Now showing items 361-380 of 603

 • Pärsti valla Puiatu küla Farmi alajaama rekonstruktsiooni lähteülesanne 

  Vitsut, Madis (2013)
  Käesoleva bakalaureusetöö tulemusena saadi ülevaade elektriprojekteerimise aluseks olevatest põhilistest nõuetest, standarditest ning põhimõtetest. Tutvuti Farmi alajaama F4 tarbijate elektrivarustuse praeguse lahendusega ...
 • Peedi taluelamu liginullenergiahooneks muutmise võimalused 

  Mölter, Mihkel (2016)
  Käesolev töö on ajendatud praktilisest soovist saada teadma 114 aasta vanuse talumaja energiatõhusus ja selle parendamise võimalustest niivõrd, et see vastaks tänapäevastele liginullenergia normidele, tootes ise lokaalsetest ...
 • Pereelamu energiakasutuse analüüs 

  Elstrok, Allar (2016)
  Euroopa Liit ja Eesti liiguvad jõudsalt energiatõhususe tõstmise ja kasvuhoonegaaside vähendamise suunas. Eestis, asudes jahedas kliimavööndis, kulub suur osa energiast hoonetes sobiliku sisekliima tagamiseks, seega on ...
 • Pereelamu energiakasutuse analüüs 

  Tamm, Henri (2015)
  Kodumajapidamised moodustavad 2010. aasta seisuga kogu maailma energiatarbimisest 27%, mis on märkimisväärne osa. Et vähendada kodumajapidamistes tarbitava energiahulga osakaalu, peaksid pereelamud olema energiasäästlikumad. ...
 • Piimatööstusettevõtte tootmistöötaja töökeskkond ning töövõime 

  Šott, Nele (2016)
  Piimatööstusettevõtete töötajad puutuvad kokku nii raskuste käsitsi teisaldamise, korduvate liigutuste kui ka vaimse pingega. Sellest lähtuvalt on oluline hinnata töötajate töökoormust ning -korraldust. Käesoleva uurimistöö ...
 • Piksekaitse projekteerimise nõuded ja seadmed 

  Erman, Allar (Eesti Maaülikool, 2018)
  Välgulöök ehitisse või ehitise lähedale on ohtlik ehitistele ja inimestele. Kaitseks välgulöögi ohtlike mõjude eest kasutatakse erinevaid kaitsemeetmeid. Et kaitsemeetmed oleksid efektiivsed, peavad need vastama teatud ...
 • Pilliroost joogikõrte tootmisliini automatiseerimine 

  Rammo, Tanel (Eesti Maaülikool, 2020)
  Great OÜ toodab käsitööna pilliroost joogikõrsi. Nende eesmärgiks on lahenduse leidmine tootmise automatiseerimiseks. Käesoleva bakalaureuse tööga pakutakse välja üks võimalik tootmisliini tehniline lahendus. See koosneb ...
 • Pilukolde töö ja suitsugaasi analüüs 

  Aru, Mart (2016)
  Käesoleva bakalaureusetöö peamiseks eesmärgiks on võrrelda Eesti klassikalist ahju- ja pilukollet ning tuua välja viimase eelised. Täiendav eesmärk on uurida pilukolde tööd. 2020. aastaks soovib Euroopa Liit võtta ...
 • Pinnasepuur Echo EA-410 eskiisprojekt 

  Pahla, Kristo (Eesti Maaülikool, 2017)
  Ehitusregistri andmetel lubati 2016.aastal kasutusse 4732 uut eluruumi, see on 763 eluruumi rohkem kui aasta varem. Eesti ehitusettevõtted ehitasid 3% rohkem kui eelneval aastal. Viiendat aastat järjest kasvas uute eluruumide ...
 • Plahvatuslehtvormimise seade 

  Samsonov, Anti (Eesti Maaülikool, 2018)
  Lehtvormimine on tänapäeval metallitööstuse üks lahutamatu osa. Lehtvormimise käigus saadakse tasapinnalisest lehtmaterjalist ruumiline detail. Lehtvormimisel on erinevaid viise - nendest levinumad on vormimine pressidel, ...
 • Plastide lõiketöödeldavus 

