Now showing items 21-40 of 578

 • Puitraamide pressi toodangu mõõtmisseade 

  Sirel, Aido (Eesti Maaülikool, 2020)
  Magistritöös käsitletakse puidutööstuses kasutatava puitraamide pressil toodangu mõõtmiseks valmistatava lisaseadme kasutamise võimalusi ja valmistamise protsessi. Kirjeldatakse tarkvaraprogrammi loomist ja juhtseadmes ...
 • Hoone kütteks õhk-vesi soojuspumba ja päikese PV katusepaneelide kasutamise tasuvusanalüüs 

  Kotter, Sander (Eesti Maaülikool, 2020)
  Käesoleva töö eesmärgiks on välja selgitada, millisel määral on võimalik katusepaneelidest saadud elektrienergiaga käitada kütteperioodil õhk-vesi soojuspumpa ning milline oleks sellest tulenev paneelide tasuvusaeg. Selleks ...
 • Nanotehnoloogia roll taastuvenergeetika arengus 

  Kaur, Laura (Eesti Maaülikool, 2020)
  Taastuvate energiaallikate kasutamine on järjest aktuaalsemaks muutuv teema. Tänapäeval on hakanud päikeseenergia kasutamine end ära tasuma, kuna algselt ebaefektiivsed elemendid. Käesoleva bakalaureusetöö käsitleb ...
 • Valga raudteejaama välisvalgustuse rekonstruktsioon 

  Roosik, Margus (Eesti Maaülikool, 2020)
  Valga raudteejaam on AS Eesti Raudteele kuuluv üks kolmest piirijaamast, kus toimub rongide vastuvõtmine, koostamine ja ärasaatmine ööpäevaringselt ja seda kõigil päevadel aastas. Jaamas on välisvalgustus ennekõike vajalik ...
 • Elektrilise päikesekütte tehnoloogia eramule 

  Kooskora, Rivo (Eesti Maaülikool, 2020)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida elektrilise päikesekütte tehnoloogiaid eramule ja leida võimalusi, kuidas vähendada võrgust tarbitava elektrienergia hulka tarbevee soojendamiseks. Uurimustöö aktuaalsus seisneb ...
 • Probleemid biokomponentidega fossiilsete mootorikütuste kasutamisel ja hoiustamisel 

  Haljasmets, Alvar (Eesti Maaülikool, 2020)
  Biokomponentidega fossiilsete mootorikütuste kasutamisel ja hoiustamisel on teatud piirangud. Käesoleva töö eesmärgiks oli selgitada kirjanduse põhjal fossiilsete biokomponentidega mootorikütuste kasutamisel ja hoiustamisel ...
 • Masinaelementide labori arendus 

  Niinepuu, Karel (Eesti Maaülikool, 2020)
  Masinaelementide valdkond on pidevalt arenev. Pidevalt arendatakse ja leiutatakse uusi tehnoloogiaid eesmärgiga saavutada efektiivsus ning ökonoomsus. Eesti Maaülikooli masinaelementide laborit uuendati viimati 2011. ...
 • Hoone kütteenergia kulu prognoosimise metoodikate võrdlus 

  Turja, Helina (Eesti Maaülikool, 2020)
  Eestis leidub veel väga laialdaselt traditsioonilisi taluhooneid, mida võib pidada maapiirkonna miljööd väärtustavaks teguriks ja ühe enam kolitakse maapiirkondadesse tagasi ja puhutakse elu sisse vanadele hoonetele. ...
 • Open UAV drooni tiiva ja saba kinnitused 

  Juss, Janar (Eesti Maaülikool, 2020)
  Open UAV projekti algatas Eesti Lennuakadeemia, kus soovitakse avatud platvormina koostada mehitamata õhusõiduk ning seda järk-järgult edasi arendada ja optimeerida. Droonide tiiva ja saba kinnituste kohta on raske ...
 • Elektriautode laadimisvõimaluse analüüs Tartu korterelamu näitel 

  Bondar, Andrei (Eesti Maaülikool, 2020)
  Eesti suurimates linnades on suur protsent elanikke, kes elab tüüpiliste kõrghoonetega ehitatud aladel - magalarajoonides, kus elanikutel puudub võimalus oma elektriautosid maja parkimisplatsil laadida. Selle töö ...
 • Alternatiivkütuste põlemisprotsess vabalthingavas diiselmootoris 

