were used, but as a follow-up study spherical targets could be used. Laser scanning point clouds overlap was 81%, but the necessary minimum 30% overlap could be used.
dc.subjectbakalaureusetööd
dc.subjectpunktipilved
dc.subjectgeodeesia
dc.subjecttähised
dc.subjecttäpsus
dc.titlePunktipilvede registreerimise meetodite mõju staatilise terrestrilise laserskaneerimise täpsuseleen_US
dc.title.alternativeThe impact of different point cloud registration methods on static terrestrial laser scanning accuracyen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2016-05-31


Failid selles nimetuses

Thumbnail

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.