Now showing items 1-1 of 1

  • Sotsiaalkapitali dünaamika Eestis aastail 2004-2012 

    Ainjärv, Marje (2015)
    Sotsiaalkapitalil on palju erinevaid definitsioone, olenevalt käsitlusest. Üldiselt mõeldakse sotsiaalkapitali all ühiskonnas ja gruppides kehtivaid norme, usaldust, vastastikkust ning institutsioone ja võrgustikke, mis ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.