1.-20. nimetus 216-st

 • The cardiovascular effects of the peripheral α2-adrenoceptor antagonist vatinoxan in captive markhors (Capra falconeri heptneri) immobilized with medetomidine and ketamine 

  Jantunen, Noora Maria (Eesti Maaülikool, 2018)
  Vatinoxan is a peripheral α2-adrenoceptor antagonist that crosses the blood brain barrier poorly and blocks the effect of commonly used sedatives α2-agonists from peripheral receptors. There is growing evidence that ...
 • Monensiini ja toitumuse mõju piimalehmade ainevahetusele ja toodangule 

  Post, Lauri (Eesti Maaülikool, 2018)
  Piimatoodangu kasvuga on lehmadel suurenenud terviseprobleemid ning karjast väljalangevus. Loomakasvataja jaoks on ülioluliseks saanud lehma üleminekuperiood, sest lehma tervislikust seisust sel perioodil sõltub kogu ...
 • Maisisilo fermentatsiooni mõjutavad tegurid 

  Tänak, Janar (Eesti Maaülikool, 2018)
  Magistritöös uuriti heksli pikkuse ja hoidla tiheduse mõju maisisilo keemilisele koostisele, toiteväärtusele ja fermentatsiooni kvaliteedile. Selleks võeti siloproovid 25-st ettevõtte söötmiseks avatud maisisilo hoidla ...
 • Vinnutatud veiselihasnäkkide tehnoloogia väljatöötamine 

  Meekler, Gete (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva magistritöö eesmärkideks oli uurida vinnutatud liha ja selle ajaloo kohta, tutvuda erinevate vinnutatud lihasnäkkide tehnoloogiatega, töötada välja vinnutatud veiselihasnäki tehnoloogia kasutades Eesti Maaülikooli ...
 • Sous vide meetodi rakendamine veiseliha töötlemisel 

  Juks, Marii-Heleen (Eesti Maaülikool, 2018)
  Magistritöös uuriti erinevatel temperatuuridel (55, 60, 65 ja 70 ℃) ja aegadel (4, 5, 6, 24, 48 tundi) töödeldud veiserümba välisfilee füüsikalis-keemilisi muutuseid. Töö eesmärgiks oli uurida eelnevalt mainitud aegadel ...
 • Prevalence of indicators of dental diseases in dogs and cats: risk factors for oral pathology and correlation of owner perception with clinical examination findings 

  Aula, Annina Maria (Eesti Maaülikool, 2018)
  Dental diseases in dogs and cats are very common and many of them are treatable. Untreated dental diseases might cause e.g. discomfort, pain or dysphagia. The aim of this study was to find out how much dental pathologies ...
 • Membraantehnoloogiate kasutamine hapu vadaku demineraliseerimiseks 

  Mälgand, Liina (Eesti Maaülikool, 2018)
  Hapu vadak on kohupiima või kodujuustu tootmise käigus tekkiv väärtuslik kõrvalsaadus, mille kasutamine kõrge happesuse ja suure mineraalainesisalduse tõttu on limiteeritud. Vadaku omaduste parandamiseks, eesmärgiga ...
 • Õrre- ja puurikanala mikrokliima parameetrite võrdlus ning mikrokliima mõju munatoodangule Linnu Talu OÜ näitel 

  Kurvits, Eve (Eesti Maaülikool, 2018)
  Mikrokliimal on oluline mõju põllumajanduslindude toodangule ning organismide füsioloogilisele reaktsioonile. Munakanade pidamisel kasutatakse erinevaid tehnoloogiaid, seetõttu esineb ka mikrokliima näitajate vahel ...
 • Invasive non-indigenous crayfish species as a threat to the noble crayfish (Astacus astacus L.) populations in Estonia 

  Kaldre, Katrin (Eesti Maaülikool, 2018)
  Once abundant, indigenous noble crayfish stocks in Europe have suffered from a long-term population decline due to the spread of North-American crayfish species. They are latent carriers of the crayfish plague agent ...
 • Loomade heaolu : õpik kõrgkoolidele 

  Arney, David; Kass, Marko; Leming, Ragnar; Ariko, Tiia; Tummeleht, Lea; Õkva, Kai; Kiiroja, Laura; Maran, Tiit; Randveer, Tiit; Päkk, Priit; Zõbin, Tiina; Jalakas, Sirje (Eesti Maaülikool, 2018)
  Kui ma 1993. aasta jaanuaris esimest korda Eestisse tulin ja rääkisin toona peamiselt piimalehmade heaolust, siis leiti, et see teema ei vääri tähelepanu. Inimesed ütlesid mulle, et see on küll kena mõte, kuid mitte eriti ...
 • Toiduainete tehnoloogia 

