1.-20. nimetus 238-st

 • Lääne-Niiluse palaviku riskiprofiil Eestis 

  Jeremejeva, Julia; Must, Külli; Viltrop, Arvo (Eesti Maaülikool, 2014)
  Käesolev riskiprofiil on koostatud Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis Põllumajandusministeeriumi tellimusel rakendusuuringu „Ohtlike loomataudide ja zoonooside riskihinnangud ...
 • Newcastle'i haiguse riskiprofiil Eestis 

  Jeremejeva, Julia; Must, Külli; Viltrop, Arvo (Eesti Maaülikool, 2013)
  Newcastle’i haigus (NH) on teatamiskohustuslik väga kontagioosne lindude paramüksoviroos, millele on vastuvõtlikud nii mets- kui kodulinnud. Haiguse tekitajaks on Paramyxoviridae sugukonna Paramyxovirinae alamsugukonna ...
 • Kõrge patogeensusega lindude gripi riskiprofiil Eestis 

  Must, Külli; Viltrop, Arvo; Veetamm, Anne-Ly (Eesti Maaülikool, 2017)
  Lindude gripp (LG) on teatamiskohustuslik väga kontagioosne ortomüksoviroos, millele on vastuvõtlikud nii mets- kui kodulinnud ning mis ohustab ka imetajaid, sh inimest. LG viirusega (LGV) nakatunud lindudel ...
 • Kõrge patogeensusega lindude gripi riskiprofiil Eestis 

  Jeremejeva, Julia; Must, Külli; Viltrop, Arvo (Eesti Maaülikool, 2013)
  Lindude gripp (LG) on teatamiskohustuslik väga kontagioosne ortomüksoviroos, millele on vastuvõtlikud nii mets- kui kodulinnud ning mis ohustab ka imetajaid, sh inimest. LG viirusega (LGV) nakatunud lindudel võib haigus ...
 • Suu- ja sõrataudi riskiprofiil Eestis 

  Jeremejeva, Julia; Must, Külli; Viltrop, Arvo (Eesti Maaülikool, 2012)
  Suu- ja sõrataud (SST) on teatamiskohustuslik väga kontagioosne pikornaviroos, mis ohustab nii kodu- kui uluksõralisi. Haigestunud loomal tekivad haavanduvad villid suuõõne ja keele limaskestal, ninapeeglil, sõrapiirkonnas ...
 • Sigade klassikalise katku riskiprofiil Eestis 

  Viltrop, Arvo (koostaja); Jeremejeva, Julia (koostaja); Must, Külli (koostaja); Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut (Eesti Maaülikool, 2011)
  Sigade klassikaline katk (SKK) on väga kontagioosne ägedalt kulgev eriti ohtlik ja teatamiskohustuslik sigade pestiviroos, mis iseloomustub ägeda kulu korral septitseemia, hemorraagilise diateesi ja suure suremusega, ...
 • Sigade Aafrika katku riskiprofiil Eestis 

  Viltrop, Arvo (koostaja); Jeremejeva, Julia (koostaja); Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut (Eesti Maaülikool, 2011)
  Sigade Aafrika katk (SAK) on väga kontagioosne ägedalt kulgev eriti ohtlik ja teatamiskohustuslik sigade viirushaigus, mida iseloomustavad palavik, hemorraagiline diatees, põletikulis-düstroofilised ning nekrootilised ...
 • Terve loom ja tervislik toit : konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2018" artiklite kogumik 

  Kass, Marko (toimetaja); Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut (Eesti Maaülikool, 2018)
  Armas lugeja! Ligemale kümme aastat tagasi ütles direktor Toomas Tiirats veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusürituse eel meediale: “Usume, et teadmiste- ja tehnoloogiapäev annab palju uusi ja häid ...
 • Temperatuuri mõju šokolaadi aereerimisprotsessile 

  Günter, Aleksandr (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva bakalaureusetöö ülesandeks oli kirjeldada šokolaadi tootmistehnoloogiat ja aereerimise mõju šokolaadimassile. Töö eesmärgiks oli uurida šokolaadi aereerimisprotsessi erinevatel temperatuuridel tumeda glasuuri ...
 • Veise sigimine : kõrgkooliõpik 

