Now showing items 1-2 of 2

  • Eesti pensionisüsteemi tulevikuperspektiivid üksikisiku vaates 

    Neuhaus, Egle (2015)
    Vanadus ning sellega kaasnevad mitmed küsimused, sealhulgas majanduslik kindlus ja elukvaliteet, puudutavad suurt osa inimestest. Seda, millised on üksikisiku tulevikuperspektiivid tänase pensionisüsteemi kontekstis, ...
  • Lüganuse valla koolivõrgu ümberkorraldamise võimalused 

    Neuhaus, Egle (Eesti Maaülikool, 2019)
    Paljudes Eesti maapiirkondades õpilaste arv väheneb. Laste arvu vähenemist arvestades on Eesti koolivõrk jäänud liiga suureks ja see on tekitanud olukorra, kus haridusele tehtavad kulud lapse kohta võivad suureneda ilma, ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.