Now showing items 1-1 of 1

  • Riskid põllumajanduses OÜ Ranna Farm näitel 

    Algo, Margus (2013)
    Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli hinnata riske ja leida võimalused riskide maandamiseks põllumajandusettevõttes OÜ Ranna Farm näitel. Töös käsitleti tootmis-. turu- ja hinna-, õnnetusjuhtumite, õiguslikke, tööjõu ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.