Now showing items 1-20 of 77

 • 3D printimise lisaseade vertikaalsele töötlemiskeskusele „Haas Minimill“ 

  Virro, Indrek (2015-08-17)
  Lõputöös antakse ülevaade 3D printimise tehnoloogiatest ja termoplasti ekstrusioon prindipea põhilistest osadest. Projekteeritakse lisaseade, millega vertikaalne töötlemiskeskus muuta 3D printeriks ilma lõiketöötlusvõimekust ...
 • 400 hektarilise maafondiga teraviljakäitluskompleksi rekonstrueerimine 

  Sepp, Sixten (2014-06-02)
  Põllumajandusettevõtte edukuse aluseks on kogu tööprotsessi efektiivne toimimine. Käesolevas lõputöös on võetud vaatluse alla FIE Rein Jursi teraviljakäitluskompleks selle parendamise eesmärgil. Lõputöö koosneb viiest ...
 • Akende automaatjuhtimissüsteemi projekt 

  Raja, Rauno (2016-04-25)
  Käesolev lõputöö eesmärgiks oli luua prototüüp, mis oleks suuteline välisõhu suhtelise niiskuse ja temperatuuri alusel juhtima akna avanemist ja sulgumist. Lõputöös antakse ülevaade süsteemile esitatud nõuetest ning selle ...
 • Alalisvoolu elektrimootorite juhtimine mikrokontrolleri abil 

  Kruus, Kristo (2012-05-29)
  Käesolevas töös uuriti alalisvoolu elektrimootorite tööprintsiipe ja mootorite juhtimisseadme jaoks vajaminevaid komponente. Töö eesmärk oli valmistada seade, kus alalisvoolu elektrimootoreid juhitakse mikrokontrolleris ...
 • Antennisüsteemi kooste- ja katsestend 

  Siht, Tõnis (2013-05-28)
  Käesolevas lõputöös täideti projekteeritud rakisele püstitatud eesmärgid: 1) Projekteeritud rakise kinnitust on võimalik pöörata 180 kraadi ulatuses. 2) Projekteeritud rakist on võimalik liigutada erinevates suundades ...
 • ARM protsessoril baseeruv vabavaraline pääslasüsteem 

  Sark, Andrei (2016-05-26)
  Antud töö eesmärgiks oli projekteerida ja kokku panna ARM protsessoril baseeruv vabavaraline pääslasüsteem. Eesmärgi saavutamiseks teostati turu analüüs, kus uuriti sarnaste toodete omadusi ja hinda. Koostati tarkvara ja ...
 • Arvjuhitava õmblusmasina juhtimissüsteemi kaasajastamine 

  Chuykin, Anatoly (2015-05-24)
  Antud lõputöö baseerub tööstusautomaatikaga tegeleva ettevõtte Atemix OÜ poolt läbiviidud CNC õmblusmasina juhtimissüsteemi kaasajastamise projektil. Lõputöös antakse 90ndate alguses toodetud CNC õmblusmasinast ülevaade. ...
 • Arvjuhtimisega puidufreespink 

  Särki, Janno (2013-05-28)
  The topic of this thesis was chosen in order to design and build a CNC wood milling machine. Also it helps to understand better the construction and working methods of a CNC machine. Main working material is considered ...
 • Automaatjuhtimisega teleskoobialus 

  Vahtras, Siim (2014-05-26)
  Projekti eesmärgiks oli ehitada võimalikult madala omahinnaga automaatne teleskoobimonteering, millega oleks reaalseslt võimalik vaadelda tähti ja planeete ning mille maksumus jääks alla 500 euro. Projekti teostamiseks ...
 • Autonoomne manussüsteem LED-valgustusele 

  Väljaots, Taavi (2012-05-29)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli projekteerida töötav autonoomne manussüsteem LEDvalgustusele. Selleks uuriti meetodeid, kuidas projekteerida päikeseenergial töötavat manussüsteemi. Uurides kirjandust, koguti piisavalt ...
 • Autovärava juhtsüsteem 

