Now showing items 326-345 of 600

 • Müra ekspositsioon suuruluki laskekatsetel ja selle mõju jahimehe kuulmisfunktsioonile 

  Mõttus, Aksel (Eesti Maaülikool, 2016)
  Iga jahimees, kes soovib küttida suurulukeid, peab selleks omandama suuruluki laskekatsete tunnistuse. Selleks tuleb edukalt sooritada suuruluki laskekatsed. Kui soovitakse küttimisel kasutada erinevat tüüpi relvi, siis ...
 • Müraergonoomika alane koolituskava 

  Kliimak, Piret (2012)
  Lähtudes magistritöö eesmärgist ja püstitatud ülesannete lahendamisest on saadud järgnevad tulemused. 1. Müraalase koolituse läbiviimine on vajalik, kuna mürast põhjustatud kuulmislanguse esinemise sagedus noorte seas ...
 • Nanotehnoloogia roll taastuvenergeetika arengus 

  Kaur, Laura (Eesti Maaülikool, 2020)
  Taastuvate energiaallikate kasutamine on järjest aktuaalsemaks muutuv teema. Tänapäeval on hakanud päikeseenergia kasutamine end ära tasuma, kuna algselt ebaefektiivsed elemendid. Käesoleva bakalaureusetöö käsitleb ...
 • Narva linna tänavavalgustus 

  Siil, Janno (2014)
  Käesoleva magistritööga on analüüsitud Narva linna olemasolevat tänavavalgustust ning välja pakutud võimalik tänavavalgustuse arenduse suund. Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised ülesanded: • selgitada ...
 • Nelja vabadusastmega arvjuhtimisega freespingi projekt 

  Kändla, Ronald (Eesti Maaülikool, 2017)
  Keerulise kujuga detailide tootmine on väike-ettevõttele manuaalsete tööriistadega aeganõudev ja keeruline protsess. Reprodutseerimisel on täpsus kõikuv ning tootlikus väike. Automatiseeritud seadme kasutamine parandab ...
 • Neljanda vahutootmisliini rekonstrueerimine 

  Ilumäe, Veiko (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva magistritöö eesmärk oli parandada aerosoolvahtude tootmisliini suutlikkust ja tootlikkust. Töös muudeti ümber tootmisliini layout ja lisatakse juurde vajalikke seadmeid. Täiendavalt keskendus autor Jaapani ...
 • Nopri Talu masinakeskus 

  Lepasaar, Indrek (2012)
  Paljud töökojad ei vasta neile kehtestatud nõuetele ja on seega ohuks seal töötavatele inimestele, kes peavad viibima töökoja ruumides enamuse oma tööajast. Töökojad peavad vastama valgustus, müra ja mikrokliima ...
 • Nõuded velobussile ja selle võimalikud marsruudid 

  Ula, Egon (2012)
  Velobussi konstrueerimisel ja ehitamisel tuleb järgida palju erinevaid nõudeid ja direktiive. Lihtsaim moodus on konstrueerida sõiduk standardsetest osadest ja seadmetest, kuna vastasel juhul tuleb osadele ning seadmetele ...
 • Nutitehnika majapidamistes ning selle mõju elektritarbimise ühtlustamisele 

  Müller, Jane (2016)
  Seoses elektritarbimise jätkuva tugeva kasvamisega on nõudluse rahuldamiseks vaja leida tarkasid ja jätkusuutlikumaid lahendusi. Tehnoloogia areng võimaldab tänapäeval elektritarbimist üha paremini analüüsida ning juhtida. ...
 • Ohutustegevus- seiklus ja vabaajakeskuses 

  Laur, Andres (2012)
  Seiklusparkide külastamine on muutumas üha populaarsemaks Euroopas sealhulgas ka Eestis. Seikluspark oma populaaruse kasvuga on arvestatav kehaliselt aktiivse aja veetmise võimaluseks. Külastajad, kes tulevad oma vaba aega ...
 • Ojamaa kaevanduse rikastusvabriku energiakasutuse analüüs 

