1.-1. nimetus 1-st

  • Ilma mõju hiireviu (Buteo buteo) pesapoegade soole 

    Lehis, Kärt (2016)
    Teooria kohaselt peaks hiireviude (Buteo buteo) järglaste sugude suhe olema võrdne. Kogutud andmed näitavad aga sellisest tasakaalust kõrvalekaldumist. Mõjutavaid faktoreid võib olla mitmeid. Töö eesmärgiks on uurida ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.