Now showing items 1-1 of 1

  • Raiete mõju metsiste (Tetrao urogallus L.) populatsioonile 

    Paju, Teet (2013)
    Magistritöö eesmärgiks on selgitada, kas metsise mängude alal ja selle mõju piirkonnas sooritatud raied mõjutavad metsise arvukust. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud hüpoteesid, mille paikapidavust uurimuse käigus ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.