1.-20. nimetus 577-st

 • Computer-aided Optimization of Pig Farming Technologies and Machinery Use 

  Vettik, Raivo (Eesti Maaülikool, 2007)
  Väitekirja kirjanduse analüüsi osas on kirjeldatud seakasvatustehnoloogiaid, seakasvatusega kaasnevaid keskonnakaitse nõudeid, “parimat võimalikku tehnikat” (PVT) seakasvatuses ning on esitatud ülevaade seakasvatuses ...
 • The Dependence on the Structure of Machinery and the Locality of Plots on Cereal Farm Work Activities 

  Tamm, Kalvi (Eesti Maaülikool, 2009)
  Põllumees teab, et mida suurem on tootmismaht ehk haritava maa pindala või loomade arv, seda paremini on võimalik oma tootmisvahendeid koormata ja seega vähendada püsikulude osakaalu toodangu omahinnas. Lisaks annab ...
 • Indoor Climate and Animal Keeping Technologies Valuation by Factors of Working Environment of Pigsties 

  Sada, Oliver (Eesti Maaülikool, 2010)
  Uurimistöö eesmärgiks oli sigalate töökeskkonna mitmepara-meetrilise uurimise kaudu täiendada andmeid, mis võimaldavad hinnata ja valida sisekliima, tööajakulu ja töö raskusastme tegurite kaudu otstarbekamaid loomapidamisviise ...
 • Compatibility of Energy Consumption with the Capacity of Wind Generators 

  Põder, Vahur (Eesti Maaülikool, 2011)
  Taastuvenergia osatahtsus Eestis peab erinevate arengukavade alusel kasvama. Erinevatest taastuvenergia liikidest on koige kiiremini kasvanud tuule osatahtsus ja toodetud energia hulk. Tuulegeneraatorite valjundvoimsus ...
 • Possibilities for balancing wind generators´output power 

  Toom, Kaupo (Eesti Maaülikool, 2012)
  The importance of renewable energy is growing. More and more wind parks, CHP-s and biogas stations are being erected and connected to the electrical grid. Of the range of different renewable resources, the proportion ...
 • The characterization and modelling of the dynamic behavior of hard-to-machine alloys 

  Leemet, Tõnu (Eesti Maaülikool, 2012)
  Because of their excellent mechanical, physical and chemical properties even at elevated temperature, titanium and nickel-base alloys are the materials suitable for the production of several parts and components in ...
 • Maagaasi kasutamise tehnilis-majanduslik analüüs traktorimootoris 

  Kosemäe, Margus (2012)
  Maagaas on puhas ja keskkonnasõbralik energiaallikas, tema gaasiline olek tagab kütuse täieliku põlemise ilma kahjulike põlemisjääkideta, tolmu ja tahmata. Lähiaastakümnetel on maagaasivarud piiramatud. Uurimustulemustest ...
 • Mootori väljundparameetrid ja nende arvutuseeskirjad 

  Täkker, Taavi (2012)
  Katseandmete rahvusvaheliseks võrdlemiseks kasutatakse standardiseeritud keskkonnatingimusi. Katseandmete standardtingimustele üleviimiseks kasutatakse vastavaid arvutuseeskirju. Lõputöös püstitatud ülesannete lahendamiseks ...
 • Elektriautode akude laadimine ja nende eluiga 

  Altement, Margus (2012)
  Elektriauto on hakanud meie ühiskonda tasapisi sisse sulanduma. Praegusel hetkel võib küll paljuski olla elektriautode teemal negatiivset diskussiooni, kuid tõsiasi on see, et maailmapilt vajab alternatiivi hetkesele ...
 • Autode katselabori ohutuseeskiri 

  Pedosk, Priit (2012)
  Antud töös on esitatud ülevaade dünamomeetrilisest stendist Dynojet 224xLC ja selle tarkvarast WinPep7. Teiseks on välja selgitatud ja analüüsitud peamisi riskitegureid autode katselaboris. Kolmandaks on koostatud autode ...
 • Töökeskkond ettevõtte Ilmre puidutöötlusosakonnas 

  Kivimaa, Lauri (2012)
  Kõige rohkem oma ohutu töökeskkonna tagamisel saab ära teha töötaja ise. Enne iga uue seadmega tööle hakkamist tuleb selgeks teha selle kasutus- ja ohutusjuhend. Töökoht tuleb hoida alati korras ja puhas, eriti jalgealune ...
 • Töökeskkond ettevõttes Eben Puit 

  Aia, Sander (2012)
  Uurimisobjektiks olev ettevõte Eben Puit tegeleb peamiselt täispuidust uste ja akende tootmisega. Viimased töökeskkonna-alased mõõtmised ettevõttes tehti aastal 2009. Töökeskkonnas toimunud muutuste tõttu on uurimistöö ...
 • Elektrimasinate õppelabor 

  Aare, Priit (2012)
  Käesoleva töö eesmärk oli tutvustada Eesti Maaülikooli uuenenud elektrimasinate laborit. Bakalaureusetöö esimeses osas tutvustas autor vana labori puuduseid ning uue labori ehitamise vajadust. Vana labori suurimateks ...
 • Ahjude termograafiline vaatlus eksperthinnangu eesmärgil 

  Ladva, Argo (2012)
  Ahjud soojenevad kütuse põlemisel eralduva soojuse mõjul, mis kandub üle koldeseintele ja ahjulõõridele. Kütmisel salvestavad ahjud endasse soojust, mille hiljem pikkamööda annavad üle toaõhule. Kuna ahjud on erineva ...
 • Lilli talu taastuvenergia süsteemi töö analüüs 

  Riehakkainen, Aleksander (2012)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli anda ülevaade Lilli talu taastuvenergia süsteemidest, analüüsides erinevate seadmete kasutamist. Samuti uuriti mõningal määral taastuvenergiat puudutavaid seaduseid ja hetkeolukorda nii ...
 • Passiivmaja ja nullenergiamaja kasutusvõimalused Eestis 

  Tamm, Helari (2012)
  Antud töös kirjeldatavate passiiv- ja nullenergiamaja komponente ja energia võimalusi uuriti detailselt, kajastades võrdlusi Eesti kliimaga sobitamises. Ettekujutlust passiivmaja ehitamisest Eesti kliimas näitasid erinevad ...
 • Tervise- ja spordiklubi (TSK) Arena energiatarbimise analüüs 

  Jaago, Helen (2012)
  Üha rohkem hakkab meie igapäevases elus rolli mängima energisäästmine. Seoses kasvavate hindadega tuleb kulutused üle vaadata ning leida säästlikum viis energia kasutamiseks. Selle saavutamiseks tuleb energiaefektiivsus ...
 • Nopri Talu masinakeskus 

  Lepasaar, Indrek (2012)
  Paljud töökojad ei vasta neile kehtestatud nõuetele ja on seega ohuks seal töötavatele inimestele, kes peavad viibima töökoja ruumides enamuse oma tööajast. Töökojad peavad vastama valgustus, müra ja mikrokliima ...
 • Keevitustrafod 

  Lüpsik, Urmas (2012)
  Aim of the work is to give overview of welding transformers and construct a working welding. For that has been explained the operating principles of the transformer and shown needed calculatsions and comments for ...
 • Vahendid raskekaaluliste patsientide teisaldamiseks 

  Soop, Janor (2012)
  Kuna meditsiiniõdede ja hooldajate üheks peamiseks ülesandeks on abistada patsiente nende igapäevaste toimingute juures, siis üheks peamiseks toiminguks on patsientide teisaldamine. Tööst tingitud luu- ja lihaskonna vaevused ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.