Now showing items 1-2 of 2

  • Eeriku alajaama piirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon 

    Prüüs, Evelin (Eesti Maaülikool, 2017)
    Käesolev bakalaureusetöö on koostatud teemal „Eeriku alajaama piirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon“. Antud töö eesmärk oli koostada rikete vähendamise projektlahendus, millega analüüsitakse ja antakse ülevaade ...
  • Madalpinge jaotusvõrgu mõõtesüsteemide võrdlus 

    Puis, Ardi (Eesti Maaülikool, 2019)
    Elektrilevi on Eesti suurim jaotusvõrgu ettevõte, enamik kliente tarbib elektrienergiat Elektrilevi jaotusvõrgust madalpingel. Tarbimispunktides on vajalik elektrienergia mõõtmine. Selle töö sisu on enimkasutatavate ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.