Recent Submissions

 • Külaliste linn 

  Peeba, Johanna Pauline (Eesti Maaülikool, 2019)
  Töö eesmärgiks oli välja pakkuda lahendus, mis ühendaks Karlova linnaosa Emajõega, ala analüüsides sain aga aru, et probleem pole ainult Turu tänavas, mis magistralina eraldab Emajõge Karlova linnaosast, vaid samuti ka ...
 • Põlvamaa matkaradade sobivus liikumispuuetega inimeste jaoks 

  Vatševskih, Niina (Eesti Maaülikool, 2018)
  Tänapäeval puutuvad paljud füüsiliste puuetega inimesed Eestis palju inimesi füüsiliste probleemidega puutuvad kokku liikumisraskustega nii igapäevaelus kui ka puhkusel, ning nende vaba aja veetmise võimalused on ...
 • Reopening 

  Kullik, Harles (Eesti Maaülikool, 2018)
  The concept of given work is to give access to Turu street part of river Emajõgi, which at the moment is restricted because the boiler house is closed. The objective was to create human-friendly and sustainable area while ...
 • Loodusturismi eriala tudengite loodud praktikabaasi juhtumiuuring "Letsgolahemaa" näitel 

  Nurm, Anett (Eesti Maaülikool, 2018)
  Turismisektori kasvuga on hakatud pöörama üha rohkem tähelepanu praktilise õppe vajalikkusele. Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida praktilise õppe olulisust ja selle mõju tudengiettevõtlikkusele. Töö eesmärgi saavutamiseks ...
 • Elamustransport Lahemaa rahvuspargis: kogukonna ja külastaja ühendamine uudses teenuses 

  Roostalu, Raido (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesolevas bakalaureusetöös uurib autor üht võimalust Lahemaa rahvuspargi digitaliseerimiseks. Teema praktilisest väärtusest tulenevalt on uurimisküsimusteks "Kas sõidujagamisteenus on ühendatav giiditeenusega kaasaaegse ...
 • City as a Cell 

  Kravakova, Klara (Eesti Maaülikool, 2018)
  My subject of work is the predominantly residential and considerably incoherent east-facing location of Tartu. Partly allocated due to historical and economical influences. The task of the work was to rehabilitate this ...
 • Tallamisest tuleneva koormuse mõõtmise metoodika väljatöötamine ja rakendamine sookooslustes kullisoo näitel 

  Tammiste, Diana Elisa (Eesti Maaülikool, 2018)
  Tallamisest tuleneva ökoloogilise koormustaluvuse uurimiseks on välja töötatud erinevaid metoodikaid ja läbi viidud palju uurimusi, ent antud uurimistöö koostamise hetkel polnud võimalik leida ühtegi teaduslikku uurimust, ...
 • Hiinalinnak 

  Rannala, Laura (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesolevas töös on antud ülevaade Hiinalinnast ning teda ümbritsevast ning mõjutavast piirkonnast. Analüüsitulemuste põhjal on välja pakutud ideelahendus, mis looks Hiinalinnas toimiva ja jätkusuutliku keskkonna. Vaadeldavale ...
 • Koer-kibuvitsa (Rosa canina) ja kurdlehise kibuvitsa (Rosa rugosa) majanduslik väärtus ja kultuuris kasvatamise võimalused Eestis 

  Pähklepa, Sandra (Eesti Maaülikool, 2018)
  Kibuvitsad leiavad kasutust meditsiinis, toiduainetööstuses, parfümeerias, kosmeetikatööstuses ja haljastuses. Kuna kibuvitsad sisaldavad karotenoide, rasvhappeid, erinevaid vitamiine (sealhulgas vitamiine C, E, B ja K) ...
 • Kirju kallas 

  Vihalemm, Kristi (Eesti Maaülikool, 2018)
  Ülesandeks oli välja pakkuda lahendus ja kujundus Turu tänava piirkonnale Tartus.Eesmärk oli muuta ala kergliiklejate jaoks kutsuvamaks, muutes liiklemise mugavamaks ning vähendades morni industriaalset üldilmet liigiliselt ...
 • Ühendatud 

