Now showing items 1-20 of 291

 • Mulla pindharimismasina tööseadiste abrasiivse kulumise analüüs 

  Aasa, Risto (2012)
  Töös tekkinud probleemid: 1) kõvaduse HRC mõõtmistulemuste usaldatavus; 2) piiotsad, mis asusid traktori jäljes, kulusid rohkem. Seda aspekti oleks pidanud märkama detailide monteerimisel lauskultivaatori külge. Viimast ...
 • Vasklattide avalõikestantsi projekteerimine 

  Birken, Rait (2012)
  Antud bakalaureusetöö käigus tutvuti esmalt metalli töötlemisel kasutatavate masinate ning tehnoloogiatega. Suuremas osas keskenduti lehtmetalli külmstantsimisele. Töö koostamisel tutvuti põhjalikult stantsimisega seotud ...
 • Elektriautode akude laadimine ja nende eluiga 

  Altement, Margus (2012)
  Elektriauto on hakanud meie ühiskonda tasapisi sisse sulanduma. Praegusel hetkel võib küll paljuski olla elektriautode teemal negatiivset diskussiooni, kuid tõsiasi on see, et maailmapilt vajab alternatiivi hetkesele ...
 • Töökeskkond ettevõttes Eben Puit 

  Aia, Sander (2012)
  Uurimisobjektiks olev ettevõte Eben Puit tegeleb peamiselt täispuidust uste ja akende tootmisega. Viimased töökeskkonna-alased mõõtmised ettevõttes tehti aastal 2009. Töökeskkonnas toimunud muutuste tõttu on uurimistöö ...
 • Elektrimasinate õppelabor 

  Aare, Priit (2012)
  Käesoleva töö eesmärk oli tutvustada Eesti Maaülikooli uuenenud elektrimasinate laborit. Bakalaureusetöö esimeses osas tutvustas autor vana labori puuduseid ning uue labori ehitamise vajadust. Vana labori suurimateks ...
 • Mobiilsete söötmistehnoloogiate võrdlusanalüüs 

  Parker, Hardi (2012)
  Töös võrreldi kahte erinevat söötmistehnoloogiat samades tootmistingimustes. Võrdlus põhineb kronometraažil ja nende tulemuste põhjal tehti analüüs. Eesmärgi saavutamiseks püstitasin põhietapid, millele käesolevas töös ...
 • Üleminek fossiilsetelt kütustelt puitkütustele - Elva linna keskküttevõrgu juhtumiuuring 

  Uiga, Jaanus (2012)
  Antud bakalaureusetöös võeti eesmärgiks leida kaugküttevõrgus teostavate tööde mahtu, tähtsust ning elanikkonnale avaldatava mõju kirjeldavad indikaatorid. Lisaks sellele analüüsitakse energiatarbimise vähenemise efekti ...
 • Traktori T 25A katsetamine dünamomeetriga LPS ZW 500 

  Kokk, Kristjan (2012)
  Ratastraktori katsetamine on tähtis etapp selle tootmisprotsessis. Katsetamise tulemuste põhjal on võimalik anda ratastraktorile vastav tehnilise seisundi hinnang. Antud uurimustöös on kirjeldatud ratastraktori T 25A ...
 • FIA WTCC tehniliste määruste analüüs ja muudatusettepanekud võistluskulude vähendamise eesmärgil 

  Hanson, Martin (2012)
  Maailmas populaarsuselt kolmas mootorispordi sari – turismiautode maailmameistrivõistlused – on üle elanud mitmeid tõuse ja mõõnu oma viiekümne aastase ajaloo jooksul. Et tegu on suuruselt maailmameistrivõistlustega ning ...
 • Kütusekulu mõõteseadme AVL 7351 CME kasutamise metoodika 

