Now showing items 21-40 of 656

 • Mikrokiibiga märgistatud jõevähkide (Astacus astacus) individuaalsed kasvuerinevused 

  Miil, Stella (Eesti Maaülikool, 2019)
  Jõevähk (Astacus astacus) on Eesti ainus looduslikult levinud vähiliik, keda kasvatatakse paarikümnes vähikasvanduses. Eestis pole seni tegeletud efektiivse jõevähi aretustööga, mis aitaks suurendada vähikasvatuse toodangut ...
 • Jõevähi (Astacus astacus) söötmiskatsete metoodika väljatöötamine akvaariumitingimustes 

  Teorein, Agnes (Eesti Maaülikool, 2019)
  Eestis on vähikasvatusega tegeletud juba üle 20 aasta, kuid toodangu mahtusid ei ole suudetud tõsta. Selle üheks põhjuseks on vähi jaoks sobiva granuleeritud sööda puudumine. Praegu toimub Eestis vähi söötmine kogemuslikult, ...
 • Biodünaamiline põllumajandus, selle väljundid Austria talude näitel ja arenguvõimalused Eestis sh taluturismis 

  Lakeman, Weralda Sofia (Eesti Maaülikool, 2019)
  Mahetoidu väärtustamine avalikus ühiskonnas kasvab. Vähesed aga teavad, et mahepõllumajandus sai Eestis ja paljudes teistes riikides alguse biodünaamilisest põllumajandusest. Käesoleva töö eesmärk on selgitada, mis on ...
 • Isaste angerjate (Anguilla anguilla) osakaal ning morfoloogilised näitajad asustatud populatsioonis 

  Roslender, Kersti (Eesti Maaülikool, 2019)
  Euroopa angerjas on Eestis ajalooliselt hinnatud töönduskala, kelle looduslik teekond Võrtsjärve on takistatud ning milletõttu on vajalik nende asustamine järve. Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada ...
 • Taimede populatsioonidünaamika ja PlantPopNet meta-eksperiment 

  Maido, Anne-Liia (Eesti Maaülikool, 2019)
  Ökoloogiliste teaduste arengu kujundajateks on olnud mitmed erinevad teooriad ja teadused. Alustades loomade populatsioonide uuringutest ning lõpetades füüsika seaduspärasuste rakendamisega taimepopulatsioonide uurimises. ...
 • Ahhaa, teadusnoor! 

  Kavald, Kairi (Eesti Maaülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö analüüsib Tartu kesklinna Turu tänava piirkonna probleeme ja võimalusi linnaruumi kasutajate kontekstis. Töö eesmärk on pakkuda välja disainlahendused kõige suurema kasutuskoormusega piirkondadele fookusega ...
 • Toomemäe vaated – ühendus linnaga 

  Kapper, Johanna (Eesti Maaülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli luua Tartu kesklinnas asuvale Toomemäele uusi funktsionaalseid lahendusi ja siduda need ümbritseva linnaruumiga, muuta ala inimestele rohkem kutsuvamaks. Probleemiks antud alal on selle ...
 • Võrumaa 10-12-aastaste õpilaste värskes õhus viibimise harjumused 

  Maran, Kätlin (Eesti Maaülikool, 2019)
  Areneval tehnikaajastul on lastel ja noortel, kes on ekraanide keskel üles kasvanud, üha keerulisem leida huvipakkuvaid ajaveetmisvõimalusi ka väljaspool meediamaastikku. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja ...
 • Mälestuste mägi 

  Mõts, Marit (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesolevas töös on antud ülevaade Toomemäest ning analüüsitud alal seest ja väljast tulevaid aspekte. Eesmärgiks on edendada ning parandada Tartu linna külastusrohkema pargi tingimusi. Analüüsi tulemuste põhjal on ...
 • Orhideeliikide arvukuse uuring projekti „Elu alvaritele“ raames taastatud ja taastamata loopealsetel Muhu saarel 

  Bergmann, Ketlin (Eesti Maaülikool, 2019)
  Alvarid on väärtuslikud loodusmaastiku osad ning olulised elupaigad mitmetele liikidele. Tänu Muhus projekti „Elu alvaritele“ käigus läbi viidud taastamistöödele on võimalik alvaritele iseloomulikel orhideedel seal taas ...
 • Toomemäe kujundusplaan: Koos ja üksinda 

