Now showing items 1-1 of 1

  • Muldade ja taimestiku analüüs naadi kasvukohatüübis 

    Paris, Erdi (2015)
    Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkidel, mille rajamist alustati 1995. aastal, viidi 2012. aastal esmakordselt läbi lisaks puistu mõõtmistele ka alustaimestiku ning muldade uuringud, 2014.a. viidi läbi samalaadsed ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.