Now showing items 498-517 of 602

 • Termopaaride keevitusseade 

  Lember, Andri (2016)
  Lõputöö eesmärgiks oli projekteerida seadeldis termopaari juhtide keevitamiseks. Eesmärgi saavutamiseks analüüsiti olemasolevaid seadmeid ja koostati enda keevitusseadme lahendus. Töö aktuaalsuseks võib pidada asjaolu, ...
 • Tervise- ja spordiklubi (TSK) Arena energiatarbimise analüüs 

  Jaago, Helen (2012)
  Üha rohkem hakkab meie igapäevases elus rolli mängima energisäästmine. Seoses kasvavate hindadega tuleb kulutused üle vaadata ning leida säästlikum viis energia kasutamiseks. Selle saavutamiseks tuleb energiaefektiivsus ...
 • Timmitud tootmise uurimus AS Viljandi Aken ja Uks aknatehases 

  Miländer, Mikk (2015)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on jälgida ja analüüsida operaatorite tegevust seadmete ümberseadistamistel ning töötada välja võimalikud parendustegevused efektiivsema töökeskuse saavutamiseks, rakendades selleks ...
 • Toiduainetetööstusettevõtte tootmisosakonna töökeskkond ja töötaja energeetiline koormatus 

  Muhel, Kaidy (2016)
  Antud uuringus osalev toiduainetetööstusettevõttes toodetakse nii moose, lõunatoite, suppe, kastmeid ja majoneese, konserveeritud kurke ja salateid ning ka jooke. Toiduainetetööstusettevõtte töötajate töö tegemisel esineb ...
 • Tootmise planeerimise arendamine OÜ Tarmeteci näitel 

  Ševtšuk, Artur (2012)
  Töös uuriti OÜ Tarmeteci tootmise planeerimise arendamise võimalusi ja potensiaalset kasu konkrentsivõime suurenemise näol ettevõtte ressursside planeerimise tarkvara Microsoft Navision Axapta 3.0 kasutamise ulatuse ...
 • Tootmistöötajate töövõime dünaamika võrdlus kahe erineva töövahetustsükli jooksul 

  Saaremaa, Reimu (Eesti Maaülikool, 2017)
  Tänapäeval toimub tootmine tihti ööpäevaringselt, mistõttu töötajad peavad tegema vahetustega ja öötööd. Sellest tulenevalt on vajadus uurida, kuidas mõjutab vahetustega ja öötöö inimeste töövõimet, tervist ja tervisekäitumist. ...
 • Torma valla Vanamõisa piirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon 

  Kasuk, Rando (2012)
  Projekteeritud lahenduse tulemusena: 1. Laheneb pingeprobleem 36-l tarbijal, kuna lühisvoolud ja pingekaod liinide lõpus on järgmised: · Vanamõisa AJ F-2 225A ja 3,9%, F-3 700A ja 2,6%; · Seemeni AJ F-1 880A ja ...
 • Torumaterjali automaatse kinnitamise seade töötluskeskusele 

  Tuvi, Swen (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on projekteerida ja konstrueerida töötluskeskuse prototüübile torumaterjali automaatne kinnitamise seade, mis võimaldab õiges positsioonis jäigalt lukustada PE(polüetüleen)-torusid, ...
 • Torusselüpsimasinate ergonoomilisus 

  Lensment, Regina (2012)
  Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli torusselüspsimasinate ergonoomilisuse hindamist võimaldavate meetodite tuvastamine. Uurimistööst võib teha järgmisi järeldusi: 1. Kõiki potentsiaalseid uurimismeetodeid on võimalik ...
 • Tööasendi ergonoomikalise hindamise ankeetmeetodid 

  Raudsepp, Marii (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli võrrelda kergesti kasutatavaid tööasendi ergonoomikalise hindamise ankeetmeetodeid, et tuua välja nende erinevused, puudused ja head omadused. Keskenduti enamlevinud ankeetmeetoditele ...
 • Tööga seotud skeleti-lihasvaevused hooldustöötajatel: levimus ja seos tööprotsessi iseärasustega ning skeleti-lihassüsteemi funktsionaalse seisundiga 