  Tiidu, Liisa-Maria (Eesti Maaülikool, 2018)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli luua seos Karlova linnaosa ning Emajõe vahel, suunates inimesi jõele lähemale. Töös oli lahenduse kujundamisel lähtutud Karlova linnaosa ja Emajõe kallaste erinevusest ning seeläbi on loodud ...
 • Tuleb ja kaob 

  Solba, Sandra (Eesti Maaülikool, 2018)
  Töö eesmärk on luua Turu tänava piirkonda meeldiv ja hea linnakeskkond, Töö eesmärgiks on luua alale meeldiv ja hea avalik keskkond ja muuta paremaks ühendusi Emajõe ja linna vahel. Töös leitakse funktsioon hetkel kasutuna ...
 • Linnast loodusesse 

  Hõrak, Angela (Eesti Maaülikool, 2018)
  Töö eesmärgiks oli muuta Turu tänav ja selle ümbrus jätkusuutlikumaks. Üheks katsumuseks oli just Emajõe ja Karlova linnaosa ühendamine, et muuta ala inimestele meeldivamaks. Tänavat analüüsides tuleb välja, et Turu tänav ...
 • Keskkonnasõbraliku käitumise muutus Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides 

  Ait, Tiina (Eesti Maaülikool, 2018)
  Jätkusuutlik areng ja keskkonnateemadele tähelepanu pööramine on aina rohkem kõneainet saanud kõikides ülikoolides üle Euroopa. Eesti puhul ei ole ülikoolide jätkusuutlikku arengut laialdaselt uuritud. Teema olulisuse ...
 • Fosfororgaanilise insektitsiidi Danadim subletaalne mõju metsa-süsijooksiku põhikäitumistele 

  Rannakivi, Sandra (Eesti Maaülikool, 2018)
  Jooksiklased on taimekaitseliselt väga olulised mardikalised. Nad on hinnatud oma suure biotõrje efektiivsuse tõttu, hävitades põllukahjureid ning vähendades umbrohtude seemnepanka. Paraku puutuvad nad kokku putukamürkidega, ...
 • Eestis levinud viinapuu (vitis) haigused ja kahjurid 

  Kümnik, Marianne (Eesti Maaülikool, 2018)
  Viinapuud on koduaedades tuntud ja levinud aiakultuur, kuid tootmises uus aiandusvaldkond. 2016. aastal asutati Viinamatjakasvatajate ja Veinivalmistajate Liit, mille eesmärgiks on ühistegevuse abil liita Eesti tootjaid. ...
 • Nutitelefoni kasutamise võimalusest mulla liikuva fosfori sisalduse hindamiseks Mehlich 3 meetodil 

  Tõnutare, Tõnis (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud töö eesmärgiks oli uurida kas nutitelefoni kaamerat on võimalik kasutada ekspressmeetodil mulla liikuva fosfori sisalduse määramiseks Mehlich 3 meetodil ning millise täpsusega oleks võimalik analüüsi teostada. Tulemustele ...
 • Aedmaasika (Fragaria x ananassa Duch.) uute sortide saagikus ja saagi kvaliteet Eestis sõltuvalt taimede istutuseelsest mõjutamisest preparaadiga Prestop 

  Koit, Debora (Eesti Maaülikool, 2018)
  Aedmaasikas (Fragaria x ananassa) on väga hinnatud vili oma maitse ja tervislikkuse poolest. Eestis kasvatatakse peamiselt maasikasorte ’Sonata’ ja ’Polka’, mis on saagikad, kuid vastuvõtlikud seenhaigustele. Seenhaigused ...
 • Aasia lepatriinu (Harmonia axyridis) – levik ja tõrjevõimalused 

  Kallavus, Triin (Eesti Maaülikool, 2018)
  Töö eesmärgiks on anda ülevaade aasia lepatriinu (Harmonia axyridis Pallas 1773) levikust ja kasutusel olevatest tõrjevõtetest ning välja selgitada, kas ja mil viisil hakkab aasia lepatriinu Eestis kahju tekitama. Töö ...
 • Sound through the nature 

  Järvsoo, Andi (Eesti Maaülikool, 2018)
  The aim of this bachelor thesis was to create united solution for the Turu street and its surroundings. Proposed solution offers solutions to reduce traffic noise so that it can not reach pedestrians and citizens that ...

View more


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.