Now showing items 1-20 of 96

 • Autonoomne manussüsteem LED-valgustusele 

  Väljaots, Taavi (2012-05-29)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli projekteerida töötav autonoomne manussüsteem LEDvalgustusele. Selleks uuriti meetodeid, kuidas projekteerida päikeseenergial töötavat manussüsteemi. Uurides kirjandust, koguti piisavalt ...
 • Elektriseadmete ülekoormuse ja lühise kaitse 

  Loorits, Maarja-Liisa (2012-05-29)
  Käesolevas töös on uuritud erinevat tüüpi kaitseseadmete sobivust nii ülekoormuse, kui ka lühise kaitseks. Täpsemalt oli käsitlusel Enics Eesti AS-is tekkinud probleem, kus mooduli testris olevad kaitseseadmed ei suutnud ...
 • Alalisvoolu elektrimootorite juhtimine mikrokontrolleri abil 

  Kruus, Kristo (2012-05-29)
  Käesolevas töös uuriti alalisvoolu elektrimootorite tööprintsiipe ja mootorite juhtimisseadme jaoks vajaminevaid komponente. Töö eesmärk oli valmistada seade, kus alalisvoolu elektrimootoreid juhitakse mikrokontrolleris ...
 • Süsinikdioksiidi mõõtesüsteemi arendus 

  Viira, Henry (2012-05-29)
  Peamine eesmärk lõputöö koostamisel oli välja arendada koostöös ettevõttega Jeko Disain süsinikdioksiidi mõõteseade. Mõõteseade oli tellmistööna mõeldud ventilatsiooni väljatõmbe torusse paigutatuna mõõtma suurte ruumide ...
 • Sisekliimat reguleeriv kontroller AVR mikrokontrolleri baasil 

  Tamm, Mauno (2012-05-29)
  Lõputöö tulemusel valmistati reaalne juhtseade, mille abil saab mõjutada sisekliimat reguleerivaid seadmeid nii, et ruumi temperatuur ja niiskustase püsiksid ligikaudu konstantsetena. Kuna sisekliima hubasus sõltub ...
 • Toorepere "Dimmer" kvaliteedi parandamine Enics AS näitel 

  Raimla, Konstantin (2012-05-29)
  Käesolevas lõputöös uuriti tootepere „Dimmer“ kvaliteedi parendamise võimalust. Uurimustöö eesmärk oli anda kliendile kui ka ettevõttele soovitusi, kuidas kvaliteeti tõsta. Antud eesmärgi täitmiseks tuli autoril tutvuda ...
 • Sädesüütega mootori juhtseadme Megasquirt-II seadistamine töötamaks bioetanooliga 

  Laanelepp, Mart (2012-05-30)
  Käesoleva töö käigus on uuritud sädesüütega sisepõlemismootorite toitesüsteemide arengut ning erinevate toitesüsteemide tööpõhimõtet, samuti uuriti bioetanooli kasutusvõimalusi sädesüütega mootorites. Konkreetsemalt ...
 • Kuni 3,5 tonni kaaluva sõiduauto esiraua mehaanilise katsetuse stend 

  Englas, Karl (2012-05-31)
  Käesoleva lõputöö tulemusel valmis analoog katsestendi (AS) projekt koos tähtsamate graafiliste joonistega (29 lk A4 formaadis; 7 lk A3 formaadis), mis asuvad lisas A. Valminud projektis kirjeldatud katsestendil on mitmeid ...
 • FPGA-l baseeruv sagedusmõõtja 

  Müürsepp, Hans (2012-10-10)
  Kogu töö eesmärgiks oli konstantse pingenivooga sageduste mõõtmine sagedusvahemikus 1 – 50 MHz ning sellega saab projekteeritud [2, lk 44] seade hakkama. Valitud lahendusmeetod tugines autori huvile omandada uusi teadmisi ...
 • Mitmeotstarbeline mahuti 

