Now showing items 21-40 of 560

 • Sõnniku sammskreeperi laborseade 

  Ütt-Ütti, Ago (2012)
  Tänapäeva põllumajanduseriala üliõpilasel on vaja lisaks teoreetilistele teadmistele näha õpitu kasutamist reaalses elus ja võimalust seda ise proovida. Sellisel puhul on palju abiks erinevad laboratoorsed tööd. Antud ...
 • Atrade kinemaatika katsestendi eskiisprojekt 

  Prost, Hendrik (2012)
  Saha kinemaatika ja kivikaitse katsetamiseks ning tulemuste mõõtmiseks on erinevaid võimalusi. Antud töös käsitletakse kahte võimalikku lahendust: kett-taliga ning hüdroajamiga. Hüdroajam tagab parema saha liikumise ...
 • 3-korruselise 18 korteriga elamu energiaaudit 

  Simonov, Aleksandr (2012)
  Käesolevas töös on uuritud kolmekorruselise elamu energiakasutust ja vastavust energiatõhususe nõuetele. Kuigi varem majas teostatud renoveerimistööd parandasid energiatõhusust, on kütteenergiatarbimine piirdetarindite ...
 • Tahvelarvuti ja e-lugeri ergonoomika 

  Tamm, Rauno (2012)
  Poelettidele tuleb iga päev uusi seadmeid, millest tarbijad veel kuulnud ei ole. Tahvelarvutid ja elugerid on järjest rohkem igapäevaelus kasutatavad seadmed ja sõnad. Antud seadmete populaarsus on tingitud e-raamatute ...
 • Passiivmaja ja nullenergiamaja kasutusvõimalused Eestis 

  Tamm, Helari (2012)
  Antud töös kirjeldatavate passiiv- ja nullenergiamaja komponente ja energia võimalusi uuriti detailselt, kajastades võrdlusi Eesti kliimaga sobitamises. Ettekujutlust passiivmaja ehitamisest Eesti kliimas näitasid erinevad ...
 • Tervise- ja spordiklubi (TSK) Arena energiatarbimise analüüs 

  Jaago, Helen (2012)
  Üha rohkem hakkab meie igapäevases elus rolli mängima energisäästmine. Seoses kasvavate hindadega tuleb kulutused üle vaadata ning leida säästlikum viis energia kasutamiseks. Selle saavutamiseks tuleb energiaefektiivsus ...
 • Nopri Talu masinakeskus 

  Lepasaar, Indrek (2012)
  Paljud töökojad ei vasta neile kehtestatud nõuetele ja on seega ohuks seal töötavatele inimestele, kes peavad viibima töökoja ruumides enamuse oma tööajast. Töökojad peavad vastama valgustus, müra ja mikrokliima ...
 • Keevitustrafod 

  Lüpsik, Urmas (2012)
  Aim of the work is to give overview of welding transformers and construct a working welding. For that has been explained the operating principles of the transformer and shown needed calculatsions and comments for ...
 • Vahendid raskekaaluliste patsientide teisaldamiseks 

  Soop, Janor (2012)
  Kuna meditsiiniõdede ja hooldajate üheks peamiseks ülesandeks on abistada patsiente nende igapäevaste toimingute juures, siis üheks peamiseks toiminguks on patsientide teisaldamine. Tööst tingitud luu- ja lihaskonna vaevused ...
 • Ford Fiesta E10 klassi ralliauto kuulliigendtüüpi esisilla kinemaatika analüüs 

  Paavel, Mikk (2012)
  Ford Fiesta E10 klassi ralliauto esisilla projekti eesmärgiks oli muuta juhitavus stabiilsemaks ning parandada peamisi parameetreid esisilla konstruktsioonis. Käesoleva töö saavutatud tulemused: 1. uuritud erinevaid ...
 • Seade kaabliisolatsiooni eemaldamiseks 

