1.-1. nimetus 1-st

  • Moodul - kujundusprojekt Tartu linnas 

    Leenurm, Janelle (2012)
    Lähteülesandeks on luua elukeskond Tartu linnas - Riia, Kastani, Võru, Väike kaare ja Raudtee tänavate vahelisele alale. Ala läbib raudtee, kus toimub ainult reisirongiliiklus ning transiitliiklus on viidud linnast välja. ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.