Now showing items 1-20 of 117

 • Kuni 3,5 tonni kaaluva sõiduauto esiraua mehaanilise katsetuse stend 

  Englas, Karl (2012)
  Käesoleva lõputöö tulemusel valmis analoog katsestendi (AS) projekt koos tähtsamate graafiliste joonistega (29 lk A4 formaadis; 7 lk A3 formaadis), mis asuvad lisas A. Valminud projektis kirjeldatud katsestendil on mitmeid ...
 • FPGA-l baseeruv sagedusmõõtja 

  Müürsepp, Hans (2012)
  Kogu töö eesmärgiks oli konstantse pingenivooga sageduste mõõtmine sagedusvahemikus 1 – 50 MHz ning sellega saab projekteeritud [2, lk 44] seade hakkama. Valitud lahendusmeetod tugines autori huvile omandada uusi teadmisi ...
 • Alalisvoolu elektrimootorite juhtimine mikrokontrolleri abil 

  Kruus, Kristo (2012)
  Käesolevas töös uuriti alalisvoolu elektrimootorite tööprintsiipe ja mootorite juhtimisseadme jaoks vajaminevaid komponente. Töö eesmärk oli valmistada seade, kus alalisvoolu elektrimootoreid juhitakse mikrokontrolleris ...
 • Sädesüütega mootori juhtseadme Megasquirt-II seadistamine töötamaks bioetanooliga 

  Laanelepp, Mart (2012)
  Käesoleva töö käigus on uuritud sädesüütega sisepõlemismootorite toitesüsteemide arengut ning erinevate toitesüsteemide tööpõhimõtet, samuti uuriti bioetanooli kasutusvõimalusi sädesüütega mootorites. Konkreetsemalt ...
 • Toorepere "Dimmer" kvaliteedi parandamine Enics AS näitel 

  Raimla, Konstantin (2012)
  Käesolevas lõputöös uuriti tootepere „Dimmer“ kvaliteedi parendamise võimalust. Uurimustöö eesmärk oli anda kliendile kui ka ettevõttele soovitusi, kuidas kvaliteeti tõsta. Antud eesmärgi täitmiseks tuli autoril tutvuda ...
 • Autonoomne manussüsteem LED-valgustusele 

  Väljaots, Taavi (2012)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli projekteerida töötav autonoomne manussüsteem LEDvalgustusele. Selleks uuriti meetodeid, kuidas projekteerida päikeseenergial töötavat manussüsteemi. Uurides kirjandust, koguti piisavalt ...
 • Sisekliimat reguleeriv kontroller AVR mikrokontrolleri baasil 

  Tamm, Mauno (2012)
  Lõputöö tulemusel valmistati reaalne juhtseade, mille abil saab mõjutada sisekliimat reguleerivaid seadmeid nii, et ruumi temperatuur ja niiskustase püsiksid ligikaudu konstantsetena. Kuna sisekliima hubasus sõltub ...
 • Elektriseadmete ülekoormuse ja lühise kaitse 

  Loorits, Maarja-Liisa (2012)
  Käesolevas töös on uuritud erinevat tüüpi kaitseseadmete sobivust nii ülekoormuse, kui ka lühise kaitseks. Täpsemalt oli käsitlusel Enics Eesti AS-is tekkinud probleem, kus mooduli testris olevad kaitseseadmed ei suutnud ...
 • Süsinikdioksiidi mõõtesüsteemi arendus 

  Viira, Henry (2012)
  Peamine eesmärk lõputöö koostamisel oli välja arendada koostöös ettevõttega Jeko Disain süsinikdioksiidi mõõteseade. Mõõteseade oli tellmistööna mõeldud ventilatsiooni väljatõmbe torusse paigutatuna mõõtma suurte ruumide ...
 • Trükkplaadi osaliselt automatiseeritud kooste kontrollseade väiketootjale 

  Eisler, Lauri (2013)
  lõputöös projekteeriti poolautomaatne kvaliteedikontrolli koordinaatlaud väikeettevõttele, koostöös ettevõtetega Jeko Disain OÜ ja Ldiamon AS. Projekteeritud koordinaatlaud on mõeldud kasutamiseks elektroonikakoostete ...
 • Robotexi reeglitele vastava pallihoidja väljatöötamine 

  Väljaots, Mihkel (2013)
  Käesoleva töö eesmärk, töötada välja Robotexi reeglitele vastav pallihoidja ning seda testida, sai täidetud. Seade tehti valmis ning paigaldati robotile ja viidi läbi katsed ja häälestati pallihoidjat reguleeritavate ...
 • Arvjuhtimisega puidufreespink 

  Särki, Janno (2013)
  The topic of this thesis was chosen in order to design and build a CNC wood milling machine. Also it helps to understand better the construction and working methods of a CNC machine. Main working material is considered ...
 • Raskuste kandmise abimehhanism 

  Pertsev, Anton (2013)
  Given task of this thesis was to build a mechanism that would support the weight of a backbag by taking most of the load onto the structure. This type of mechanism is widely known as exoskeleton. For that I had to build ...
 • Antennisüsteemi kooste- ja katsestend 

  Siht, Tõnis (2013)
  Käesolevas lõputöös täideti projekteeritud rakisele püstitatud eesmärgid: 1) Projekteeritud rakise kinnitust on võimalik pöörata 180 kraadi ulatuses. 2) Projekteeritud rakist on võimalik liigutada erinevates suundades ...
 • Päikeseenergial töötav bussipeatuse autonoomne energiavarustusüsteem 

  Ansip, Lauri (2013)
  Antud lõputöös keskenduti Fr. R. Kreutzwaldi tänava Tartu näituste bussipeatuse valgustuse ja infoekraani energiatarbe katmisele autonoomse päikeseenergiasüsteemiga. Antud teema on päevakorras, kuna juba sel suvel ...
 • Kuni kümne meetri sügavusele sukelduva kaugjuhitava allveesõiduki eskiisprojekt 

  Laun, Toomas (2013)
  Käesolevas töös uuriti kaugjuhitavate allveesõidukite disaini aspekte ning projekteeritivastavalt püstitatud eesmärkidele allveesõiduk. Uurimistöö eesmärk oli valmistada esialgne eskiisprojekt allveesõidukile, mis on ...
 • Hürdopumpade katseseadme mõõtesüsteem 

  Lensment, Indrek (2013)
  Antud lõputöös loodud mõõteprogramm on kasutajasõbralik, digitaalne andurite lugemine on tänapäevane ja täpsusklass piisavalt suur. Kasutajamugavust lisab see, et kõik andmed jooksevad ühele ekraanile ja see annab hea ...
 • Väikebussi lisapakiruumi eskiisprojekt 

  Sander, Rauno (2013)
  Antud töö eesmärgiks oli leida lahendus 19 reisija pagasi mahutamiseks väikebussides. Lahendustena oli välja pakutud nii järelhaagise kui ka bussi sisese pakiruumi võimalikkust, kuid lõpptulemusena leidis autor, et kuna ...
 • Mitmeotstarbeline mahuti 

  Mõtsla, Fredi (2013)
  Given theme of this thesis comes from AS Paide Masinatehas as an offer of interest to design and produce the given project. The aim of the thesis was to give a short overview of the Paide Masinatehas. Find out the prices ...
 • Rakise kohandamine Kitagawa TMX-200 pöördlauale 

  Vendla, Erlend (2013)
  This project is about modifying a trunnion table for use with a specific type of rotary table and machining centre. In addition, this project analyses the suitability and possible usage cases of different vises with the ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.