1.-1. nimetus 1-st

  • Kihistunud järve varakevadine metabolism 

    Altement, Tanel (2014)
    Töö põhieesmärk oli Verevi järve uuringu näitel võrrelda ainevahetust kihistunud järve erinevates veekihtides ning anda hinnang sellele, kui palju mõjutavad erinevates veekihtides teostatud vaatlused kogu järve metabolismi. ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.