1.-1. nimetus 1-st

  • Lahemaa ranniku taimkate ja selle kaitselaused liigid 

    Laur, Annika (2013)
    Käesolevas bakalaureusetöös uuriti ja kirjeldati nende Lahemaa rannalõikude taimkatet, kus oletati kaitsealuste taimeliike esinemist. Kontrolliti kaitseluste liikide esinemist ja seisundit. Määrati kindlaks loodusdirektiivi ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.