Now showing items 175-194 of 560

 • Kassapidaja selja funktsionaalne seisund ja terviseriskid 

  Kallion, Kristiina (Eesti Maaülikool, 2018)
  Inimest ümbritseval töökeskkonnal on tihti peale suurem mõju tema tervislikule seisundile, kui seda tunnetatakse. Pikka aega istuvas asendis töötamist nimetatakse sundasendiks. On selge, et sundasendis olemine pikka aega ...
 • Kassapidaja ülajäsemete funktsionaalse seisundi ergonoomikaline hindamine 

  Kallion, Kristiina (2016)
  Kassapidajate töötingimused on saanud vähe tähelepanu ning pole võetud kasutusele erilisi meetmeid vältimaks kassapidajate terviseprobleeme. Kassapidajad töötavad kassades pikki päevi istuvas tööasendis ning sellepärast ...
 • Kasutatud rehvide taaskasutuse tehnoloogiate uurimus 

  Rudissaar, Raivo (Eesti Maaülikool, 2018)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida kasutatud rehvide ümbertöötlemise tehnoloogiaid ning kirjeldada nende iseärasusi. Töös on välja toodud rehvide mõju keskkonnale ehk miks on rehvide taaskasutamine aktuaalne teema ...
 • Katelde katsetused 

  Puusepp, Valmar (2013)
  Käesoleva töö eesmärk oli luua tehnikainstituudi katlalaborisse üliõpilastele mõeldud katelde katsetamise laboratoorne töö. Töö esimeses osas selgitas töö autor labori vajadusest ja tutvustas tehnikainstituudi keldrikorruse ...
 • Katlalabori kütteseadmete suitsugaaside väljatõmbe juhtimine 

  Heinsaar, Aleksei (Eesti Maaülikool, 2018)
  Eesti Maaülikooli katlalabori kütteseadmete tõhusa katsetamise ja uurimise tarbeks on vajalik, et süsteemi protsess oleks võimalikult stabiilne. Kuid tihti esineb olukorda, kus tõmme korstnas on liiga tugev, mis võib ...
 • Kaugküttega kortermajade soojusjaotussüsteemid 

  Kruusenvald, Veiko (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesolev lõputöö annab ülevaate kaugküttega kortermajade soojusjaotussüsteemide üldisest ehitusest, rääkides millised on erinevad radiaatorite erinevad tüübid ning milliseid on neist enimkasutatavad ja tuues ka välja ...
 • Kaugloetavate arvestite andmekogumine G3 andmekontsentraatoriga 

  Sokk, Janne (2016)
  PLC on ennast hästi tõestanud, olles kõige laialdasemalt kasutatav andmeside tehnoloogia Euroopas. Seetõttu on vajalik PLC tehnoloogia pidev arendamine, mis võtaks arvesse tehnoloogilisi muutusi, vajadusi ja võimalusi ...
 • Kaupluse ventilatsioonisüsteemi automaatika analüüs 

  Gerassimov, Anton (2015)
  Antud bakalaureusetöö on teostatud selleks, et analüüsida ventilatsioonisüsteemi automaatikat, mis asub kaubanduskeskuses Lõunakeskus, raamatupoes Apollo. Töö eesmärgiks on uurida ventilatsioonisüsteemi ja kontrolleri ...
 • Käigukasti MTX75 optimeerimine N7Amootori karakteristikuga 

  Kruus, Kristo (2014)
  Töö põhiliseks eesmärgiks oli veoparameetrite optimeerimine kindla mootoriga. Vaatluse all oli kaks autospordiks ettenähtud võistlusautot. Kuna veojõu karakteristikud annavad sõiduki kohta hea ülevaate tekkivatest ...
 • Käopesa pereelamute tarkmaja lahendus ja elektrisüsteem 

