Collections in this community

Recent Submissions

 • Rändmesinduse platvormi eskiisprojekt 

  Õun, Villem (2016-05-31)
  Käesolev lõputöö on kirjutatud rändmesinduse suunal, kuna siiani leidub selle valdkonna kohta vähe eestikeelset kirjandust. Eestis on rändmesindus arengustaadiumis, kuna turul leiduvad seadmed on puudulikud ja ei kata ...
 • Mädarõika kasvatamine ja tootmishoone projekteerimine 

  Loos, Mattias (2016-05-30)
  Käesolevas lõputöös on käsitletud Mõtusmäe talu mädarõika kasvatust ja tootmishoone projekteerimist. Antud teemat on vähe uuritud ja seepärast ka autori isiklik huvi selle valdkonna arendamise vastu. Töö eesmärgiks on ...
 • Hüdroajamiga painutuspink mootorrataste ja maastikusõidukite lisavarustuse tootmiseks 

  Burmagin, Maksim (2016-05-27)
  P-tech OÜ on Eesti ettevõte, mis tegeleb mootorrataste ja maastikusõidukite projekteerimise ning valmistamisega. Toodete valmistamiseks puudub ettevõttel hetkel painutuspink, mis lihtsustaks ja kiirendaks tootmisprotse ...
 • Termoplastide vaakumvormimise seade 

  Linde, Heimar (2016-05-26)
  Antud lõputöö eesmärgiks on disainida ja konstrueerida seade termoplastide vormimiseks vaakumiga, mis võimaldaks vormida suurema formaadiga detaile, kui turul leiduvad alternatiivid. Seadme konstrueerimisel tekkinud ...
 • Tera- ja kaunviljade valtsmuljuri laboratoorse töö arendus 

  Kukk, Alari (2016-05-26)
  Aastaid on Eesti Maaülikoolis Tehnikainstituudis kasutatud laborseadmetena vasarveskit. 2015 aastal soetati Euroopa Liidu finantseerimise toel uus valtsmuljur. Päevakorda kerkis vajadus tutvuda uue valtsmuljuriga „Neuero ...
 • Autovärava juhtsüsteem 

  Kuusk, Mirko (2016-05-26)
  Antud töö eesmärk on koostada töötav autovärava juhtsüsteem, mis on mõeldud kasutamiseks kodustes majapidamistes. Süsteem peab olema võimeline juhtima kuni kahte väravat. Mootorid, millega väravaid liigutatakse võivad ...
 • ARM protsessoril baseeruv vabavaraline pääslasüsteem 

  Sark, Andrei (2016-05-26)
  Antud töö eesmärgiks oli projekteerida ja kokku panna ARM protsessoril baseeruv vabavaraline pääslasüsteem. Eesmärgi saavutamiseks teostati turu analüüs, kus uuriti sarnaste toodete omadusi ja hinda. Koostati tarkvara ja ...
 • Põllumajandustehnikaettevõtte AS Dotnuvos Projektai töökeskkonna parendamine 

  Kikas, Sander (2016-05-25)
  Antud lõputöös on keskendutud AS Dotnuvos Projektai töökeskkonna parendamisele. Töö koostaja viibis ettevõttes viis kuud praktikal ning omandas erinevaid teadmisi põllumajandustehnika müügist ja selle remontimisest. Viis ...
 • Akende automaatjuhtimissüsteemi projekt 

  Raja, Rauno (2016-04-25)
  Käesolev lõputöö eesmärgiks oli luua prototüüp, mis oleks suuteline välisõhu suhtelise niiskuse ja temperatuuri alusel juhtima akna avanemist ja sulgumist. Lõputöös antakse ülevaade süsteemile esitatud nõuetest ning selle ...
 • Tööstuskontrolleri baasil katelseadmete õppelabori katlastendidele energiaarvesti koostamine 

  Tepponainen, Timo (2016-05-21)
  Antud lõputöö projekti eesmärk oli koostada Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi õppehoone katelseadmete õppelabori kahele katlastendile energiaarvesti, mis lihtsustab katlastendidel läbiviidavaid katseid. Katla energia ...
 • Sõiduki pneumoajami projekt 

