1.-20. nimetus 451-st

 • Puidutööstuse töötajate töökeskkond ja tervis 

  Kikas, Käti (Eesti Maaülikool, 2018)
  2014. aastal töötas puidutööstuses 3,3 miljonit inimest üle Euroopa Liidu ehk 11% kogu tootmisest. Uurimistöö eesmärk on uurida puidutööstuse töötajate tööst ja töökeskkonnast tulenevaid ohutegureid ning analüüsida ...
 • Koduautomaatika 

  Turja, Helina (Eesti Maaülikool, 2018)
  Lõputöö teema valiti töös käsitletava hoone omaniku soovil paigaldada oma majja Schneideri tööstusautomaatika toodetel põhinev automaatikasüsteem. Töö eesmärk on antud toodete näol lahenduse leidmise võimalikkus ja odavus. ...
 • Autoremondi ja –hoolduse töökoja elektriseadmed 

  Pabusk, Martin (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli koostada elektriprojekt ja valgustuse projekt autoremondi ja -hoolduse töökoja alusel. Ehitusobjekt asub Tartumaal, Kambja vallas, Reola külas. Hoone on amortiseeriunud, mistõttu ...
 • Sajuvee kasutamine elektrienergia saamiseks Tehnikamaja näitel 

  Jõgeva, Taavi (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida võimalust kasutada sajuvett elektrienergia saamiseks Eesti Maaülikooli Tehnikamaja näitel. Uurimistöös kirjeldatakse hüdroakumulatsioonijaamade levikut maailmas, tööpõhimõtet ...
 • Andmehõivesüsteem täppispõllumajanduses 

  Mets, Riivo (Eesti Maaülikool, 2018)
  Keskkonnaseire hõlmab endas keskkonnaseisundi ja selle parameetrite mõõtmist, kogumist ja töötlemist. Keskkonda iseloomustavad andmed on põllumajanduse efektiivsemaks muutmisel oluliseks sisendiks. Andmete põhjal loodud ...
 • XI Master Students Conference Human and Engineering 

  Eesti Maaülikool. Tehnikainstituut (Estonian University of Life Sciences Institute of Technology, 2017)
  Estonian University of Life Sciences Institute of Technology XI Master Students Conference 20.04.2017
 • X Magistrantide teaduskonverents Inimene ja tehnoloogiad 

  Eesti Maaülikool. Tehnikainstituut (Eesti Maaülikool, 2016)
  X Magistrantide teaduskonverents & I Rahvusvaheline Magistrantide teaduskonverents Inimene ja tehnoloogiad. The 10th Master students conference & 1st International Master students conference Human and engineering 21.04.2016
 • IX Magistrantide teaduskonverents Inimene ja tehnoloogiad 

  Eesti Maaülikool. Tehnikainstituut (Eesti Maaülikool, 2015)
  Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi IX Magistrantide teaduskonverents 22.04.2015
 • VIII Magistrantide teaduskonverents Inimene ja tehnoloogiad 

  Eesti Maaülikool. Tehnikainstituut (Eesti Maaülikool, 2014)
  Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi VIII Magistrantide teaduskonverents 17.04.2014
 • VII Magistrantide teaduskonverents Inimene ja tehnoloogiad 

  Eesti Maaülikool. Tehnikainstituut (Eesti Maaülikool, 2013)
  Hea lugeja! Käesolev kogumik sisaldab Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi korraldatud VII magistrantide teaduskonverentsi ettekannete tekste. Head lugemist soovides Erkki Jõgi, korraldustoimkonna esimees
 • Post-harvest Processing Technology for Cultivated Berries 

  Soots, Kaarel (Eesti Maaülikool, 2018)
  Blueberries belong to a group of horticultural products that have one of greatest growth potentials in Estonia. Modern post-harvesting processing lines handle various operations, but, one of these is the processing of ...
 • Eesti tuulekiiruste statistiline analüüs 

  Puusepp, Valmar (Eesti Maaülikool, 2017)
  Tänapäeva elektrienergia varude täitmisel on osa täita ka taastuvenergial, millest üks osa on tuuleenergia. Üha enam inimesi püstitab endale tuuleturbiine, kuid tihti seda juhuslikku kohta, kus arvatakse tuult piisavalt ...
 • Freesimise mõju materjali pinnale AISI 316L näitel 

  Polma, Mailis (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida freesimise mõju materjali pinnale AISI316L näitel. Selleks töötati välja katsemetoodika lõikeparameetrite ning materjali pinnakvaliteedi näitajate vahelisi seoseid hindamiseks. ...
 • ReLaDe magnetiliste nanoosakeste kogumise teostatavuse uuring 

  Elmet, Martin (Eesti Maaülikool, 2017)
  Tänapäeva tarbimisühiskond on väga kiiresti muutuv ja pidevalt edasi arenev. Moodsalt elamine nõuab väga palju ressursse ja seetõttu on väga palju hakatud asju taastöötlema ja taaskasutama, mis on väga aktuaalne teema. ...
 • Raspberry Pi baasil valmistatud andmeloger 

  Lill, Heiki (Eesti Maaülikool, 2017)
  Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi laborites sooritatakse suurel hulgal laboratoorseid töid, mille kestel tuleb tudengitel piiratud aja jooksul kirja panna mõõdetavad suurused. Mitme suuruse samaaegne talletamine ...
 • Kilemultškoguri arendusprojekt 

  Kesküla, Kaubo (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolev magistritöö käsitleb kilemultškoguri modelleerimist ning projekteerimist. Vajadus sellise seadme järele tekkis kuna hetkel puudub meie turul mõistliku hinnaklassiga seade ning samuti ei ole need mõeldud ...
 • Digitaalelektroonika labori arendus 

  Randmaa, Karl (Eesti Maaülikool, 2017)
  Magistritöö eesmärgiks oli dokumenteerida Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi digitaalelektroonika labori toimimine ning selle tööd täiendada. Uurimustöö aktuaalsus seisneb taastuvenergeetika valdkonna arengul ning ...
 • Meevurri automatiseerimine 

  Aavik, Mihkel (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolevas bakalaureusetöös on käsitletud käsiajamiga meevurri automatiseerimist. See on ajendatud autori kodus paiknevast mõne-perelisest mesilast, kelle kärgedesse kogutud mett on vaja vurritamise teel kätte saada. Töö ...
 • Tööasendi ergonoomikalise hindamise ankeetmeetodid 

  Raudsepp, Marii (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli võrrelda kergesti kasutatavaid tööasendi ergonoomikalise hindamise ankeetmeetodeid, et tuua välja nende erinevused, puudused ja head omadused. Keskenduti enamlevinud ankeetmeetoditele ...
 • Elektervalgustuse ja -kiirituse labori moderniseerimine 

  Muiste, Siim (Eesti Maaülikool, 2017)
  Eesti Maaülikooli elektervalgustuse ja -kiirituse labori sisseseade pärineb möödunud sajandi keskpaigast. Vajaduse kaasaegse sisustuse järele on tinginud uute tehnoloogiliste lahenduste rakendamine ning valgustuse juhtimise ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.