Show simple item record

dc.contributor.advisorRyabchikov, Alexander
dc.contributor.authorLindpere, Mart
dc.date.accessioned2016-05-19T08:39:56Z
dc.date.available2016-05-19T08:39:56Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2570
dc.description.abstractKäesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida erinevate kiutüüpide- ja koguste mõju betooni jääkpaindetugevusele ja absorbeerunud energia hulgale. Saadud tulemusi analüüsiti ning võrreldi kirjanduses avaldatud analoogsete katsete tulemustega. Uurimistöö käigus läbiviidud katsete aluseks oli standard EVS-EN 14488-5:2006. Töös kasutati kolme erinevat tüüpi kiudusid: kahte tüüpi metallkiude Tabix 90/35, BT-HE 75/50 ning basaltkiudusid pikkusega 30 mm. Kiudoseeringud katsekehades olid: Tabix 15 kg/m3 ja 35 kg/m3 ; BT-HE 35 kg/m3 , basalt 30 mm 3 kg/m3 . Katsete jaoks valmistati kokku 25 katsekeha mõõtmetega 600×600×100 mm. Plaate koormati jõusilindriga Lukas LZM 25/200. Läbipainet mõõdeti siirdeanduriga Ahlborn Almemo FWA050T ja tulemused salvestati katse käigus andmesalvestaja Ahlborn Almemo 5690-2 abil. Saadud tulemused näitasid, et kiudude doseeringu suurendamine tõstab betooni jääkpaindetugevust ja absorbeerunud energia hulka, mida mõjutab kiudude jaotus ja orientatsioon betoonis. Tabix kiudude erinevate doseeringutega katsekehade maksimaalse jääkpaindetugevuse keskmiste võrdlemine andis juurdekasvuks 19 % ja absorbeerunud energia puhul 63 %. Tabix kiud on oma lainelise kuju tõttu hästi ankurdatud betooni ja tõmbel pikenevad rohkem. BT-HE kiud näitasid kõige paremaid tulemusi, eriti absorbeerunud energia osas, mis toetab kirjanduses avaldatud seisukohta nende kiudude hea kandevõime ja töödeldavuse kohta. Antud kiud kannavad hästi koormust üle prao avanemisel ning seetõttu suudavad koormust vastu võtta peale esimese prao tekkimist. Basaltkiud doseeringuga 3 kg/m3 betooni jääkpaindetugevusele märkimisväärset mõju ei avalda ning ei osale energia absorbeerumisel. Käesolev ja mitmed teised uurimistööd näitavad, et kiudbetoon sobib hästi erinevate, sh kandvate konstruktsioonielementide nagu vundamendid, seinad, vahelaed ja tunnelite seinad, sarrustamiseks. Selle mitmekülgse ehitusmaterjali laialdasem kasutuselevõtt eeldab vastavate standardite ja regulatsioonide väljatöötamist koostöös valdkonna juhtivate inseneride ja teadusasutustega.est
dc.description.abstractThe aim of this Master's thesis was to investigate the impact of different types of fibres as well as dosages on residual flexural strength and energy absorption of concrete. The obtained results were evaluated and compared with the values from literature. Tests were conducted in accordance with EVS-EN 14488-5:2006. Three different types of fibres were used in testing: steel fibres Tabix 90/35 (15 kg/m3 , 35 kg/m3 ) and BT-HE 75/50 (35 kg/m3 ), and basalt fibres of 30 mm (3 kg/m3 ). For the purpose of carrying out the tests, in total, 25 specimens of 600×600×100 mm were cast. Slabs were loaded with the hollow piston cylinder Lukas LZM 25/200. Deflections were measured with the Ahlborn Almemo FWA050T displacement sensor. The test results were recorded using the Ahlborn Almemo 5690-2 data recorder. The results show that an increase of the fibre dosage in concrete increases residual flexural strength and energy absorption capacity, which are affected by distribution and orientation of fibres in concrete matrix. Comparison of average values of different Tabix fibre dosages indicates a 19 % increase in peak- residual flexural strength and a 63 % increase in energy absorption. Tabix fibres are well-anchored in concrete due to their undulated shape. BT-HE fibres yielded the best performance, especially in regard to energy absorption capacity. Based on the results of the current tests and from literature it can be concluded that this type of fibres have very good load-bearing capacity and workability. BT-HE fibres also have an excellent load transfer capacity in crack mouth opening phase, therefore the fibres maintain in some cases their load-bearing capacity even after the first cracks occur. The basalt fibres with reinforcement of 3 kg/m3 had no significant influence on residual flexural strength and they also do not participate in energy absorption. The present as well as previous research show that fibre-reinforced concrete can be used in different load-bearing structure elements such as foundations, walls, floors, walls of tunnels. The application of the fibre-reinforced concrete requires development of rigorous standards in cooperation with leading civil engineers and universities.eng
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectkiudbetoonest
dc.subjectpaindetugevusest
dc.subjectteraskiudest
dc.subjectmehaanilised omadusedest
dc.titleErinevate kiududega kiudbetoonplaatide mehaaniliste omaduste uurimineest
dc.title.alternativeInvestigation of mechanical properties of fibre-reinforced concrete slabseng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2016-06-02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.