  Birjuk, Jefim (2014)
  Bakalaureusetöö tulemusena on tehtud järgmised järeldused: 1. VKG Kaevandused on uus ja edukas ettevõtte, mis tegeleb põlevkivi kaevandusega Ida-Virumaal. Praegu ettevõtte omandis on ainult Ojamaa Kaevandus. Kaevanduse ...
 • On Using Mathcad Software for Modelling, Visualization and Simulation in Mechanics 

  Aan, Aare (2015)
  Learning and research are becoming increasingly more computerbased, which is supported by both the development of computing technology and better results in studying, teaching and research into engineering problems. ...
 • Open UAV drooni tiiva ja saba kinnitused 

  Juss, Janar (Eesti Maaülikool, 2020)
  Open UAV projekti algatas Eesti Lennuakadeemia, kus soovitakse avatud platvormina koostada mehitamata õhusõiduk ning seda järk-järgult edasi arendada ja optimeerida. Droonide tiiva ja saba kinnituste kohta on raske ...
 • Optimeeritud klapisüsteemi projekt pneumaatilise ajamiga mootorile projekti "Pneumobiil 2018" raames 

  Türk, Kristjan (Eesti Maaülikool, 2018)
  MTÜ Tehnikaüliõpialste Seltsi projekti „Pneumobiil 2018“ projekteeritava suruõhusõiduki Technics 4 mootori efektiivsuse ning jõudluse tõstmist piiravateks teguriteks on madal maksimaalne vooluhulk läbi klapi ning suur ...
 • Õmblusettevõtte töökeskkonna parameetrite hindamine 

  Tiimann, Tairi (2016)
  Uurimistöö eesmärgiks oli mõõta ettevõtte köökeskkonna parameetreid, hinnata nende vastavust piirnormidele ning analüüsida ettevõtte töötajate hinnanguid töökeskkonnale ja tervisele. Uurimistöös püstitati hüpotees: töötaja ...
 • Õppevahend pöördlaua kasutamisest CNC-töötlemiskeskuses 

  Kukk, Alari (Eesti Maaülikool, 2019)
  EMÜ TI õppekavades pakutava õppe sisu peab olema tehnoloogiliselt võimalikult mitmekülgne. Senini puudub Tehnikainstituudi õppetöös 3+1 töötluse pöördlaua osa. Päevakorda kerkis vajadus ja võimalus koostada õppevahend, ...
 • Õuna RLE alajaamapiirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon 

  Kajander, Vitali (2013)
  Pinge probleeme esineb üle Eesti. Põhjuseid võib olla mitu, näiteks asub tarbija alajaamast väga kaugel, kaabelliin on amortiseerunud, tarbijaid on lisandunud või on tatrbimine liinil ebaühtlase koormusega. Sellest ...
 • Paekivikillustiku tehase seadmed 

  Prommik, Kaarel (2012)
  Antud magistritöö eesmärk oli projekteerida paekivikillustiku tehase seadmed: sõelumis- ja purustusjaam. Sõelumisjaam koosnes kaldsõelast, raamist, vibraatorist, jaoturist, platvormidest ja koludest. Purustusjaama põhilised ...
 • Paralleel- ja karusselllüpsiplatside jõudlus 

  Kõlli, Hardi (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolevas töös uuritakse paralleel- ja karusselllüpsiplatside jõudlust. Töö koostamisel kogutakse andmeid kolmest erinevast farmist. Vaadeldakse kahte paralleel- ja kahte karussellplatsi. Võrreldakse erinevaid lüpsiplatse ...
 • Passiivmaja ja nullenergiamaja kasutusvõimalused Eestis 

  Tamm, Helari (2012)
  Antud töös kirjeldatavate passiiv- ja nullenergiamaja komponente ja energia võimalusi uuriti detailselt, kajastades võrdlusi Eesti kliimaga sobitamises. Ettekujutlust passiivmaja ehitamisest Eesti kliimas näitasid erinevad ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.