  Müllerbeck, Mart (2015-08-24)
  Käesoleva töö eesmärgiks on projekteerida suruõhuajam Bosch Rexroth Aventics Pneumobil võistluse raames. Antud töös tuuakse välja üldkasutatavate pneumaatiliste ajamite eelised elektriliste ajamite ees ja võrreldakse ...
 • 3D printimise lisaseade vertikaalsele töötlemiskeskusele „Haas Minimill“ 

  Virro, Indrek (2015-08-17)
  Lõputöös antakse ülevaade 3D printimise tehnoloogiatest ja termoplasti ekstrusioon prindipea põhilistest osadest. Projekteeritakse lisaseade, millega vertikaalne töötlemiskeskus muuta 3D printeriks ilma lõiketöötlusvõimekust ...
 • Linnusulg linnufarmi tehnoloogia projekt 

  Miilmann, Rauno (2015-05-30)
  Pidamise valikul, sai otsustavaks suurtootja soovitus kelle kogemuste põhjal ei ole majanduslikult otstarbekas kasutada puuris pidamist sellise lindude koguse juures. Puuris peetavate kanade müüdavate munade hind on kuni ...
 • Masinapargi optimeerimine 200-hektarilisele teraviljakasvatustalule 

  Niilus, Mikk (2015-05-28)
  Lõputöö eesmärgiks oli optimeerida 200-hektarilist teraviljakasvatustalu masinaparki ning leida lahendusi tööde lihtsustamiseks ja masinate efektiivsemaks kasutamiseks. Töös antakse ülevaade teraviljakasvatuse ajaloost ...
 • Jaagumäe talu köögiviljakäitlustehnoloogia projekt 

  Jõks, Priit (2015-05-28)
  Viimase 10 aasta jooksul on Jaagumäe talus kasvatatava toodangu maht suurenenud üle kahe korra, kuid teatud köögiviljade käitlemise seadmed on endiselt vanemad kui 10 aastat. Nii tekkiski mõte koostöös ettevõttega ...
 • Tehnoloogiaprojekt 500-kohalisele vasikalaudale 

  Reiman, Ande (2015-05-28)
  Veis on Eesti aladel olnud tähtsaimaks põllumajandusloomaks juba ammustest aegadest. Kui algselt oli veis tööloomaks, siis 19 sajandil hakati neid pidama kui piima- ja lihaloomana. Sellest ajast peale on piimatootmises ...
 • Välisskeleti konstruktsiooni optimeeritud lahendus 

  Kornõšev, Pavel (2015-05-27)
  Antud töö põhineb mehhanismil, mille ülesanneks on kergendada koormust inimese lihasluukonnale kuni 30 kg raskuse kandmisel. Töös on tegemist olemasoleva konstruktsiooni optimeerimisega ning lähtuvalt sellest, uue ...
 • Sisekliimat mõjutavate parameetrite mõõtmine ja normatiividele vastavuse hindamine poegimis- ning vabade ja tiinete emiste sigalas 

  Zirk, Mailis (2015-05-27)
  Eestis alustati seakasvatusega 17. sajandi alguses, sel ajal oli tähtis sigade kiire nuumamine. Piimatootmise kõrval on seakasvatus tähtsuselt teine loomakasvatusharu. Mitme loomaliigi kasvatamine ühes ettevõttes oli tol ...
 • Suruõhusõiduki pneumaatiline jõuajam 

  Piho, Taimo (2015-05-26)
  Antud lõputöö baseerub pneumaatilise jõuajami disainimisel ja selle ehitamisel kindlale sõidukile. Lõputöö sisulise poole peamiseks eesmärgiks oli osaleda Ungaris toimuva pneumaatiliste sõidukite võistlusel. Pneumaatilise ...
 • Eesti Maaülikooli elektrimasinate labori arendus 

  Raudmäe, Renno (2015-05-26)
  Lõputöö eesmärk oli arendada Eesti Maaülikooli elektrimasinate laborit. Lõputöö jaguneb kahte suunda. Esimene neist hõlmas endas elektrimasinate õppestendi arendust. Eesmärgiga vähenda õppestendi seadistusaega ning ...

View more