Now showing items 1-2 of 2

  • Elamu elektripaigaldised 

    Veere, Maris (2013)
    Bakalaureusetöö on üles ehitatud näitamaks, mida on vaja teada elamu elektripaigaldise rajamise kohta. Töö koostamisel on arvesse võetud seadused, määrused, standardid ja eeskirjad, mida tuleks täita elektriohutuse tagamiseks. ...
  • Väikeelamu energeetika analüüs 

    Veere, Maris (2015)
    Euroopa Liidu energiapoliitika näeb liikmesriikidele ette eesmärki vähendada energiatarbimist kõikides võimalikes sektorites – juhtnöörid ja standardid on seatud ka elamusektorile. Magistritöö eesmärgiks oli projekteeritava ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.