1.-1. nimetus 1-st

  • Kasvutehnoloogilised võtted kultuurmustikate maheviljelemisel 

    Ambos, Merlin (2012)
    Bakalaureuse lõputöö eesmärgiks oli kirjanduse põhjal välja selgitada sobivad kasvatustehnoloogilised võtted, mida saab kasutada mustikate maheviljelemisel, lähtuvalt selle kultuuri bioloogilistest eripäradest. Lõputöö on ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.