Now showing items 1-1 of 1

  • Vääriselupaikade mõju metsakasutusele erametsades 

    Raag, Indrek (Eesti Maaülikool, 2019)
    Vääriselupaikade kaitse on erametsades vabatahtlik, kuid FSC metsasertifitseerimise nõuetest tulenevalt ei osta puidutööstusettevõtted vääriselupaigana tunnustele vastavatelt eraldistelt pärinevat puitu. Sellega seoses ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.