Viimati lisatud

 • ReLaDe magnetiliste nanoosakeste kogumise teostatavuse uuring 

  Elmet, Martin (Eesti Maaülikool, 2017)
  Tänapäeva tarbimisühiskond on väga kiiresti muutuv ja pidevalt edasi arenev. Moodsalt elamine nõuab väga palju ressursse ja seetõttu on väga palju hakatud asju taastöötlema ja taaskasutama, mis on väga aktuaalne teema. ...
 • Meevurri automatiseerimine 

  Aavik, Mihkel (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolevas bakalaureusetöös on käsitletud käsiajamiga meevurri automatiseerimist. See on ajendatud autori kodus paiknevast mõne-perelisest mesilast, kelle kärgedesse kogutud mett on vaja vurritamise teel kätte saada. Töö ...
 • Tööasendi ergonoomikalise hindamise ankeetmeetodid 

  Raudsepp, Marii (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli võrrelda kergesti kasutatavaid tööasendi ergonoomikalise hindamise ankeetmeetodeid, et tuua välja nende erinevused, puudused ja head omadused. Keskenduti enamlevinud ankeetmeetoditele ...
 • Elektervalgustuse ja -kiirituse labori moderniseerimine 

  Muiste, Siim (Eesti Maaülikool, 2017)
  Eesti Maaülikooli elektervalgustuse ja -kiirituse labori sisseseade pärineb möödunud sajandi keskpaigast. Vajaduse kaasaegse sisustuse järele on tinginud uute tehnoloogiliste lahenduste rakendamine ning valgustuse juhtimise ...
 • Ralliauto Lada S1600 sõltumatu tagasilla vedrustuse eskiisprojekt 

  Õunpuu, Janno (Eesti Maaülikool, 2017)
  Antud töö eesmärk püstitati, kuna lähtesõidukil, ralliautol Lada S1600, taheti parandada sõiduomadusi sh. juhitavust, kiirendamist ja teepinna konarluste põhjustatud löökkoormustele vastupidavust. Töö eesmärgiks seati ...
 • Nelja vabadusastmega arvjuhtimisega freespingi projekt 

  Kändla, Ronald (Eesti Maaülikool, 2017)
  Keerulise kujuga detailide tootmine on väike-ettevõttele manuaalsete tööriistadega aeganõudev ja keeruline protsess. Reprodutseerimisel on täpsus kõikuv ning tootlikus väike. Automatiseeritud seadme kasutamine parandab ...
 • Eeriku alajaama piirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon 

  Prüüs, Evelin (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolev bakalaureusetöö on koostatud teemal „Eeriku alajaama piirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon“. Antud töö eesmärk oli koostada rikete vähendamise projektlahendus, millega analüüsitakse ja antakse ülevaade ...
 • Saepuru ärastussüsteemi energiakao vähendamine 

  Raudsepp, Urmas (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolevas töös analüüsiti puidutöötlemistehase aspiratsioonisüsteemi tehnoloogilist ja tehnilist olukorda ning võimalikke puudusi sellega seonduvalt. Uurimistöös käsitleti saepuru aspiratsioonisüsteemi energiakadude ...
 • Põllumajandusmasinate rataste teisalduse ja paigalduse seadme eskiisprojekt teleskooplaadurile 

  Kaaver, Siim (Eesti Maaülikool, 2017)
  Lõputöö eesmärgiks on projekteerida seadeldis Caterpillari ja Manitou teleskooplaaduriga, millega on võimalik teisaldada ja paigaldada põllumajandusmasina rattaid ja topeltrattaid. Seadeldis tagab töötaja ohutuse ning ...
 • Auto katsestendi mürataseme uurimine 

  Jens, Tarvi-Karlos (Eesti Maaülikool, 2017)
  Aina enam püütakse leida lahendusi, kuidas parandada elukeskkonda meie ümber. Igapäevane liiklusmüra ehk olmemüra on väsitav ja mõjutab tugevalt meie füüsilist ja psüühilist tervist. Eriti oluline on öine uni ilma, et ...
 • Eesti Maaülikooli Mõisamaja soojustehniline analüüs 

