1.-20. nimetus 166-st

 • Eesti tuulekiiruste statistiline analüüs 

  Puusepp, Valmar (Eesti Maaülikool, 2017)
  Tänapäeva elektrienergia varude täitmisel on osa täita ka taastuvenergial, millest üks osa on tuuleenergia. Üha enam inimesi püstitab endale tuuleturbiine, kuid tihti seda juhuslikku kohta, kus arvatakse tuult piisavalt ...
 • Freesimise mõju materjali pinnale AISI 316L näitel 

  Polma, Mailis (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida freesimise mõju materjali pinnale AISI316L näitel. Selleks töötati välja katsemetoodika lõikeparameetrite ning materjali pinnakvaliteedi näitajate vahelisi seoseid hindamiseks. ...
 • Raspberry Pi baasil valmistatud andmeloger 

  Lill, Heiki (Eesti Maaülikool, 2017)
  Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi laborites sooritatakse suurel hulgal laboratoorseid töid, mille kestel tuleb tudengitel piiratud aja jooksul kirja panna mõõdetavad suurused. Mitme suuruse samaaegne talletamine ...
 • Kilemultškoguri arendusprojekt 

  Kesküla, Kaubo (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolev magistritöö käsitleb kilemultškoguri modelleerimist ning projekteerimist. Vajadus sellise seadme järele tekkis kuna hetkel puudub meie turul mõistliku hinnaklassiga seade ning samuti ei ole need mõeldud ...
 • Digitaalelektroonika labori arendus 

  Randmaa, Karl (Eesti Maaülikool, 2017)
  Magistritöö eesmärgiks oli dokumenteerida Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi digitaalelektroonika labori toimimine ning selle tööd täiendada. Uurimustöö aktuaalsus seisneb taastuvenergeetika valdkonna arengul ning ...
 • Lõikegeomeetria mõju höövlinoa kulumisele 

  Kark, Kuldar (Eesti Maaülikool, 2017)
  Puidutööstus on arenev valdkond, kus püüeldakse aina paremuse poole. Pidevalt kasvav konkurents ja nõudlikumad kliendid sunnivad tootmisüksusi end pidevalt täiendama. Puidutööstuse parim saavutus on kõvasulamist valmistatud ...
 • Mobiilne mõõteseade päikese kiirgusandmete hõiveks 

  Rohula, Ivo (Eesti Maaülikool, 2017)
  Keskkonna jätkusuutlikuse huvides on arenev osa elektrienergia tootmisel taastuvenergiaallikatest. Päikeseelektrijaamadega elektrienergia tootmine on nii Eestis kui mujal maailmas pidevas arengus. Päikesekiirguse ...
 • Eeluuring droonitranspordil põhineva siseposti korraldamisest Eesti Maaülikooli linnakus 

  Kukke, Andre (Eesti Maaülikool, 2017)
  Nüüdisaja inimeste igapäevaelu kulgeb väga kiirel tempol ning tänapäevases tarbimisühiskonnas tõuseb üha enam esile mugavus. Väga populaarseks on muutunud internetikaubandus, kus kauba tarne toimub kulleri või pakiautomaadi ...
 • Energiatehnoloogiate efektiivsuse võrdlus 

  Malinovski, Sergei (Eesti Maaülikool, 2017)
  Energiatarbe suurenemise tõttu on vaja inimkonnal suurendada energiatootmist, kuid selle suurendamiseks on vaja välja selgitada milline energiatehnoloogia on võimeline tagama energiat loodussäästlikult. Inimkond on ...
 • Maasikataime osade pinnatemperatuuri muutuste uurimine termokaamera abil 

  Tamm, Henri (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli mõõta maasikataime lehe pinnatemperatuuri öökülma tingimustes ning välja selgitada kui palju öine õhutemperatuuri langus seda mõjutab. Magistritöös kasutati FLIR P660 termokaamerat, et ...
 • 3D printimine termoplastse polüuretaaniga 

