Now showing items 1-1 of 1

  • Eesti rannikumere seisund viimastel aastatel 

    Eljas, Kairi (2013)
    Veepoliitika raamdirektiiv seab kõikide liikmesriikide ülesandeks saavutada hea keskkonnaseisund kõikides veekogudes aastaks 2015. Mereseire puhul rakendub ka Merestrateegia raamdirektiiv, mille kohaselt tuleb saavutada ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.