Now showing items 1-1 of 1

  • Villemi talu põldude mullastiku analüüs 

    Urm, Kristel (2016)
    Käesoleva bakalaureusetöö peamiseks eesmärgiks oli kindlaks teha, milline on muldade liigiline koosseis Villemi talu maadel. Eesmärkide saavutamiseks valiti välja Maa-ameti kaardi järgi uuritavad põllud. Saadud tulemustest ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.