  Mõttus, Robin Mooses (Eesti Maaülikool, 2017)
  Praegusel ajal on aktuaalne teema energia säästlikum kasutamine. Eestis moodustab kogu energiabilansist suure osa soojusenergia, mis kulub hoonete ja tarbevee kütmiseks. Soojusenergia kulude vähendamiseks tuleb esmalt ...
 • Päikeseenergiaga käitatav elektriajam kompostisegistile väikemajapidamises 

  Rjurikov, Vladimir (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käsiajamiga kompostisegistiga on tülikas opereerida. Väikemajapidamistes visatakse toidujäätmed lihtsalt hunnikusse või prügikasti, peamiselt sellepärast, et see ei vaja palju tööd. Turul pakutavad elektrienergial töötavad ...
 • Koduautomaatika lahenduste võrdlus 

  Plaado, Martin (Eesti Maaülikool, 2017)
  Pideva tehnoloogia arengu tõttu on koduautomaatika valik muutunud niivõrd laiaks, et tarbijal on raskus jõuda vajaliku informatsioonini. Tehnika annab võimaluse juhtida majapidamisseadmeid nutiseadmest ja ka siis kui ...
 • Renoveeritud kortermaja sisekliima näitajate uuring 

  Mägi, Kristjan (Eesti Maaülikool, 2017)
  Sisekliima on muutunud järjest olulisemaks, kuna inimesed on muutunud terviseteadlikumaks ning pööravad oma elukeskkonnale senisest rohkem tähelepanu. Hoones valitsev sisekliima mõjutab inimeste enesetunnet ning tervist. ...
 • Standardi ISO-3834 juurutamine ettevõttes Nordic Metal Works OÜ keevise kvaliteedi parendamise eesmärgil 

  Laurits, Hardi (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolev bakalaureusetöö keskendus ettevõttele Nordic Metal Works OÜ keeviste kvaliteedi parendamiseks vajalike tegevuste välja selgitamisele. Töö eesmärgiks oli uurida keevitusega ja kvaliteedijuhtimisega seonduvaid ISO ...
 • Lattniiduki juhtimisseadme eskiisprojekt murutrakorile 

  Teär, Ruttar (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolevas töös uuritakse laiatarbelisele murutraktorile lattniidukit käitava hüdrosüsteemi paigaldatavust. Teema on oluline, sest antud hetkel pole jaekaubanduses saadaval ühtki analoogset seadet murutraktorile. Töö ...
 • Koldematerjalide soojustehniline uuring 

  Muda, Georg (Eesti Maaülikool, 2017)
  Bakalaureusetöö peamiseks eesmärgiks on võrrelda erinevate koldematerjalide soojustehnilisi ja füüsikalisi näitajaid. Täiendav eesmärk on uurida Eestis väljatöötatud uut koldeelementi. Töös analüüsitakse koldematerjalide ...
 • Pulverisaatortoitesüsteemi pihustusjugade uurimine fotograafilisel meetodil 

  Kasar, Karla (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida pulverisaatortoitesüsteemi pihustusjugasid, kasutades fotograafilist meetodit. Pihustusjugade uurimiseks tuleb teostada katsed kiirsalvestuskaameraga ja jäädvustada ...
 • Videosüsteem Haas Minimill töötlemiskeskusele 

  Zimbrot, Hans (Eesti Maaülikool, 2017)
  Antud lõputöö eesmärgiks oli leida ning valida sobiv videosüsteem Haas Minimill töötlemiskeskusele. Eesmärgini jõudmiseks lahendati järgmised ülesanded: analüüsiti erinevaid valvekaameraid, valiti sobiv kaamera ning ...
 • Madalpinge liitumiskilpide paigaldusviiside võrdlus 

  Matt, Germo (Eesti Maaülikool, 2017)
  Enne elektrienergiaga liitumist on oluline teada peakaitsme suurust amprites ning erinevatest liitumiskilpide paigaldusviisidest. Kilpide asukoha valikut mõjutab olemasolev elektrivõrk, millega soovitakse liituda. Oluline ...

Vaata veel