  Põldaru, Rauno (Eesti Maaülikool, 2020)
  Maailmas on hakatud rohkem kasutama alternatiivseid kütuseid, et vähendada keskkonna saastumist, näiteks esimese põlvkonna biodiislikütust (FAME) ja teise põlvkonna biodiislikütust (HVO), ühtlasi ka gaaskütuseid (CNG ja ...
 • Telik open UAV droonile 

  Meus, Taavi (Eesti Maaülikool, 2020)
  Mehitamata lennumasina telikute kohta on vähe infot. Üliõpilaste projekti raames on teha ühtne dokument, kuhu on võimalik soovijatel ligi pääseda. Töö eesmärgiks on luua valmis teliku lahendus üliõpilasprojekti raames. ...
 • Applicability of low-cost electromyographs in ergonomic assessment 

  Reinvee, Märt (Eesti Maaülikool, 2020)
  Every year a considerable amount of gross domestic product in several countries is lost due to work-related musculoskeletal disorders (WMSDs). Thus, one of the goals of ergonomics is to prevent WMSDs. A body of knowledge ...
 • Taastuvenergia kasutuse analüüs Eestis 

  Jõe, Erik (Eesti Maaülikool, 2019)
  Energeetiline iseseisvus on oluline komponent riigi iseseisvuses ning julgeolekus. Siiani on selle Eestis taganud põlevkivi, kuid oma kahjuliku mõju tõttu keskkonnale tõrjub seda aina enam välja taastuvenergia. Sellest ...
 • PV paneelide elektrienergia tootlus ja akupanga mahutavus 

  Alto, Kenneth (Eesti Maaülikool, 2019)
  Eestis kasutatavatest päikesepaneelide tüüpidest on kaks enimkasutatavamat polükristallilised ja monokristallilised päiksepaneelid. Võimsus on päikesepaneelidel erinev, polükristallilistel päikesepaneelidel jääb võimsus ...
 • Plastmasside eelkuivatamise energiatõhusus 

  Paurson, Kaarel (Eesti Maaülikool, 2019)
  Tänapäeva tihe konkurents autotööstuses esitab survevaluettevõttes toodetavate plastikdetailide kvaliteedile väga kõrgeid nõudmisi. Plastikmaterjali korrektne eelkuivatamine annab olulise panuse kvaliteetse toodangu ...
 • Autonoomne katkematu energiavarustus väikeelamule 

  Kaljuste, Andres (Eesti Maaülikool, 2019)
  Töö on ajendatud soovist aidata kaasa üha suurenevale taastuvenergia osakaalule Eesti energiamajanduses. Tänu taastuvenergia tehnoloogiate arengule on nende maksumus järjest langemas ja on võimalik, et jõudnud tasemele, ...
 • Elektromügraafia tagasisideseadme arendus 

  Štrik-Ott, Mari-Liis (Eesti Maaülikool, 2019)
  Elektromüograafia (EMG) on valdkond, mis on spetsialiseerunud elektrooniliste seadmete kasutamisele lihaste bioelektrilise aktiivsuse mõõtmiseks ja analüüsimiseks. Ergonoomikas kasutatakse lihasaktiivsuse mõõtmiseks ...
 • Võrguteenuse kvaliteedi analüüs keskpinge elektrivõrgus 

  Prüüs, Evelin (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesolev magistritöö on koostatud teemal „Võrguteenuse kvaliteedi analüüs keskpinge elektrivõrgus“. Võrguettevõttel on kasutada detailne statistiline andmestik kogu jaotusvõrgu opereerimisnäitajate kohta, kuid uute ...
 • Materjali soojusjuhtivuse ekspressmõõtur 

  Kändla, Ronald (Eesti Maaülikool, 2019)
  Soojusjuhtivuse mõõturid on raskesti kättesaadavad ning soojusjuhtivust mõõdetakse üldjuhul statsionaarse mõõtmeseadmega varustatud laboris. Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli konstrueerida materjali soojusjuhtivuse ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.