  Hallik, Adrian (2012)
  Käesoleva bakalaureusetöö käigus tutvuti esmalt olemasolevate seadmetega ja tehnoloogiatega kaabliisolatsiooni eemaldamiseks. Seejärel viidi läbi patendiotsing, et selgitada välja olemasolevate kaabliisolatsiooni eemaldamise ...
 • Kütusekulu mõõteseadme AVL 7351 CME tugiraam 

  Veeber, Priit (2012)
  Kütusekulu mõõteseadme AVL 7351 CME tugiraami projekteerimine ja ehitamine oli praktiline ja rakendusliku väärtusega töö. Käesoleva töö käigus on teostatud järgnevad teoreetilised ja praktilised tööd: 1. Tutvutud kütusekulu ...
 • Maagaasi kasutamise tehnilis-majanduslik analüüs traktorimootoris 

  Kosemäe, Margus (2012)
  Maagaas on puhas ja keskkonnasõbralik energiaallikas, tema gaasiline olek tagab kütuse täieliku põlemise ilma kahjulike põlemisjääkideta, tolmu ja tahmata. Lähiaastakümnetel on maagaasivarud piiramatud. Uurimustulemustest ...
 • Diislikütuse kvaliteediomadused ja nende mõju mootori väljundparameetritele 

  Rossner, Argo (2012)
  Uurimistöö läbiviimisel saadud labori- ja mootorikatsete tulemused võimaldavad hinnata diislikütuste kvaliteeti ning nende mõju mootori väljundparameetritele. Läbiviidud laborikatsetest selgus, et viiest uuritud ...
 • Elektriautode omadused ja kasutusvõimalused Eestis 

  Šehhirev, Vladimir (2012)
  Käesoleval ajal seisab maailma ees kaks grandioosset, kiiret lahendamist vajavat ülesannet. Esimene seisneb meetmete leidmises keskkonnareostuse ja kasvuhoonegaaside atmosfääri heidete lõpetamiseks globaalse soojenemise ...
 • Mootori väljundparameetrid ja nende arvutuseeskirjad 

  Täkker, Taavi (2012)
  Katseandmete rahvusvaheliseks võrdlemiseks kasutatakse standardiseeritud keskkonnatingimusi. Katseandmete standardtingimustele üleviimiseks kasutatakse vastavaid arvutuseeskirju. Lõputöös püstitatud ülesannete lahendamiseks ...
 • Autode katselabori ohutuseeskiri 

  Pedosk, Priit (2012)
  Antud töös on esitatud ülevaade dünamomeetrilisest stendist Dynojet 224xLC ja selle tarkvarast WinPep7. Teiseks on välja selgitatud ja analüüsitud peamisi riskitegureid autode katselaboris. Kolmandaks on koostatud autode ...
 • Töökeskkond ettevõtte Ilmre puidutöötlusosakonnas 

  Kivimaa, Lauri (2012)
  Kõige rohkem oma ohutu töökeskkonna tagamisel saab ära teha töötaja ise. Enne iga uue seadmega tööle hakkamist tuleb selgeks teha selle kasutus- ja ohutusjuhend. Töökoht tuleb hoida alati korras ja puhas, eriti jalgealune ...
 • Ahjude termograafiline vaatlus eksperthinnangu eesmärgil 

  Ladva, Argo (2012)
  Ahjud soojenevad kütuse põlemisel eralduva soojuse mõjul, mis kandub üle koldeseintele ja ahjulõõridele. Kütmisel salvestavad ahjud endasse soojust, mille hiljem pikkamööda annavad üle toaõhule. Kuna ahjud on erineva ...
 • Lilli talu taastuvenergia süsteemi töö analüüs 

  Riehakkainen, Aleksander (2012)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli anda ülevaade Lilli talu taastuvenergia süsteemidest, analüüsides erinevate seadmete kasutamist. Samuti uuriti mõningal määral taastuvenergiat puudutavaid seaduseid ja hetkeolukorda nii ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.