Now showing items 189-208 of 603

 • Kaldareha veetaimede eemaldamiseks 

  Drenkhan, Rain (2014)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli arendada (modelleerida) kõige sobivama tehnilise lahendusega kaldareha ja anda sellele hinnang veetaimede eemaldamisel väike veekogudes. Hinnati kõiki kaldareha variante ja valiti ...
 • Kallurhaagise projekt 

  Pihlo, Kristjan (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud magistritöö käigus projekteeriti ja konstrueeriti Powersteel OÜ tarbeks kallurhaagis, mis on mõeldud esimeseks selletaoliseks haagiseks ettevõtte tootesarjas. Töö tervikuna on jaotatud kuueks peatükiks, kus esimeses ...
 • Kasemahla kogumistehnoloogia 

  Lassmann, Taavi (2014)
  Bakalaureusetöö teema on tekkinud Eesti Maaülikooli toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakonna initsiatiivil ja ettepanekul. Tegemist on tootearenduse esimese etapi ehk eeluuringuga. Väärtusliku kasemahla kasutamine ...
 • Kassapidaja ergonoomiline töökoht terviseriskide vältimiseks 

  Voog, Egle (2013)
  Uurimistöö alusel võib teha järgmise kokkuvõtte, järeldused ja soovitused: 1. Ankeetküsitlusele vastas 67 naiskassapidajat vanusevahemikus 19…63 aastat, kellest 50% jäid vanusegruppi 18…27 aastat. Keskmine vanus oli 33,5 ...
 • Kassapidaja selja funktsionaalne seisund ja terviseriskid 

  Kallion, Kristiina (Eesti Maaülikool, 2018)
  Inimest ümbritseval töökeskkonnal on tihti peale suurem mõju tema tervislikule seisundile, kui seda tunnetatakse. Pikka aega istuvas asendis töötamist nimetatakse sundasendiks. On selge, et sundasendis olemine pikka aega ...
 • Kassapidaja ülajäsemete funktsionaalse seisundi ergonoomikaline hindamine 

  Kallion, Kristiina (2016)
  Kassapidajate töötingimused on saanud vähe tähelepanu ning pole võetud kasutusele erilisi meetmeid vältimaks kassapidajate terviseprobleeme. Kassapidajad töötavad kassades pikki päevi istuvas tööasendis ning sellepärast ...
 • Kasutatud rehvide taaskasutuse tehnoloogiate uurimus 

  Rudissaar, Raivo (Eesti Maaülikool, 2018)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida kasutatud rehvide ümbertöötlemise tehnoloogiaid ning kirjeldada nende iseärasusi. Töös on välja toodud rehvide mõju keskkonnale ehk miks on rehvide taaskasutamine aktuaalne teema ...
 • Katelde katsetused 

  Puusepp, Valmar (2013)
  Käesoleva töö eesmärk oli luua tehnikainstituudi katlalaborisse üliõpilastele mõeldud katelde katsetamise laboratoorne töö. Töö esimeses osas selgitas töö autor labori vajadusest ja tutvustas tehnikainstituudi keldrikorruse ...
 • Katlalabori kütteseadmete suitsugaaside väljatõmbe juhtimine 

  Heinsaar, Aleksei (Eesti Maaülikool, 2018)
  Eesti Maaülikooli katlalabori kütteseadmete tõhusa katsetamise ja uurimise tarbeks on vajalik, et süsteemi protsess oleks võimalikult stabiilne. Kuid tihti esineb olukorda, kus tõmme korstnas on liiga tugev, mis võib ...
 • Kaugküttega kortermajade soojusjaotussüsteemid 

  Kruusenvald, Veiko (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesolev lõputöö annab ülevaate kaugküttega kortermajade soojusjaotussüsteemide üldisest ehitusest, rääkides millised on erinevad radiaatorite erinevad tüübid ning milliseid on neist enimkasutatavad ja tuues ka välja ...
 • Kaugloetavate arvestite andmekogumine G3 andmekontsentraatoriga 

  Sokk, Janne (2016)
  PLC on ennast hästi tõestanud, olles kõige laialdasemalt kasutatav andmeside tehnoloogia Euroopas. Seetõttu on vajalik PLC tehnoloogia pidev arendamine, mis võtaks arvesse tehnoloogilisi muutusi, vajadusi ja võimalusi ...
 • Kaupluse ventilatsioonisüsteemi automaatika analüüs 

  Gerassimov, Anton (2015)
  Antud bakalaureusetöö on teostatud selleks, et analüüsida ventilatsioonisüsteemi automaatikat, mis asub kaubanduskeskuses Lõunakeskus, raamatupoes Apollo. Töö eesmärgiks on uurida ventilatsioonisüsteemi ja kontrolleri ...
 • Käigukasti MTX75 optimeerimine N7Amootori karakteristikuga 

  Kruus, Kristo (2014)
  Töö põhiliseks eesmärgiks oli veoparameetrite optimeerimine kindla mootoriga. Vaatluse all oli kaks autospordiks ettenähtud võistlusautot. Kuna veojõu karakteristikud annavad sõiduki kohta hea ülevaate tekkivatest ...
 • Käopesa pereelamute tarkmaja lahendus ja elektrisüsteem 

  Ränk, Jürgo (2016)
  Käesoleva töö teema valiku puhul sai määravaks viimasel ajal üha enam populaarsust koguma hakanud tark maja (nutimajade) kontseptsioon. Töö autoril avanes Käopesa pereelamutesse ehitada elektrikilbid, huvist ajendatuna ...
 • Käsitööriistade ergonoomilisuse hindamiskriteeriumid 

  Lodi, Liana (2015)
  Uurimistöö eesmärgiks oli käsitööriistade ergonoomilisuse hindamiskriteeriumite süstematiseerimine selleks, et hinnata Eestis müüdavate käsitööriistade vastavust ergonoomika nõuetele. Keskendutud on enamlevinud tööriistadele ...
 • Käsitööriistade konformsus 

  Oru, Signe (2013)
  Tööriista käepide on otseses kontaktis operaatori käega, mistõttu mõjutab selle kujundus otseselt tulemuslikkust ja mugavust. Seega tuleb valida käsitööriist vastavalt printsiibile sobilik kehale = sobilik käele. Ideaalis ...
 • Keevitustrafod 

  Lüpsik, Urmas (2012)
  Aim of the work is to give overview of welding transformers and construct a working welding. For that has been explained the operating principles of the transformer and shown needed calculatsions and comments for ...
 • Kemikaalidest tuleneva riski hindamine plasttoodete tehase trükitsehhis 

  Kikas, Karit (2015)
  Viimase paarikümne aastaga on kilepakendite tootmine märkimisväärselt kasvanud ning tulevikku vaadates muutume me plastmaterjalidest järjest rohkem sõltuvaks. Kilepakendite tootmisel ja värvimisel eraldub töökeskkonda ...
 • Keskkonnasäästlik energeetika Eestis ja Itaalias 

  Sarv, Maiken (2013)
  This paper introduces the work of electricity system and electricity production in European Union country Italy compared with a lot smaller nation Estonia. Most important key in this work is to evaluate the environmental ...
 • Keskpingekaabli otsa- ja jätkumuhvide rikete põhjuste analüüs 

  Saarepuu, Valmar (2016)
  Üha rohkem investeeritakse keskpinge maakaabelliinide ehitusse ja sellega seoses on tarvis monteerida rohkem keskpinge kaablitele otsa- ja jätkumuhve. Suureks probleemiks on kujunenud kaablimuhvide töökindlus. Töö ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.