1.-1. nimetus 1-st

  • Karavaniturism Eestis 

    Laul, Merili (Eesti Maaülikool, 2017)
    Teema on valitud autori töökogemuse tõttu turismivaldkonnas. Karavaniturismi ja karavanituriste on Eestis seni vähe uuritud ja kirjalikult kajastatud. Töö eesmärgiks on anda ülevaade karavaniturismist kui ühest olulisest ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.