  Must, Grete (Eesti Maaülikool, 2018)
  Hooldustöötajate tööülesanded nõuavad tihti patsiendi jõulist tõstmist ja liigutamist, pidevaid sundasendeid ja korduvliigutusi, mistõttu on nende hulgas kõrge risk skeletilihasvaevuste (SLV) tekkeks. Seetõttu on oluline ...
 • Töökeskkond ettevõtte Enics Eesti AS tootmistsehhis 

  Tennokese, Annika (2013)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida Enics Eesti AS tootmistsehhi töökeskkonnas esinevaid ohutegureid ja kontrollida neid iseloomustavate parameetrite arvväärtuste vastavust seadusega määratud nõuetele selleks, et teha ...
 • Töökeskkond ettevõtte Ilmre puidutöötlusosakonnas 

  Kivimaa, Lauri (2012)
  Kõige rohkem oma ohutu töökeskkonna tagamisel saab ära teha töötaja ise. Enne iga uue seadmega tööle hakkamist tuleb selgeks teha selle kasutus- ja ohutusjuhend. Töökoht tuleb hoida alati korras ja puhas, eriti jalgealune ...
 • Töökeskkond ettevõttes AS Smarten Logistics Tartu filiaalis 

  Saaremaa, Reimu (2015)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida logistikakeskuse AS Smarten Logistics Tartu filiaali töökeskkonnas esinevaid ohutegureid (füüsikalised, bioloogilised, keemilised, füsioloogilised ja psühholoogilised) ning kontrollida ...
 • Töökeskkond ettevõttes Eben Puit 

  Aia, Sander (2012)
  Uurimisobjektiks olev ettevõte Eben Puit tegeleb peamiselt täispuidust uste ja akende tootmisega. Viimased töökeskkonna-alased mõõtmised ettevõttes tehti aastal 2009. Töökeskkonnas toimunud muutuste tõttu on uurimistöö ...
 • Töökeskkond ja tööohutus ettevõttes Büroodisain OÜ 

  Kurrikoff, Kristjan (2014)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida Büroodisain OÜ töökeskkonda ja riskianalüüsi tulemusena välja selgitada töökohtadel esinevad ohud ning anda soovitused töökeskkonna parendamiseks. Riskianalüüs valmis tööruumide ...
 • Töökeskkond Jaagumäe Talu sigalas 

  Varrik, Toivo (2012)
  Seakasvatuses on töökeskkonnast lähtuvalt mõeldud ikkagi võimalikult suure kasumi saavutamisele. Kõik sigade tootmisrühmad (emised, tiined emised, kuldid, võõrdepõrsad, nuumikud) asuvad erladi sigala hoonetes, ning igale ...
 • Töökeskkond loomsete kõrvalsaaduste käitlemisettevõttes 

  Kond, Kaido (2012)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli anda soovitusi turvalisema ja ergonoomilisema töökeskkonna kujundamiseks Atria Eesti AS II ja III kategooria loomseid kõrvalsaadusi töötlevas ettevõttes. Selle eesmärgi saavutamiseks on ...
 • Töökeskkond plastikakende tootmise ettevõttes 

  Himma, Markus (2015)
  1. Plastikakende tootmises on mitmeid ohutegureid. Kuna kasutatakse nii automatiseeritud masinaid kui ka käsitööriistu siis oli peamiseks probleemiks masinatest tekkiv müra aga ka tööprotsessidest tulenevad sundasendid. ...
 • Töökeskkond puidutöötlemise ettevõttes AS Textuur 

  Luik, Vahur (2014)
  1. Uurimistööks kasutati foto- ja ankeetmeetodit, mõõtmis- ja andmetöötlusmeetodit ning riskianalüüsmeetodit. 2. Foto- ja ankeetmeetodil kujunes kahe foto alusel AS Textuuri viilhalli töökeskkonnahinnanguks 81 %, ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.