Now showing items 189-208 of 560

 • Keskkonnasäästlik energeetika Eestis ja Itaalias 

  Sarv, Maiken (2013)
  This paper introduces the work of electricity system and electricity production in European Union country Italy compared with a lot smaller nation Estonia. Most important key in this work is to evaluate the environmental ...
 • Keskpingekaabli otsa- ja jätkumuhvide rikete põhjuste analüüs 

  Saarepuu, Valmar (2016)
  Üha rohkem investeeritakse keskpinge maakaabelliinide ehitusse ja sellega seoses on tarvis monteerida rohkem keskpinge kaablitele otsa- ja jätkumuhve. Suureks probleemiks on kujunenud kaablimuhvide töökindlus. Töö ...
 • Kestev töötamine ja tervena vananemine tootmisettevõttes Ensto Ensek AS 

  Org, Evelin (Eesti Maaülikool, 2019)
  Vanemaealine töötaja on ettevõttes oluline väärtus, keda tuleb õpetada, tunnustada ja tagada igakülgsed arenguvõimalused ning seda ka tehnoloogiliste uuenduste puhul. Eesti riiklik poliitika näeb ette tööelu pikenemist. ...
 • Kestuskatsestend biokütuse mõju uurimiseks diiseltoiteaparatuuri töödetailidele 

  Küüt, Keio (2016)
  Biokütuste mõju survesüütega mootorite kütusesüsteemidele pole suuremas mastaabis veel uuritud ja on teadmata, missugust mõju töödetailidele avaldab. Katsestendid, mis on soetatavad, pole mõeldud kestuskatsete läbi ...
 • Kettniiduki projekt 

  Dugin, Dmitri (2012)
  Magistritöö Kett – võsaniiduki projekt koosneb alljärgnevatest nõuetest ja parameetritest: 1. Antud toode on välja töötatud olemasolevast kett-võsaniidukist parendatud modifikatsioon, kuluheina ja võsa niitmiseks. Seadme ...
 • Kettsaag halumasin. Etteande- ja tükeldussüsteem 

  Pihl, Raivar (2012)
  Küttepuude varumine kütteperioodiks sõltub peamiselt inimeste elustiilist, vajadustest ning võimalustest. Primaarsed põhisuunad on valmis küttehalgude ostmine või teisalt, ise valmistamine (Antud otsused sõltuvad ajalistest ...
 • Kettsaag halumasin. Pakkude lõhestus- ja halgude äraveosüsteem 

  Mõtsmees, Taavi (2012)
  Üle poole Eesti maismaast on kaetud metsaga ja see loob head eeldused rohelise soojusenergia tootmiseks. Eesti turul pakutakse mitut põhjanaabrite toodetud halumasinat, aga puudub kodumaine toodang. Estre Productions OÜ ...
 • Kilekottidele siltide kleepimise seade 

  Keisk, Mihkel (2016)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on projekteerida ja ehitada seade, mis kleebib silte kilekottidele. Siltide kleepimine toimub olukorras, kus silt eemaldatakse sildirullilt ning asetatakse kilekotile. Kilekotid on paigutatud ...
 • Kilemultškoguri arendusprojekt 

  Kesküla, Kaubo (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolev magistritöö käsitleb kilemultškoguri modelleerimist ning projekteerimist. Vajadus sellise seadme järele tekkis kuna hetkel puudub meie turul mõistliku hinnaklassiga seade ning samuti ei ole need mõeldud ...
 • Kinnaste mõju käelisele osavusele 

  Lepasaar, Indrek (2015)
  Lähtuvalt magistritöö eesmärgist ja selle saavutamiseks püstitatud ülesannete lahendamisest on saadud järgmised tulemused: 1. Varasemate uuringutega on tõestatud, et kinnaste kasutamine toob kaasa käte osavuse languse ...
 • Kirepi piirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon 

  Pukk, Hardi (2013)
  Käesoleva magistritööga on lahendatud Kirepi piirkonna elektrivõrkude osaline rekonstruktsioon, kus põhirõhk oli endise “Kirepi” alajaama fiidri F1 pingekvaliteedi parandamisel. Töö on koostatud vastavalt Elektrilevi OÜ ...
 • Kirmsi alajaama võrgupiirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon 

  Vaht, Veiko (2016)
  Liitumispunkt Miti ühefaasiline lühisvool ja pingekadu ei vasta kehtivatele nõuetele. Projekteerimisülesande järgi on rekonstruktsiooni põhjus Kirmsi alajaama fiidri F2 liiniprobleemi lahendamine. Käesoleva töö eesmärk on ...
 • Klaasipuhuja töökeskkond ja töövõime 

  Nautras, Arles (2015)
  Klaasipuhujate töö on osaliselt loominguline tegevus. Töö on füüsiliselt pingutav, kuna töötatakse enamasti püstiasendis või istudes ning töötempo on kiire. Lisaks on klaasipuhuja töö seotud kõrgetel temperatuuridel ...
 • Klienditeenindajate töövõimelisus AS Olerex Räni teenindusjaama töökeskkonnas 

  Kont, Kadri (2013)
  21. sajandil koosneb teenindus põhiliselt järjepidevast tegevusest, mis viib hea teeninduseni. Arvestatav käitumisviis, probleemide lahendamine, mittemateriaalsed tegevused (viisakus, naeratus) kuuluvad samuti sinna ...
 • KM Element OÜ moodulmajade tootmistsehhi töökeskkond ja töötajate töövõime 

  Tihane, Ave (2012)
  Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli määrata riskianalüüsi meetodil ettevõtte KM Element OÜ tootmistsehhis esinevad ohutegurid ning anda neile hinnang. Samuti oli eesmärgiks määrata kolme erineva töölüli töötaja töö raskusaste, ...
 • Koduautomaatika 

  Turja, Helina (Eesti Maaülikool, 2018)
  Lõputöö teema valiti töös käsitletava hoone omaniku soovil paigaldada oma majja Schneideri tööstusautomaatika toodetel põhinev automaatikasüsteem. Töö eesmärk on antud toodete näol lahenduse leidmise võimalikkus ja odavus. ...
 • Koduautomaatika lahenduste võrdlus 

  Plaado, Martin (Eesti Maaülikool, 2017)
  Pideva tehnoloogia arengu tõttu on koduautomaatika valik muutunud niivõrd laiaks, et tarbijal on raskus jõuda vajaliku informatsioonini. Tehnika annab võimaluse juhtida majapidamisseadmeid nutiseadmest ja ka siis kui ...
 • Koduelektriseadmete energiatõhusus 

  Toomemägi, Erik (2013)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli käsitleda koduelektriseadmete energiatõhusust. Töö esimeses osas vaatles autor energiakasutust Eestis ja Euroopas ning tutvustas erinevaid vastuvõetud meetmeid elektriseadmete ...
 • Kodumajapidamisseadmete elektrienergia tarbimise juhtimine elektrihinna alusel 

  Pärle, Timo (2016)
  Tehnoloogia kiire arengu tõttu on kodumajapidamistes järjest rohkem hakatud kasutusele võtma uusi ning kaasaegseid elektriseadmeid, mis on ajapikku muutnud meid elektrienergia olemasolust üha sõltuvamaks. Seadmepargi ...
 • Kolbmootori biomanustega vedelkütused 

  Rahuoja, Henri (2015)
  Käesoleva lõputöö eesmärgiks on välja töötada mudel transpordisektoris kasutatavate vedelate biokütuste mahuliste osakaalude määramiseks tavakütuses, võttes aluseks Euroopa Liidu direktiivide 2009/28/EÜ ja 2009/30/EÜ ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.