  Mõtsla, Fredi (2013-05-27)
  Given theme of this thesis comes from AS Paide Masinatehas as an offer of interest to design and produce the given project. The aim of the thesis was to give a short overview of the Paide Masinatehas. Find out the prices ...
 • Raskuste kandmise abimehhanism 

  Pertsev, Anton (2013-05-27)
  Given task of this thesis was to build a mechanism that would support the weight of a backbag by taking most of the load onto the structure. This type of mechanism is widely known as exoskeleton. For that I had to build ...
 • Robotexi reeglitele vastava pallihoidja väljatöötamine 

  Väljaots, Mihkel (2013-05-28)
  Käesoleva töö eesmärk, töötada välja Robotexi reeglitele vastav pallihoidja ning seda testida, sai täidetud. Seade tehti valmis ning paigaldati robotile ja viidi läbi katsed ja häälestati pallihoidjat reguleeritavate ...
 • Rakise kohandamine Kitagawa TMX-200 pöördlauale 

  Vendla, Erlend (2013-05-28)
  This project is about modifying a trunnion table for use with a specific type of rotary table and machining centre. In addition, this project analyses the suitability and possible usage cases of different vises with the ...
 • Arvjuhtimisega puidufreespink 

  Särki, Janno (2013-05-28)
  The topic of this thesis was chosen in order to design and build a CNC wood milling machine. Also it helps to understand better the construction and working methods of a CNC machine. Main working material is considered ...
 • Kuni kümne meetri sügavusele sukelduva kaugjuhitava allveesõiduki eskiisprojekt 

  Laun, Toomas (2013-05-28)
  Käesolevas töös uuriti kaugjuhitavate allveesõidukite disaini aspekte ning projekteeritivastavalt püstitatud eesmärkidele allveesõiduk. Uurimistöö eesmärk oli valmistada esialgne eskiisprojekt allveesõidukile, mis on ...
 • Antennisüsteemi kooste- ja katsestend 

  Siht, Tõnis (2013-05-28)
  Käesolevas lõputöös täideti projekteeritud rakisele püstitatud eesmärgid: 1) Projekteeritud rakise kinnitust on võimalik pöörata 180 kraadi ulatuses. 2) Projekteeritud rakist on võimalik liigutada erinevates suundades ...
 • Trükkplaadi osaliselt automatiseeritud kooste kontrollseade väiketootjale 

  Eisler, Lauri (2013-05-28)
  lõputöös projekteeriti poolautomaatne kvaliteedikontrolli koordinaatlaud väikeettevõttele, koostöös ettevõtetega Jeko Disain OÜ ja Ldiamon AS. Projekteeritud koordinaatlaud on mõeldud kasutamiseks elektroonikakoostete ...
 • Raskeveoki külgmise allasõidutõkke katsestend 

  Kirs, Tanel (2013-05-31)
  Käesolevas töös projekteeriti raskeveoki allasõidutõkke katsestend. Projekti koostamisel lähtuti Euroopa Liidu direktiividest, mis määrasid ära peamised kriteeriumid antud katsele. Esmalt koostati hüdrauliline skeem, ...
 • Väikebussi lisapakiruumi eskiisprojekt 

  Sander, Rauno (2013-08-25)
  Antud töö eesmärgiks oli leida lahendus 19 reisija pagasi mahutamiseks väikebussides. Lahendustena oli välja pakutud nii järelhaagise kui ka bussi sisese pakiruumi võimalikkust, kuid lõpptulemusena leidis autor, et kuna ...
 • Hürdopumpade katseseadme mõõtesüsteem 

  Lensment, Indrek (2013-08-25)
  Antud lõputöös loodud mõõteprogramm on kasutajasõbralik, digitaalne andurite lugemine on tänapäevane ja täpsusklass piisavalt suur. Kasutajamugavust lisab see, et kõik andmed jooksevad ühele ekraanile ja see annab hea ...