1.-20. nimetus 256-st

 • Mahepõllumajanduslik seakasvatus 

  Leming, Ragnar (koostaja); Vetemaa, Airi (koostaja); Mikk, Merit (koostaja) (Põllumajandusministeerium, 2005)
  Mahepõllumajanduslikus loomakasvatuses lähtutakse eelkõige loomade heaolust. Loom ei ole mitte pelgalt tootmisvahend, vaid elusolend, kelle loomulikke vajadusi tuleb arvestada. Loomad peavad saama võimalikult ...
 • XIII International Congress in Animal Hygiene, June 17-21, 2007, Tartu, Estonia "Animal health, animal welfare and biosecurity" : proceedings. Volume 2 

  Aland, Anders (editor) (Estonian University of Life Sciences, 2007)
  On behalf of both the Organising Committee and the Scientific Committee, I am pleased to welcome you in Tartu, Estonia, to participate at the XIII International Congress of the International Society for Animal Hygiene ...
 • XIII International Congress in Animal Hygiene, June 17-21, 2007, Tartu, Estonia "Animal health, animal welfare and biosecurity" : proceedings. Volume 1 

  Aland, Anders (editor) (Estonian University of Life Sciences, 2007)
  On behalf of both the Organising Committee and the Scientific Committee, I am pleased to welcome you in Tartu, Estonia, to participate at the XIII International Congress of the International Society for Animal Hygiene ...
 • Effect of Milk Protein Composition and Genetic Polymorphism on Milk Rennet Coagulation Properties 

  Jõudu, Ivi (Eesti Maaülikool, 2008)
  Piimal, millest valmistatakse juustu, peavad lisaks muudele kvaliteedinäitajatele olema head laapumisomadused (lühike laapumisaeg ja tugev kalgend), sest halvasti kalgenduvast piimast ei lähe osa kaseiini juustu koostisse, ...
 • Campylobacter spp. in Poultry and Raw Poultry Meat Products in Estonia With Special Reference to Subtyping and Antimicrobial Susceptibility 

  Roasto, Mati (Eesti Maaülikool, 2008)
  Kampülobakterid on üle maailma levinud nii loomade kui inimeste populatsioonis. Kuigi patogeeni ülekande teatud aspektid on seniajani teadmata, on toimunud suur edasiminek nende reservuaaride ja infektsiooni üldise leviku ...
 • Relationships Between Energy Balance Estimates, Luteal Activity and Fertility in Estonian Holstein Cows 

  Samarütel, Jaak (Eesti Maaülikool, 2009)
  Eestis on viimase kümnendi jooksul toimunud lehmade aretuses, söötmises ja pidamises suured muutused, mille tulemusel on nii piimatoodang kui ka holsteini tõu osatähtsus pidevalt kasvanud; holsteini tõugu lehmade 305 päeva ...
 • Diagnosis, Epidemiology and Control of Bovine Coccidioses in Estonia 

  Lassen, Brian (Eesti Maaülikool, 2009)
  Koktsiidid on ainuraksed parasiidid, kes tabandavad paljude imetajate soolerakke. Kõige tähtsamad veistel parasiteerivad koktsiidiliigid kuuluvad perekondadesse Eimeria ja Cryptosporidium. Need parasiidid põhjustavad ...
 • Mahepõllumajanduslik piimakarjakasvatus 

  Sonets, Aive (koostaja); Leming, Ragnar (koostaja); Vetemaa, Airi (koostaja); Mikk, Merit (koostaja) (Põllumajandusministeerium, 2009)
  Mahepõllumajanduslikus ehk ökoloogilises loomakasvatuses lähtutakse eelkõige loomade heaolust. Loom ei ole mitte pelgalt tootmisvahend, vaid elusolend, kelle loomulikke vajadusi tuleb arvestada. Loomad peavad saama ...
 • Nitrate and Nitrite Contents in Vegetables and Vegetable-based Foods, Transformation Dynamics and Dietary Intake 

  Elias, Terje (Eesti Maaülikool, 2010)
  Present research is the first complex study in Estonia about nitrate and nitrite contents, which comprises the complete vegetable production chain from raw material to final product. In accordance with data from literature, ...
 • Campylobacter spp. in Estonian Broiler Chicken Production Chain and the Co Effect of Pro- and Prebiotics on the Campylobacter spp. Strains in vitro 

  Meremäe, Kadrin (Eesti Maaülikool, 2010)
  Termofiilsed kampülobakterid on sagedased akuutse gastroenteriidi tekitajad inimestel. Kampülobakterenteriiti haigestumise peamisteks põhjusteks on ebapiisavalt kuumtöödeldud või kuumtöötluse järgselt kampülobakteritega ...
 • Terve loom ja tervislik toit : [2010] 

  Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut (Eesti Maaülikool, 2010)
  Eesti Maaülikooli (EMÜ) veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut (VL) on ainus veterinaarmeditsiini, loomakasvatuse ja toiduteaduse valdkonna akadeemilist õpet ja teadustööd integreeriv keskus Eestis. EMÜ ...
 • Mahepõllumajanduslik seakasvatus 

  Mikk, Merit (toimetaja); Vetemaa, Airi (toimetaja) (Põllumajandusministeerium, 2010)
  Mahepõllumajanduslikus ehk ökoloogilises loomakasvatuses lähtutakse eelkõige loomade heaolust. Loom ei ole mitte pelgalt tootmisvahend, vaid elusolend, kelle loomulikke vajadusi tuleb arvestada. Loomad peavad saama ...
 • The Role of Selenium in Udder Health of Dairy Cows 

  Malbe, Marge (Eesti Maaülikool, 2011)
  Eesti nagu ka paljud teised Balti mere aarsed riigid kuulub piirkonda, kus seleeni (Se) sisaldus muldades on madal (Oldfield, 2002). Muldade madal Se sisaldus pohjustab omakorda madalat Se taset taimedes ja loomade ...
 • Sigade Aafrika katku riskiprofiil Eestis 

  Viltrop, Arvo (koostaja); Jeremejeva, Julia (koostaja); Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut (Eesti Maaülikool, 2011)
  Sigade Aafrika katk (SAK) on väga kontagioosne ägedalt kulgev eriti ohtlik ja teatamiskohustuslik sigade viirushaigus, mida iseloomustavad palavik, hemorraagiline diatees, põletikulis-düstroofilised ning nekrootilised ...
 • Sigade klassikalise katku riskiprofiil Eestis 

  Viltrop, Arvo (koostaja); Jeremejeva, Julia (koostaja); Must, Külli (koostaja); Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut (Eesti Maaülikool, 2011)
  Sigade klassikaline katk (SKK) on väga kontagioosne ägedalt kulgev eriti ohtlik ja teatamiskohustuslik sigade pestiviroos, mis iseloomustub ägeda kulu korral septitseemia, hemorraagilise diateesi ja suure suremusega, ...
 • Mahepõllumajanduslik piimakarjakasvatus 

  Leming, Ragnar (koostaja); Sonets, Aive (koostaja); Vetemaa, Airi (koostaja); Mikk, Merit (koostaja) (Põllumajandusministeerium, 2011)
  Mahepõllumajanduslikus ehk ökoloogilises loomakasvatuses lähtutakse eelkõige loomade heaolust. Loom ei ole mitte pelgalt tootmisvahend, vaid elusolend, kelle loomulikke vajadusi tuleb arvestada. Loomad peavad saama ...
 • Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus 

  Külvet, Airi (koostaja); Vessart, Leino (koostaja); Vetemaa, Airi (koostaja); Mikk, Merit (koostaja) (Põllumajandusministeerium, 2011)
  Mahepõllumajanduslikus ehk ökoloogilises loomakasvatuses lähtutakse eelkõige loomade heaolust. Loom ei ole mitte pelgalt tootmisvahend, vaid elusolend, kelle loomulikke vajadusi tuleb arvestada. Loomad peavad saama ...
 • Quality of organic vs. conventional food and effects on health : report 

  Matt, Darja; Rembialkowska, Ewa; Luik, Anne; Peetsmann, Elen; Pehme, Sirli (Estonian University of Life Sciences, 2011)
  Organic methods in farming are considered as environment friendly, mainly due to a fundamental principle of harmonious cooperation with nature and the lack of chemization. There is already a lot of evidence that the ...
 • Terve loom ja tervislik toit : [2011] 

  Jaakma, Ülle (toimetaja); Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut (Eesti Maaülikool, 2011)
  Veterinaarmeditsiini, loomakasvatuse ja toiduteaduse valdkonna akadeemiline õpe ja teadustöö on ajast aega olnud olulised tegevused arenevas ja muutuvas Eestis. Tavatsetakse rääkida riigile prioriteetsetest erialadest ja ...
 • Radial Exostoses as a Finding in Carpal Sheat Tenoscopy: A Case Series Study 

  Rantanen, Meeri Elina (2012)
  The reason to perform this study was to increase and share knowledge about physeal radial exostosis in horses. Increased number of carpal sheath tenoscopies, radial exostose as a finding have been done in Tampere Equine ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.