Now showing items 381-400 of 560

 • Raalprojekteerimise tarkvara Solid Edge FEM paketi juhend iseseisvaks tööks 

  Tsõganov, Mihhail (Eesti Maaülikool, 2018)
  Programmi Solid Edge Simulation juhendid ja õppematerjalid on enamasti võõrkeelsed ja hetkel puudub eestikeelne juhend. Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on luua tarkvarale Solid Edge Simulation eestikeelne juhend ...
 • Raalprojekteerimise tarkvara Solid Edge modelleerimisjuhend iseseisvaks tööks 

  Pihlo, Kristjan (2016)
  Raalprojekteerimise programmi Solid Edge juhendid ja õppematerjalid on enamasti võõrkeelsed ning puuduvad asjakohased eestikeelsed juhendid. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli luua raalprojekteerimise tarkvara Solid ...
 • Raamatukogu töökeskkonna ergonoomilisus 

  Männaste, Mona (2014)
  Bakalaureusetöö tulemused on järgmised: 1. Bakalaureusetöö uurimisobjektiks oli Eesti Maaülikooli raamatukogu töökeskkond ja töökeskkonna ergonoomilisus. 2. Bakalaureusetöös on raamatukogu töökeskkonna ergonoomilisuse ...
 • Rakendustarkvara sünteetilise generaatori juhtimiseks 

  Tšaussov, Aleksei (Eesti Maaülikool, 2019)
  Magistritöös käsitletakse sünteetilise generaatori seadmete juhtimisvõimalusi LabView tarkvarakeskkonna abil. Kirjeldatakse Eesti Maaülikooli digitaalelektroonika seadmevaheline andmeside võimalused ja kasutatavate ...
 • Rakis mootorrataste kinnitamiseks katsestendi Dynojet 224xLC 

  Vähi, Andres (2016)
  Üha kiiremini arenev huvi mootorrataste vastu Eestis on tekitanud suurema nõudluse nende masinate mootorivõimsuste uurimiseks. Kuna Eesti Maaülikooli praegune Dynojet 224xLC sõiduautode võimsuslike parameetrite mõõtmise ...
 • Rakis vahtkummist sisekummidega rehvide vahetamiseks 

  Kallast, Tõnu (2013)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks on konstrueerida uudne rakis vahtkummist sisekummidega rehvide vahetamiseks. Vahtkummist sisekumm on ringikujulise ristlõikega rõngas, mille kärgkonstruktsioon on valmistatud butüülkummist ...
 • Rakvere linna jaotusvõrgu optimaalsete lahutuspunktide asukoha määramine 

  Raudsepp, Mart (2013)
  Vaadeldavas töös kirjeldatakse jaotusvõrgu lahutuskohtade optimeerimisprotsessi ja sellega seonduvaid üksikasju. Praktilise näitena on kirjeldatud Rakvere linnavõrgu ühe osa optimeerimist. Lahutuspunktide optimeerimine ...
 • Ralliauto Lada S1600 sõltumatu tagasilla vedrustuse eskiisprojekt 

  Õunpuu, Janno (Eesti Maaülikool, 2017)
  Antud töö eesmärk püstitati, kuna lähtesõidukil, ralliautol Lada S1600, taheti parandada sõiduomadusi sh. juhitavust, kiirendamist ja teepinna konarluste põhjustatud löökkoormustele vastupidavust. Töö eesmärgiks seati ...
 • Raspberry Pi baasil valmistatud andmeloger 

  Lill, Heiki (Eesti Maaülikool, 2017)
  Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi laborites sooritatakse suurel hulgal laboratoorseid töid, mille kestel tuleb tudengitel piiratud aja jooksul kirja panna mõõdetavad suurused. Mitme suuruse samaaegne talletamine ...
 • Reaalaja tariifid elektrienergia hajatootmisel 

  Tiganik, Kadi (2015)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on tutvustada Eestis kehtivaid elektrienergia arvelduspõhimõtteid ning uudseid arveldusviise, mille rakendamisel saaksid hajatootmises osalejad suuremat majanduslikku kasu. Eesmärgi ...
 • Reheahjude soojustehniline analüüs 