  Pühvel, Siim (2012)
  Sõiduki mootorite kütusekulu mõõtmiseks laboratoorsetes tingimustes kasutatakse spetsiaalselt selleks ette nähtud seadmeid. Mõõtmistulemuste põhjal on võimalik välja selgitada katsetava mootori kütusekulu muutumine ...
 • Nõuded velobussile ja selle võimalikud marsruudid 

  Ula, Egon (2012)
  Velobussi konstrueerimisel ja ehitamisel tuleb järgida palju erinevaid nõudeid ja direktiive. Lihtsaim moodus on konstrueerida sõiduk standardsetest osadest ja seadmetest, kuna vastasel juhul tuleb osadele ning seadmetele ...
 • Sõnniku sammskreeperi laborseade 

  Ütt-Ütti, Ago (2012)
  Tänapäeva põllumajanduseriala üliõpilasel on vaja lisaks teoreetilistele teadmistele näha õpitu kasutamist reaalses elus ja võimalust seda ise proovida. Sellisel puhul on palju abiks erinevad laboratoorsed tööd. Antud ...
 • Atrade kinemaatika katsestendi eskiisprojekt 

  Prost, Hendrik (2012)
  Saha kinemaatika ja kivikaitse katsetamiseks ning tulemuste mõõtmiseks on erinevaid võimalusi. Antud töös käsitletakse kahte võimalikku lahendust: kett-taliga ning hüdroajamiga. Hüdroajam tagab parema saha liikumise ...
 • 3-korruselise 18 korteriga elamu energiaaudit 

  Simonov, Aleksandr (2012)
  Käesolevas töös on uuritud kolmekorruselise elamu energiakasutust ja vastavust energiatõhususe nõuetele. Kuigi varem majas teostatud renoveerimistööd parandasid energiatõhusust, on kütteenergiatarbimine piirdetarindite ...
 • Tahvelarvuti ja e-lugeri ergonoomika 

  Tamm, Rauno (2012)
  Poelettidele tuleb iga päev uusi seadmeid, millest tarbijad veel kuulnud ei ole. Tahvelarvutid ja elugerid on järjest rohkem igapäevaelus kasutatavad seadmed ja sõnad. Antud seadmete populaarsus on tingitud e-raamatute ...
 • Passiivmaja ja nullenergiamaja kasutusvõimalused Eestis 

  Tamm, Helari (2012)
  Antud töös kirjeldatavate passiiv- ja nullenergiamaja komponente ja energia võimalusi uuriti detailselt, kajastades võrdlusi Eesti kliimaga sobitamises. Ettekujutlust passiivmaja ehitamisest Eesti kliimas näitasid erinevad ...
 • Tervise- ja spordiklubi (TSK) Arena energiatarbimise analüüs 

  Jaago, Helen (2012)
  Üha rohkem hakkab meie igapäevases elus rolli mängima energisäästmine. Seoses kasvavate hindadega tuleb kulutused üle vaadata ning leida säästlikum viis energia kasutamiseks. Selle saavutamiseks tuleb energiaefektiivsus ...
 • Nopri Talu masinakeskus 

  Lepasaar, Indrek (2012)
  Paljud töökojad ei vasta neile kehtestatud nõuetele ja on seega ohuks seal töötavatele inimestele, kes peavad viibima töökoja ruumides enamuse oma tööajast. Töökojad peavad vastama valgustus, müra ja mikrokliima ...
 • Keevitustrafod 

  Lüpsik, Urmas (2012)
  Aim of the work is to give overview of welding transformers and construct a working welding. For that has been explained the operating principles of the transformer and shown needed calculatsions and comments for ...
 • Vahendid raskekaaluliste patsientide teisaldamiseks 

  Soop, Janor (2012)
  Kuna meditsiiniõdede ja hooldajate üheks peamiseks ülesandeks on abistada patsiente nende igapäevaste toimingute juures, siis üheks peamiseks toiminguks on patsientide teisaldamine. Tööst tingitud luu- ja lihaskonna vaevused ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.