  Hermanson, Egon (Eesti Maaülikool, 2017)
  3D printimine termoplastse polüuretaaniga Ultimaker 2 3D printeril on raskendatud, kuna Ultimakeri 3D printer on mõeldud filamentide ABS’i või PLA printimiseks, mitte termoplastsete polüuretaanist filamentide. Termoplastne ...
 • Vertikaalselt koormatud sõiduki rehvi katsestendi väljatöötamine 

  Liimask, Kevin (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli projekteerida katsestend, millega on võimalik mõõta vertikaalselt koormatud rehvi läbipainet. Seadele seatud nõuded olid kompaktsus, täpsus ning vastupidavus. Samuti pidi katsestendiga ...
 • Päikeseelektripaneelid energiavarustuses 

  Mändlo, Matheas (Eesti Maaülikool, 2017)
  Rahvastiku kiire kasvu tõttu seisab ühiskond silmitsi probleemiga - kuidas tagada kõigi elanike energiavajadus. Eelnevatel aastakümnetel on selleks kasutatud fossiilseid maavarasid, milledest energia tootmine võib ammenduda ...
 • Traktori veoratta libisemine sõltuvalt rehvirõhust eri tüüpi pinnasel ning kaldel 

  Kadaja, Karl (Eesti Maaülikool, 2017)
  Veoratta libisemine sõltub märkimisväärselt rehvirõhust ning pinnase omadustest. Lisaks põllumajandusele on traktorid laialdaselt kasutusel kommunaalettevõtetes, metsanduses ning teistes valdkondades. Seetõttu on oluline, ...
 • Tootmistöötajate töövõime dünaamika võrdlus kahe erineva töövahetustsükli jooksul 

  Saaremaa, Reimu (Eesti Maaülikool, 2017)
  Tänapäeval toimub tootmine tihti ööpäevaringselt, mistõttu töötajad peavad tegema vahetustega ja öötööd. Sellest tulenevalt on vajadus uurida, kuidas mõjutab vahetustega ja öötöö inimeste töövõimet, tervist ja tervisekäitumist. ...
 • LED valgustitel põhinev valgustussüsteem väikeelamule 

  Aap, Erik (Eesti Maaülikool, 2017)
  LED valgustuse kasutamine on leidnud tee igapäevaellu, asendades klassikalist hõõglampi. Dioodvalgustuse kasutamine pakub mitmekülgseid võimalusi nii siseruumide, kui ka väliskeskkonna valgustamiseks ja hubase meeleolu ...
 • Siirdesüsteemi konstrueerimine korstnagaasis leiduva süsihappegaasi sidumiseks mikrovetikate biomassi fotobioreaktoris 

  Avarand, Albert (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks on konstrueerida siirdesüsteem, mis võimaldab siduda korstnagaasis leiduva süsihappegaasi mikrovetika biomassi. Töös antakse ülevaade biokütuste liikidest, korstnagaasi koostisest ja ...
 • Haigla taastusravi osakonna töötajate töökeskkond ja skeleti-lihaskonna funktsionaalne seisund 

  Peedosaar, Pirgit (Eesti Maaülikool, 2017)
  Uurimistöö eesmärk. Analüüsida taastusravi osakonna töötajate skeleti-lihaskonna vaevuste levimust ja põhjuseid, üldist terviseseisundit, mõõta töökeskkonna füüsikalisi ohutegureid ja kontrollida nende vastavust piirnormidele ...
 • Metoodilised võimalused tööstusroboti kasutamiseks õppetöös 

  Virro, Indrek (Eesti Maaülikool, 2017)
  Robotite rakendamine tööstuses ja automaatika suurendamine on kasvav ja pidev trend arenenud tööstusriikides. Selle tõttu on hangitud Eesti Maaülikooli tööstusroboti õppestend. Mille kasutatavust õppetöös on võimalik ...
 • Tehisvalgustuse mõju inimese töövõimele haridushoonetes ja bürooruumides 

  Teras, Evelin (Eesti Maaülikool, 2017)
  Tänapäeval on töökeskkond koht, kus töötaja veedab suurema osa oma tööeast. Sellepärast on oluline suuremat tähelepanu pöörata bürooruumide valgustatuse tingimustele. Uurimistöö eesmärk. Hinnata ruumi tehisvalgustuse ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.