  Ladva, Argo (2014)
  Reheahjud soojenevad kütuse põlemisel eralduva soojuse mõjul, mis kandub üle koldeseintele, kerisekividele ja ahjulõõridele. Kütmisel salvestavad reheahjud endasse soojust, mille hiljem pikkamööda annavad üle toaõhule. ...
 • ReLaDe magnetiliste nanoosakeste kogumise teostatavuse uuring 

  Elmet, Martin (Eesti Maaülikool, 2017)
  Tänapäeva tarbimisühiskond on väga kiiresti muutuv ja pidevalt edasi arenev. Moodsalt elamine nõuab väga palju ressursse ja seetõttu on väga palju hakatud asju taastöötlema ja taaskasutama, mis on väga aktuaalne teema. ...
 • Renoveeritud kortermaja sisekliima näitajate uuring 

  Mägi, Kristjan (Eesti Maaülikool, 2017)
  Sisekliima on muutunud järjest olulisemaks, kuna inimesed on muutunud terviseteadlikumaks ning pööravad oma elukeskkonnale senisest rohkem tähelepanu. Hoones valitsev sisekliima mõjutab inimeste enesetunnet ning tervist. ...
 • Ruumi tehisvalgustuse mõju tööviljakusele 

  Sirge, Triinu; Merisalu, Eda; Raimla, Riin; Reinvee, Märt; Teras, Evelin (Eesti Maaülikool, 2017)
  Nüüdisajal veedab töötaja suurema osa oma ärkveloleku ajast tööl. Sellepärast on oluline suuremat tähelepanu pöörata töötingimustele, et töötaja tervis ei saaks kahjustatud ja tema töövõime näitajad püsiks võimalikult ...
 • Saepuru ärastussüsteemi energiakao vähendamine 

  Raudsepp, Urmas (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolevas töös analüüsiti puidutöötlemistehase aspiratsioonisüsteemi tehnoloogilist ja tehnilist olukorda ning võimalikke puudusi sellega seonduvalt. Uurimistöös käsitleti saepuru aspiratsioonisüsteemi energiakadude ...
 • Sagedusjuhtimisel kaskaadajamite katsestend 

  Pomerants, Indrek (2013)
  Kaskaadajamid on tööstustes erinevates protsessides laialt kasutusel nagu näiteks õhu või vee pumpamine. Töös rakendatakse pumpade astmelist juhtimist. Käesoleva bakalaureusetöö teema välja pakkunud Entronik OÜ. Töös on ...
 • Sagedusmuunduri ABB ACS550 rakendus elektriajamite laboris 

  Reier, Andrus (2014)
  Labori käigus saab seadistada sagedusmuundurit ABB ACS550 kasutatavale mootorile. Seadistada saab proovida automaatse sisseehitatud seadistamise funktsiooniga ning käsitsi parameetreid sisestades. Pärast automaatset ...
 • Sagedusmuunduri seadeparameetrite mõju elektriajami energiatarbimisele 

  Kerge, Henry (Eesti Maaülikool, 2018)
  Kasvava tarbimisühiskonna tõttu on suurenemas ka energiatarve. Üha suurenev tarbimisühiskond survestab tehaseid ja tootmisi enda tegevust laiendama. Suure nõudluse tõttu tuleb toota rohkelt energiat. See, et energiat ei ...
 • Sajuvee kasutamine elektrienergia saamiseks Tehnikamaja näitel 

  Jõgeva, Taavi (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida võimalust kasutada sajuvett elektrienergia saamiseks Eesti Maaülikooli Tehnikamaja näitel. Uurimistöös kirjeldatakse hüdroakumulatsioonijaamade levikut maailmas, tööpõhimõtet ...
 • Saku Õlletehas AS jahutusmahutite soojusbilanss 

  Ilumäe, Veiko (2016)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on arvutada jahutusmahutite soojusbilanss ja leida võimalus energia efektiivsemaks kasutamiseks või kokkuhoiuks. Töös on jahutusprotsess jagatud osadeks ja arvutused on tehtud soojusläbikande ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.