  Saul, Andrus (2012)
  Käesolevas töös uuriti mõningaid enamlevinud lõiketöötlemise viise eesmärgiga saada teavet, kuidas sõltub töödeldud pinna kvaliteet lõikerežiimi parameetritest ning lõikuri tüübist. Antud töö raames uuriti plastide ...
 • Plastjäätmete taaskasutuse tehnoloogiate uurimus 

  Laks, Elina (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida erinevate plastjäätmete taaskasutuse tehnoloogiaid. Uuritakse erinevaid plaste ja nende uudseid olemasolevaid ümbertöötluse võimalusi maailmas. Leitud tehnoloogiad kirjeldatakse ...
 • Plastmassi kuumsurvetöötlus masin 

  Kallissaar, Sander (Eesti Maaülikool, 2017)
  Bakalaureuse lõputöö raames selgitatakse välja erinevate polümeeride ümbertöödeldavus. Uuritakse tööstusliku ja väikeseeria tootmiseks mõeldud survetöötlusseadmeid, mille põhjal projekteeritakse pneumoajamil plastmassi ...
 • Plastmasside eelkuivatamise energiatõhusus 

  Paurson, Kaarel (Eesti Maaülikool, 2019)
  Tänapäeva tihe konkurents autotööstuses esitab survevaluettevõttes toodetavate plastikdetailide kvaliteedile väga kõrgeid nõudmisi. Plastikmaterjali korrektne eelkuivatamine annab olulise panuse kvaliteetse toodangu ...
 • Pneumaatiline testseade lekke tuvastamiseks Falling Number 1000 jahutuskaanes 

  Mets, Riivo (2016)
  Ebavajalik õhuvool või vedelikujuga kahjustab süsteemi erinevatest aspektidest. Peamiseks kannatajaks on süsteemi lõppkvaliteet. See langeb tänu süsteemi aeglasemale toimimisele või hoopis tänu väärale lõpptulemusele. ...
 • Pneumaatilise järjestiklülitusega käiguvahetusmehhanismi lahendus H – lülitusega käigukastile 

  Aadussoo, Peeter (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesolev bakalaureusetöö käsitleb pneumaatilise järjestiklülitus käiguvahetusmehhanismi tootearendust, mille käigus selgitatakse välja mehhanismi ehitamiseks vajalikud komponendid. Töö eesmärgiks on pakkuda H – ...
 • Pneumosõiduki andmehõive ja automaatjuhtimise süsteem 

  Truu, Gert (2016)
  Aasta 2008 mai korraldati ungaris esimene Pneumosõidukite võistlus. Kuni praeguse aastani 2016 on igal aastal mai kuus korraldatud sama võistlust. Võistluse eesmärgiks on säästlikult kulutada suruõhku, mida hoitakse 10 ...
 • Pneumosõiduki astmevaba jõuülekande projekt 

  Türk, Kristjan (2016)
  Bosch Aventics korraldab igal aastal tehnika erialade tudengitele võistlust „International Aventics Pneumobile Competition“, mille jaoks ehitab MTÜ Tehnikaüliõpilaste Selts juba kolmandat aastat võistlusmasinaid. Baka ...
 • Pneumosõiduki jõuülekande projekt 

  Noorem, Marten (Eesti Maaülikool, 2017)
  Magistritöö „Pneumosõiduki jõuülekande projekt“, käsitleb rakenduskõrghariduse lõputöö „Pneumaatilise radiaalmootori projekt“ raames loodud pneumaatilist radiaalmootorit ning selle edasiarendust. Magistritöö eesmärk on ...
 • Polli aiandusuuringute keskuse mahlaliini energiakasutus 

  Laur, Leo (2013)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada, kui suured on energikulud mahla tootmisel Polli pooltööstusliku mahlaliiniga. Andmete kogumiseks viidi esimesel aprillil 2013. aastal läbi katsetöötlemine Polli ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.