  Ränk, Jürgo (2016)
  Käesoleva töö teema valiku puhul sai määravaks viimasel ajal üha enam populaarsust koguma hakanud tark maja (nutimajade) kontseptsioon. Töö autoril avanes Käopesa pereelamutesse ehitada elektrikilbid, huvist ajendatuna ...
 • Käsitööriistade ergonoomilisuse hindamiskriteeriumid 

  Lodi, Liana (2015)
  Uurimistöö eesmärgiks oli käsitööriistade ergonoomilisuse hindamiskriteeriumite süstematiseerimine selleks, et hinnata Eestis müüdavate käsitööriistade vastavust ergonoomika nõuetele. Keskendutud on enamlevinud tööriistadele ...
 • Käsitööriistade konformsus 

  Oru, Signe (2013)
  Tööriista käepide on otseses kontaktis operaatori käega, mistõttu mõjutab selle kujundus otseselt tulemuslikkust ja mugavust. Seega tuleb valida käsitööriist vastavalt printsiibile sobilik kehale = sobilik käele. Ideaalis ...
 • Keevitustrafod 

  Lüpsik, Urmas (2012)
  Aim of the work is to give overview of welding transformers and construct a working welding. For that has been explained the operating principles of the transformer and shown needed calculatsions and comments for ...
 • Kemikaalidest tuleneva riski hindamine plasttoodete tehase trükitsehhis 

  Kikas, Karit (2015)
  Viimase paarikümne aastaga on kilepakendite tootmine märkimisväärselt kasvanud ning tulevikku vaadates muutume me plastmaterjalidest järjest rohkem sõltuvaks. Kilepakendite tootmisel ja värvimisel eraldub töökeskkonda ...
 • Keskkonnasäästlik energeetika Eestis ja Itaalias 

  Sarv, Maiken (2013)
  This paper introduces the work of electricity system and electricity production in European Union country Italy compared with a lot smaller nation Estonia. Most important key in this work is to evaluate the environmental ...
 • Keskpingekaabli otsa- ja jätkumuhvide rikete põhjuste analüüs 

  Saarepuu, Valmar (2016)
  Üha rohkem investeeritakse keskpinge maakaabelliinide ehitusse ja sellega seoses on tarvis monteerida rohkem keskpinge kaablitele otsa- ja jätkumuhve. Suureks probleemiks on kujunenud kaablimuhvide töökindlus. Töö ...
 • Kestev töötamine ja tervena vananemine tootmisettevõttes Ensto Ensek AS 

  Org, Evelin (Eesti Maaülikool, 2019)
  Vanemaealine töötaja on ettevõttes oluline väärtus, keda tuleb õpetada, tunnustada ja tagada igakülgsed arenguvõimalused ning seda ka tehnoloogiliste uuenduste puhul. Eesti riiklik poliitika näeb ette tööelu pikenemist. ...
 • Kestuskatsestend biokütuse mõju uurimiseks diiseltoiteaparatuuri töödetailidele 

  Küüt, Keio (2016)
  Biokütuste mõju survesüütega mootorite kütusesüsteemidele pole suuremas mastaabis veel uuritud ja on teadmata, missugust mõju töödetailidele avaldab. Katsestendid, mis on soetatavad, pole mõeldud kestuskatsete läbi ...
 • Kettniiduki projekt 

  Dugin, Dmitri (2012)
  Magistritöö Kett – võsaniiduki projekt koosneb alljärgnevatest nõuetest ja parameetritest: 1. Antud toode on välja töötatud olemasolevast kett-võsaniidukist parendatud modifikatsioon, kuluheina ja võsa niitmiseks. Seadme ...
 • Kettsaag halumasin. Etteande- ja tükeldussüsteem 

  Pihl, Raivar (2012)
  Küttepuude varumine kütteperioodiks sõltub peamiselt inimeste elustiilist, vajadustest ning võimalustest. Primaarsed põhisuunad on valmis küttehalgude ostmine või teisalt, ise valmistamine (Antud otsused sõltuvad ajalistest ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.