  Ernits, Enn; Hallap, Triin; Jaakma, Ülle; Jalakas, Mihkel; Kask, Kalle; Kavak, Ants; Kurõkin, Jevgeni; Kõks, Sulev; Kärt, Olav; Mark, Elina; Nahkur, Esta; Nõmm, Monika; Padrik, Peeter (Eesti Maaülikool, 2018)
  Eestis on veisekasvatusest lugu peetud juba kiviajast peale. Meil on heade tõuomadustega ja suure toodanguga piimakari ja kiiresti kasvav lihakari ning me suudame toota kvaliteetset piima ja veiseliha nii kohalikele ...
 • Veise in vitro toodetud embrüote vitrifikatsioon ja elujõulisus pärast sulatamist 

  Raidvere, Hanna (Eesti Maaülikool, 2018)
  Vitrifikatsioon on embrüote külmutamiseks väga edukas krüopreservatsiooni meetod. Üha uusi katseid viiakse läbi vitrifikatsioonimeetodite arendamiseks avastamaks, millistes tingimustes vitrifikatsioon kõige edukam on. ...
 • Vasikate akuutse faasi proteiinide muutused nudistamisjärgselt ning nende võimalik seos juurdekasvu ja haigestumisega 

  Laarmann, Grete (Eesti Maaülikool, 2018)
  Vasika esimesel eluaastal on mitmeid stressi tekitavaid olukordi, millest üks on nudistamine. Stress põhjustab vereseerumis akuutse faasi proteiinide tõusu. Uurimistöö eesmärk on analüüsida vasika immuunsüsteemi esimesel ...
 • Ternespiimaga saadud immuunsust mõjutavad tegurid ja selle mõju vasikate tervisele 

  Kupp, Grete (Eesti Maaülikool, 2018)
  Uurimistöö eesmärgiks oli leida tegurid, mis mõjutavad vasikate passiivset immuunsust ja uurida selle ning teiste tegurite mõju vasikate edasisele tervisele, kaaluiibele ja hukkumisele. Samuti oli eesmärgiks leida Brix ...
 • Hobuste heaolu hindamine Eestis 

  Sild, Sigrid (Eesti Maaülikool, 2018)
  Hobuste heaolu ei ole Eestis varem ülevaatlikult uuritud. Antud magistritöö on esimene sellelaadne, kus erinevates Eesti tallides uuritakse hobuste boksi suurusi vastavuses turjakõrgustega, nende heaolu boksis või ...
 • Diagnosing and Treatment of Equine Endometritis - Estonian practice 

  Kivipato, Sinituulia (Eesti Maaülikool, 2018)
  Equine endometritis, inflammation of uterine inner layer, is described as one of the major causes of infertility in horses. The aim was to observe used diagnosing and treatment protocols in one Estonian practice, follow ...
 • Survey of welfare and housing of Finnish pet rabbits 

  Niittynen, Martta Erika (Eesti Maaülikool, 2018)
  Rabbits are common pets in many European countries, but there are not many surveys conducted about their housing and welfare. In Finland, rabbits are increasing in popularity as pets. However, the country legislation ...
 • Collection of oral fluid samples from wild boar in the field conditions to detect African swine fever virus (ASFV) 

  Männistö, Hanna Eveliina (Eesti Maaülikool, 2018)
  African swine fever (ASF) is a contagious viral disease that causes a lethal, hemorrhagic fever in domestic pigs and wild boar. The virus has been circulating in Eastern European Union countries since 2014. The aims of ...
 • Laktobatsillide antagonistik toime toidupatogeenide suhtes 

  Nappa, Anette (Eesti Maaülikool, 2018)
 • Üksik- või kaksikvasika sünnitanud lehmade endokriinsed ja ainevahetuslikud profiilid ja sigivus 

  Järve, Magnus (Eesti Maaülikool, 2018)
  Kaksikute sünd piimalehmadel on ebasoovitav kuna kaksikute sünni puhul esineb rohkem sigimisprobleeme. Magistritöös võrreldi sigimisnäitajaid, ainevahetuslikke ja endokriinseid profiile holsteini tõugu lehmadel, kellel ...
 • Effect of Finnish sauna to equine muscle tone based on MyotonPRO measurements 

  Vesterinen, Maija Talvikki (Eesti Maaülikool, 2018)
  Sauna bathing is a popular and familiar habit among humans. Some horse trainers take sport horses to sauna because it is believed to speed up post-training recovery. Sauna bathing within horses has not been studied before. ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.