Show simple item record

dc.contributor.authorEesti Maaülikooli raamatukogu
dc.date.accessioned2016-05-18T12:39:12Z
dc.date.available2016-05-18T12:39:12Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2547
dc.description.abstractEesti Maaülikooli raamatukogu on Eesti Maaülikooli tugistruktuuri üksus, mille põhiülesandeks on ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevuse informatsiooniga varustamine. Vastavalt EV Valitsuse korraldusele täidab raamatukogu üldkasutatava teadusraamatukogu ülesandeid. 2008. aastal hakati teadusraamatukogude tegevuskulusid rahastama ka riigieelarvest. Selleks loodi riigieelarvesse eraldi rida mahuga 35 milj krooni aastas. Avalik-õiguslike ülikoolide rektorite vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt sai EMÜ raamatukogu sellest rahast 4%. 2 2008. aastat võiks nimetada ka raamatukogu hindamise ja tähtsustamise aastaks ülikoolis. Raamatukogu hakati rohkem kaasama ülikooli arendustegevusse, hakati raamatukogu tegemistele rohkem tähelepanu pöörama ja raamatukogu potentsiaali kasutama. Raamatukogu võttis aktiivselt osa ülikooli arenguseminaridest ja mõttetalgutest. Enim väärivad ära märkimist arenguseminar ”Kuidas luua meie ülikooli konkurentsieeliseid” ja Eesti Maaülikooli kvaliteedikäsiraamatu koostamine. Töötajad võtsid osa seminaridest arutledes ja ettepanekuid tehes nii üleülikooliliste näitajate üle, kui töötasid raamatukogus välja kvaliteedihindamise kriteeriume. 2008. aastal jätkus raamatukogu töö- ja õpikeskkonna väljaarendamine. Seminariruum varustati kaasaegse esitlustehnikaga, individuaaltööruumi paigaldati suurema mälumahuga arvuti, suurendati lugejate terminalide hulka, teabekeskusse osteti uus koopiamasin ja printer, lauaarvuti ja kassaaparaat, puhkenurkadesse osteti diivanid. Jätkati lugejatsoonide hubasemaks ja atraktiivsemaks muutmist. Raamatukogu jätkuv kujundamine, teenuste ja võimaluste reklaamimine kandis vilja: tugevalt suurenes raamatukogu külastatavus, ülikooli allüksused hakkasid kasutama raamatukogu ruume nii nõupidamisteks, õppetööks, kui ka muudeks üritusteks. Raamatukogus toimus rektori Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtt, prof. Harald Tiku raamatuesitlus ning isiku- ja teemanäituste pidulikud avamised. 2008. aastal pöörati palju tähelepanu elektrooniliste kogude täiendamisele, e-teenuste arendamisele ja kasutajate koolitamisele. Raamatukogus on kasutada 22 elektroonilist andmebaasi, mille kaudu on lugejatele kättesaadavad 16 000 e-ajakirja, ja 14 000 eraamatut. Rohkem tutvustatakse ülikooli liikmetele elektroonilise teabe kasutamise võimalusi. EMÜ raamatukogu täitis aruandeaastaks püstitatud ülesanded planeeritud mahus kogude kujundamise, arendamise ja komplekteerimise valdkonnas. Rahule võib jääda ka lugejatele suunatud raamatukoguteenuste arendamisega.est
dc.titleAastaaruanne 2008est
dc.typeReport


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.