Sirvi TI lõputööd aasta järgi

1.-20. nimetus 545-st

 • Computer-aided Optimization of Pig Farming Technologies and Machinery Use 

  Vettik, Raivo (Eesti Maaülikool, 2007)
  Väitekirja kirjanduse analüüsi osas on kirjeldatud seakasvatustehnoloogiaid, seakasvatusega kaasnevaid keskonnakaitse nõudeid, “parimat võimalikku tehnikat” (PVT) seakasvatuses ning on esitatud ülevaade seakasvatuses ...
 • The Dependence on the Structure of Machinery and the Locality of Plots on Cereal Farm Work Activities 

  Tamm, Kalvi (Eesti Maaülikool, 2009)
  Põllumees teab, et mida suurem on tootmismaht ehk haritava maa pindala või loomade arv, seda paremini on võimalik oma tootmisvahendeid koormata ja seega vähendada püsikulude osakaalu toodangu omahinnas. Lisaks annab ...
 • Indoor Climate and Animal Keeping Technologies Valuation by Factors of Working Environment of Pigsties 

  Sada, Oliver (Eesti Maaülikool, 2010)
  Uurimistöö eesmärgiks oli sigalate töökeskkonna mitmepara-meetrilise uurimise kaudu täiendada andmeid, mis võimaldavad hinnata ja valida sisekliima, tööajakulu ja töö raskusastme tegurite kaudu otstarbekamaid loomapidamisviise ...
 • Compatibility of Energy Consumption with the Capacity of Wind Generators 

  Põder, Vahur (Eesti Maaülikool, 2011)
  Taastuvenergia osatahtsus Eestis peab erinevate arengukavade alusel kasvama. Erinevatest taastuvenergia liikidest on koige kiiremini kasvanud tuule osatahtsus ja toodetud energia hulk. Tuulegeneraatorite valjundvoimsus ...
 • Possibilities for balancing wind generators´output power 

  Toom, Kaupo (Eesti Maaülikool, 2012)
  The importance of renewable energy is growing. More and more wind parks, CHP-s and biogas stations are being erected and connected to the electrical grid. Of the range of different renewable resources, the proportion ...
 • Mulla pindharimismasina tööseadiste abrasiivse kulumise analüüs 

  Aasa, Risto (2012)
  Töös tekkinud probleemid: 1) kõvaduse HRC mõõtmistulemuste usaldatavus; 2) piiotsad, mis asusid traktori jäljes, kulusid rohkem. Seda aspekti oleks pidanud märkama detailide monteerimisel lauskultivaatori külge. Viimast ...
 • Vasklattide avalõikestantsi projekteerimine 

  Birken, Rait (2012)
  Antud bakalaureusetöö käigus tutvuti esmalt metalli töötlemisel kasutatavate masinate ning tehnoloogiatega. Suuremas osas keskenduti lehtmetalli külmstantsimisele. Töö koostamisel tutvuti põhjalikult stantsimisega seotud ...
 • Elektriautode akude laadimine ja nende eluiga 

  Altement, Margus (2012)
  Elektriauto on hakanud meie ühiskonda tasapisi sisse sulanduma. Praegusel hetkel võib küll paljuski olla elektriautode teemal negatiivset diskussiooni, kuid tõsiasi on see, et maailmapilt vajab alternatiivi hetkesele ...
 • Kettniiduki projekt 

  Dugin, Dmitri (2012)
  Magistritöö Kett – võsaniiduki projekt koosneb alljärgnevatest nõuetest ja parameetritest: 1. Antud toode on välja töötatud olemasolevast kett-võsaniidukist parendatud modifikatsioon, kuluheina ja võsa niitmiseks. Seadme ...
 • The characterization and modelling of the dynamic behavior of hard-to-machine alloys 

  Leemet, Tõnu (Eesti Maaülikool, 2012)
  Because of their excellent mechanical, physical and chemical properties even at elevated temperature, titanium and nickel-base alloys are the materials suitable for the production of several parts and components in ...
 • Töökeskkond ettevõttes Eben Puit 