  Manglus, Mirjam (Eesti Maaülikool, 2019)
  Antud bakalaureusetöö raamis koostati kujundusplaan Toomemäe pargile, mis asub Tartu linnas. Park on potensiaalne keskpark, kuhu inimesed kogunevad. Praegu seda see pole. Kujunduse eesmärgiks on luua parki atraktiivseid ...
 • Welcome to Toomemägi 

  Närep, Alice (Eesti Maaülikool, 2019)
  The aim of this thesis was to make the site more open and inclusive for visitors. Toomemägi is one of the most important and centraly located, but in the same time in some ways neglected place of Tartu City. Toomemägi hill ...
 • Tartu ja Pärnu linna kortermajade elanike valmisolek olmejäätmete liigiti kogumiseks 

  Ild, Kätlin (Eesti Maaülikool, 2019)
  Eesti on võtnud kohustuse võtta ringlusse 2020. aastaks 50% olmejäätmetest, kuid eesmärgi saavutamiseks peavad inimesed juba jäätmeid tekkekohas liigiti koguma. Jäätmete kui ressursi taaskasutus aitab leevendada mitmeid ...
 • Plastide biolagunemine aeroobses ja anaeroobses keskkonnas 

  Voitka, Jürgen Hendrik (Eesti Maaülikool, 2019)
  Plastreostus on üks suurimaid keskkonnaprobleeme tänapäeval. Mittelagunevad plastid reostavad linnaruumi, metsasi ja ookeane. Vältimaks reostuse süvenemist on vaja arendada biolagunevate plastide tootmist ning säilitada ...
 • Ühekordsete biolagunevate plastnõude kompostitavus 

  Lustmets, Mikk (Eesti Maaülikool, 2019)
  Lisaks tavaplastist ühekordsetele nõudele võib kauplustest leida ka biolagunevaid ühekordseid plastnõusid. Biotoormest, biolagunevad ning kompostitavad nõud tunduvad just kui sobiv alternatiiv tavaplastist ühekordsetele ...
 • Vastandid 

  Tamm, Liisi (Eesti Maaülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö projektala on Toomemägi. Töö eesmärk on analüüsida Toomemäe praegust seisukorda ning pakkuda parem ning kutsuvam kujunduslahendus unarusse jäänud avalikule pargile. Arvestada tuleb ala ajaloolist tausta, ...
 • Agrotehniliste võtete mõjust N leostumisele sügis-talvisel perioodil 

  Jalas, Linda (Eesti Maaülikool, 2019)
  Leostumine on tänapäeva põllumajanduses ja keskkonnas väga suureks probleemiks ja seoses sellega uuritakse kuidas leostumist vähendada. Töö eesmärgiks oli on võrrelda N leostumist sõltuvalt vedelsõnniku mulda viimise ...
 • Loodusharidus ja muinasjutt loodusfotograafias 

  Rääbis, Aldo (Eesti Maaülikool, 2019)
  Bakalaureusetöös uuritakse Eesti loodusfotokonkurssidel Looduse Aasta Foto ja Märka mind! auhinnatud töödel kujutatud loomi. Töö eesmärk on välja selgitada, missuguseid loomi on loodusfotokonkursside võidutöödel kujutatud. ...
 • Viljelusviisi mõju mükotoksiinide sisaldusele kaeras 

  Juurik, Marite (Eesti Maaülikool, 2019)
  Kaera populaarsus kasvab tänu selle tervislikkusele, aga samas on leitud, et kaeras leidub kõige rohkem mükotoksiin deoksünivalenooli (DON). Selle mükotoksiini kahjulikkus inimeste ja loomade tervisele on kaasa toonud ...
 • Toomemäe kujundusprojekt: Üles mäele 

  Kübarsepp, Tuuli (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesolev bakalaureusetöö on loodud Toomemäe kujundusprojektiks. Ala muudavad probleemseks selle unarusse jäetus, vähe ligipääse ratastoolis inimestele, vankriga lastevanematele, jalgrattaga inimestele. Töö eesmärk on ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.