  Poikalainen, Väino; Laikoja, Katrin; Traksmaa, Anna; Laos, Katrin; Lepasalu, Lembit; Soidla, Riina; Andreson, Helena; Veri, Kristiina; Mahla, Tauno; Tatar, Vilma (Audiomeister, 2017)
  Toiduainetööstus annab suure osa Eesti rahvuslikust koguproduktist ja on toidu tooteahelas (toore-töötlemine-turustus) kõige olulisemaks lisandväärtuse loojaks. Sellele vaatamata puudub senini eestikeelne toiduainete ...
 • Nodulaarse dermatiidi riskiprofiil Eestis 

  Must, Külli (koostaja); Saar, Tiiu (koostaja); Tummeleht, Lea (koostaja); Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut (Eesti Maaülikool, 2016)
  Käesolev riskiprofiil on koostatud Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis Maaeluministeeriumi tellimusel Maaeluministeeriumi ja Eesti Maaülikooli vahelise ekspertarvamuste ja riskihinnangute ...
 • Expression of BMP and Pax Proteins in the Central Nervous System of Human and Rat Embryos at Early Stages of Development 

  Namm, Aimar (Eesti Maaülikool, 2017)
  The roles of BMP and Pax in the embryonic development have been extensively studied in recent years and the formation of the neural tube is usually described as a self-evident process, but formation of nervous system in ...
 • Vesiviljeluse eesti-inglise seletav sõnaraamat 

  Paaver, Tiit (Kalanduse teabekeskus, 2017)
  Vesiviljelus (aquaculture) on kiiresti laienev ja arenev kalanduse haru, kus pidevalt lisandub uusi tehnoloogiaid ja nendega seotud termineid. Selle valdkonna eestikeelset oskussõnavara võib laialipillatult leida ...
 • Kalakasvatus : perspektiivsed liigid 

  Ginter, Kai; Gross, Riho; Järvalt, Ain; Kruusamägi, Ats; Paaver, Tiit; Päkk, Priit (Kalanduse Teabekeskus, 2015)
  2013. aastal valminud Eesti vesiviljeluse sektori arengustrateegia aastateks 2014–2020 sisuline osa keskendub muuhulgas sektori tegevuse analüüsile, tulevikuvisioonidele ja eesmärkide väljatoomisele. Koostatud ...
 • Kalade tervishoiu käsiraamat 

  Päkk, Priit (Kalanduse Teabekeskus, 2013)
  Loodusest püütud veeloomad on ürgajast alates olnud inimeste oluline toit. Paralleelselt püügiga on paari tuhande aasta jooksul arendatud ka vesiviljelust, kuigi vaid väheseid kalaliike on kasvatatud üle saja aasta. ...
 • Lactose Clustering and Crystallisation - Experimental Investigation of Pure Solution and Ricotta Cheese Whey 

  Pisponen, Anna (Eesti Maaülikool, 2017)
  Crystallisation is the main process in lactose production technology. It consists of several steps including formation of primary clusters of molecules, nucleation, growth of nuclei, and further formation of crystals. The ...
 • Kasvatatavate kalade haigused : õpik kõrgkoolidele 

  Päkk, Priit; Must, Külli; Kass, Marko; Tuvike, Arvo (Eesti Maaülikool : Eesti Loodusfoto, 2016)
  Eesti keeles on kalade haigusi, peamiselt küll parasitaarhaigusi, käsitlevaid väljaandeid ilmunud võrdlemisi palju. Näiteks Viktor Pihti brošüür „Kalade haigused“ (ilmunud 1964), O. Baueri jt koostatud „Ihtüopatoloogia“ ...
 • Eesti vutikasvatuse ja eesti vutitõu aretuse ajalugu : Eesti vutikasvatuse 40. ja eesti vutitõu 30. juubeliks 

  Tikk, Harald (Coifield ja Kalmare, 2017)
  Eesti vutikasvatuses saab käesoleval aastal täis 40 aastat. 1977. a. asutati Kaiavere vutifarm ja alustati tööstuslikku vutimunade ja vutiliha tootmist. 1977. aastat tuleb lugeda ka eesti vutitõu aretamise algaastaks. Eesti ...
 • Või mikrobioloogilise kvaliteedi hindamine 

  Kaidma, Kai (Eesti Maaülikool, 2017)
  Või mikrobioloogiline kvaliteet sõltub mitmetest teguritest – tooraine kvaliteedist, töötlemisviisidest, kasutatud lisanditest, aga ka pakendamisest. Lisandite lisamisega parandatakse toote maitsekvaliteeti, kuid nende ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.