  Aia, Sander (2012)
  Uurimisobjektiks olev ettevõte Eben Puit tegeleb peamiselt täispuidust uste ja akende tootmisega. Viimased töökeskkonna-alased mõõtmised ettevõttes tehti aastal 2009. Töökeskkonnas toimunud muutuste tõttu on uurimistöö ...
 • Elektrimasinate õppelabor 

  Aare, Priit (2012)
  Käesoleva töö eesmärk oli tutvustada Eesti Maaülikooli uuenenud elektrimasinate laborit. Bakalaureusetöö esimeses osas tutvustas autor vana labori puuduseid ning uue labori ehitamise vajadust. Vana labori suurimateks ...
 • Mobiilsete söötmistehnoloogiate võrdlusanalüüs 

  Parker, Hardi (2012)
  Töös võrreldi kahte erinevat söötmistehnoloogiat samades tootmistingimustes. Võrdlus põhineb kronometraažil ja nende tulemuste põhjal tehti analüüs. Eesmärgi saavutamiseks püstitasin põhietapid, millele käesolevas töös ...
 • Üleminek fossiilsetelt kütustelt puitkütustele - Elva linna keskküttevõrgu juhtumiuuring 

  Uiga, Jaanus (2012)
  Antud bakalaureusetöös võeti eesmärgiks leida kaugküttevõrgus teostavate tööde mahtu, tähtsust ning elanikkonnale avaldatava mõju kirjeldavad indikaatorid. Lisaks sellele analüüsitakse energiatarbimise vähenemise efekti ...
 • Traktori T 25A katsetamine dünamomeetriga LPS ZW 500 

  Kokk, Kristjan (2012)
  Ratastraktori katsetamine on tähtis etapp selle tootmisprotsessis. Katsetamise tulemuste põhjal on võimalik anda ratastraktorile vastav tehnilise seisundi hinnang. Antud uurimustöös on kirjeldatud ratastraktori T 25A ...
 • FIA WTCC tehniliste määruste analüüs ja muudatusettepanekud võistluskulude vähendamise eesmärgil 

  Hanson, Martin (2012)
  Maailmas populaarsuselt kolmas mootorispordi sari – turismiautode maailmameistrivõistlused – on üle elanud mitmeid tõuse ja mõõnu oma viiekümne aastase ajaloo jooksul. Et tegu on suuruselt maailmameistrivõistlustega ning ...
 • Kütusekulu mõõteseadme AVL 7351 CME kasutamise metoodika 

  Pühvel, Siim (2012)
  Sõiduki mootorite kütusekulu mõõtmiseks laboratoorsetes tingimustes kasutatakse spetsiaalselt selleks ette nähtud seadmeid. Mõõtmistulemuste põhjal on võimalik välja selgitada katsetava mootori kütusekulu muutumine ...
 • Nõuded velobussile ja selle võimalikud marsruudid 

  Ula, Egon (2012)
  Velobussi konstrueerimisel ja ehitamisel tuleb järgida palju erinevaid nõudeid ja direktiive. Lihtsaim moodus on konstrueerida sõiduk standardsetest osadest ja seadmetest, kuna vastasel juhul tuleb osadele ning seadmetele ...
 • Sõnniku sammskreeperi laborseade 

  Ütt-Ütti, Ago (2012)
  Tänapäeva põllumajanduseriala üliõpilasel on vaja lisaks teoreetilistele teadmistele näha õpitu kasutamist reaalses elus ja võimalust seda ise proovida. Sellisel puhul on palju abiks erinevad laboratoorsed tööd. Antud ...
 • Atrade kinemaatika katsestendi eskiisprojekt 

  Prost, Hendrik (2012)
  Saha kinemaatika ja kivikaitse katsetamiseks ning tulemuste mõõtmiseks on erinevaid võimalusi. Antud töös käsitletakse kahte võimalikku lahendust: kett-taliga ning hüdroajamiga. Hüdroajam tagab parema saha liikumise ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.