  Kuusk, Mirko (2016-05-26)
  Antud töö eesmärk on koostada töötav autovärava juhtsüsteem, mis on mõeldud kasutamiseks kodustes majapidamistes. Süsteem peab olema võimeline juhtima kuni kahte väravat. Mootorid, millega väravaid liigutatakse võivad ...
 • Bioetanooli ja õli segamise katseseade 

  Varusk, Joosep (2014-05-28)
  Lõputöö eesmärgiks seatud bioetanooli ja õli segamise katseseadme projekteerimine Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi mootori katselaboris on täidetud. Katseseade on uue lahendusega ning on mõeldud kasutamaks labori ...
 • Eesti Maaülikooli elektrimasinate labori arendus 

  Raudmäe, Renno (2015-05-26)
  Lõputöö eesmärk oli arendada Eesti Maaülikooli elektrimasinate laborit. Lõputöö jaguneb kahte suunda. Esimene neist hõlmas endas elektrimasinate õppestendi arendust. Eesmärgiga vähenda õppestendi seadistusaega ning ...
 • Eesti piimatootmisfarmide energiatarbe võrdlusanalüüs 

  Truup, Toomas (2014-06-04)
  Eesti on aastaid tuntud kui piimamaa. Jõudluskontrollikeskuse andmete põhjal ületas piimaveiste arv Eestis 2014. aasta algul 97 tuhande piiri, mil Eestis oli 97 085 piimaveist ning keskmine aastane väljalüps lehma kohta ...
 • Elektriseadmete kaugjuhtimissüsteemi projekt 

  Veenpere, Alo (2014-05-28)
  Lõputöö-projekti eesmärgiks oli autoril välja töötada elektriseadmete kaugjuhtimist võimaldav süsteem, mis koosneks operaatori poolt juhitavast ülemseadmest ning elektriseadmete lülitusi kontrollivatest alamseadmetest. ...
 • Elektriseadmete ülekoormuse ja lühise kaitse 

  Loorits, Maarja-Liisa (2012-05-29)
  Käesolevas töös on uuritud erinevat tüüpi kaitseseadmete sobivust nii ülekoormuse, kui ka lühise kaitseks. Täpsemalt oli käsitlusel Enics Eesti AS-is tekkinud probleem, kus mooduli testris olevad kaitseseadmed ei suutnud ...
 • FPGA-l baseeruv sagedusmõõtja 

  Müürsepp, Hans (2012-10-10)
  Kogu töö eesmärgiks oli konstantse pingenivooga sageduste mõõtmine sagedusvahemikus 1 – 50 MHz ning sellega saab projekteeritud [2, lk 44] seade hakkama. Valitud lahendusmeetod tugines autori huvile omandada uusi teadmisi ...
 • Gravitatsioonilisel impulssmeetodil GIM) töötava liha lõiketugevuse analüsaatori juhtkontrolleri väljatöötamine 

  Sarapuu, Ranel (2014-08-21)
  Käesoleva diplomitöö eesmärk oli luua lihtne ja odav riist- ja tarkvaralahendus gravitatsioonilise impulssmeetodil töötava liha õrnuse määramise seadmele. Selleks töötati välja mõõtesüsteem, mis registreerib digitaalselt ...
 • Hüdroajamiga painutuspink mootorrataste ja maastikusõidukite lisavarustuse tootmiseks 

  Burmagin, Maksim (2016-05-27)
  P-tech OÜ on Eesti ettevõte, mis tegeleb mootorrataste ja maastikusõidukite projekteerimise ning valmistamisega. Toodete valmistamiseks puudub ettevõttel hetkel painutuspink, mis lihtsustaks ja kiirendaks tootmisprotse ...
 • Hürdopumpade katseseadme mõõtesüsteem 

  Lensment, Indrek (2013-08-25)
  Antud lõputöös loodud mõõteprogramm on kasutajasõbralik, digitaalne andurite lugemine on tänapäevane ja täpsusklass piisavalt suur. Kasutajamugavust lisab see, et kõik andmed jooksevad ühele ekraanile ja see annab hea ...