Now showing items 163-182 of 560

 • Jaoturlaaduri TZK-30 arendus 

  Olev, Tanel (2014)
  Autor vormistas antud lõputöö selliselt, kus töö esimeses pooles tutvustati laaduri ajalugu ja vajalikkust inimestele. Teises pooles keskenduti probleemile, kuidas muuta objekt tänapäevaste laaduritega sama uuenduslikuks. ...
 • Jaotusvõrgu elektrimontööri töökeskkonna riskianalüüs Empower AS näitel 

  Zimmermann, Guido (2014)
  Käesolevas bakalaureusetöös käsitleti jaotusvõrgu elektrimontööride töökeskkonna ohutegureid, nendest tulenevat riski töötajate tervisele ja heaolule ning võimalusi töökeskkonna meeldivamaks ja ohutumaks muutmiseks. Tööandja ...
 • Jõumuundurite maatriksmati kalibreerimisseade 

  Brutus, Allan (2014)
  2011. aastal soetas Tehnikainstituut endale 2 jõumuundur maatriksmatti Tekscan WalkWay 5400D. Firma poolt, kes antud toodet müüb ei pakkunud esmalt piisavalt palju informatsiooni, et mattide korraliku ja täpse töö jaoks ...
 • Juhtimisseade traktori jõuülekandemehhanismile 

  Kelgo, Kaspar (2016)
  Tänapäeva põllumajandustehnika on väga kiiresti arenev ning elektroonikakeskne. Erinevaid seadmeid ja masinaosasid juhib ning kontrollib elektrooniline terviksüsteem. Sellest tulenevalt on üha suurenev vajadus ka seadmete ...
 • Juhtprogrammi koostamine marjasorteeri reguleeritava rihmarulliku tootmiseks arvjuhtimispingiga 

  Salu, Argo (2016)
  Reguleeritavaid rihmarullikuid on võimalik kasutada marjasorteeridena kasutatavates rihmsorteerides. See annab võimaluse muuta rihmade vahekaugust ja seega annab võimaluse kasutada ühte rihmsorteeri erinevate marjasortide ...
 • Jüri talu energiavarustus taastuvatest energiaallikatest - võimaluste analüüs 

  Juhanson, Tauri (2016)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida võimalusi, varustamaks Jüri talu taastuvatest energiaallikatest. Töös tutvustatakse hetkel Eestis enimlevinumaid taastuvenergialiike ning nende plusse ja miinuseid. Hetkel on ...
 • Kaherealine kartulipanur väikese veojõuklassiga traktoritele 

  Veeber, Priit (2014)
  Magistritööna on tegemist projektiga, mille käigus on projekteeritud kaherealine kartulipanur väikese veojõuklassiga traktoritele, mis on mõeldud väiketalunikele ja eelkõige just omatarbeks kartulit kasvatavatele ...
 • Kaherealine kartulipanur väiketraktorile TZ-4K-14 

  Jürma, Riivo (2013)
  Bakalaureusetöö käigus on modelleeritud kaherealine mehaaniline kartulipanur väiketraktorile TZ-4K-14. Kõnealune traktor on kasutusel ühes väikeses majapidamises. Hetkel toimub selles majapidamises kartulite panek ...
 • Kaldareha veetaimede eemaldamiseks 

  Drenkhan, Rain (2014)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli arendada (modelleerida) kõige sobivama tehnilise lahendusega kaldareha ja anda sellele hinnang veetaimede eemaldamisel väike veekogudes. Hinnati kõiki kaldareha variante ja valiti ...
 • Kallurhaagise projekt 

  Pihlo, Kristjan (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud magistritöö käigus projekteeriti ja konstrueeriti Powersteel OÜ tarbeks kallurhaagis, mis on mõeldud esimeseks selletaoliseks haagiseks ettevõtte tootesarjas. Töö tervikuna on jaotatud kuueks peatükiks, kus esimeses ...
 • Kasemahla kogumistehnoloogia 

  Lassmann, Taavi (2014)
  Bakalaureusetöö teema on tekkinud Eesti Maaülikooli toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakonna initsiatiivil ja ettepanekul. Tegemist on tootearenduse esimese etapi ehk eeluuringuga. Väärtusliku kasemahla kasutamine ...
 • Kassapidaja ergonoomiline töökoht terviseriskide vältimiseks 

  Voog, Egle (2013)
  Uurimistöö alusel võib teha järgmise kokkuvõtte, järeldused ja soovitused: 1. Ankeetküsitlusele vastas 67 naiskassapidajat vanusevahemikus 19…63 aastat, kellest 50% jäid vanusegruppi 18…27 aastat. Keskmine vanus oli 33,5 ...
 • Kassapidaja selja funktsionaalne seisund ja terviseriskid 

  Kallion, Kristiina (Eesti Maaülikool, 2018)
  Inimest ümbritseval töökeskkonnal on tihti peale suurem mõju tema tervislikule seisundile, kui seda tunnetatakse. Pikka aega istuvas asendis töötamist nimetatakse sundasendiks. On selge, et sundasendis olemine pikka aega ...
 • Kassapidaja ülajäsemete funktsionaalse seisundi ergonoomikaline hindamine 

  Kallion, Kristiina (2016)
  Kassapidajate töötingimused on saanud vähe tähelepanu ning pole võetud kasutusele erilisi meetmeid vältimaks kassapidajate terviseprobleeme. Kassapidajad töötavad kassades pikki päevi istuvas tööasendis ning sellepärast ...
 • Kasutatud rehvide taaskasutuse tehnoloogiate uurimus 

  Rudissaar, Raivo (Eesti Maaülikool, 2018)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida kasutatud rehvide ümbertöötlemise tehnoloogiaid ning kirjeldada nende iseärasusi. Töös on välja toodud rehvide mõju keskkonnale ehk miks on rehvide taaskasutamine aktuaalne teema ...
 • Katelde katsetused 

  Puusepp, Valmar (2013)
  Käesoleva töö eesmärk oli luua tehnikainstituudi katlalaborisse üliõpilastele mõeldud katelde katsetamise laboratoorne töö. Töö esimeses osas selgitas töö autor labori vajadusest ja tutvustas tehnikainstituudi keldrikorruse ...
 • Katlalabori kütteseadmete suitsugaaside väljatõmbe juhtimine 

  Heinsaar, Aleksei (Eesti Maaülikool, 2018)
  Eesti Maaülikooli katlalabori kütteseadmete tõhusa katsetamise ja uurimise tarbeks on vajalik, et süsteemi protsess oleks võimalikult stabiilne. Kuid tihti esineb olukorda, kus tõmme korstnas on liiga tugev, mis võib ...
 • Kaugküttega kortermajade soojusjaotussüsteemid 

  Kruusenvald, Veiko (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesolev lõputöö annab ülevaate kaugküttega kortermajade soojusjaotussüsteemide üldisest ehitusest, rääkides millised on erinevad radiaatorite erinevad tüübid ning milliseid on neist enimkasutatavad ja tuues ka välja ...
 • Kaugloetavate arvestite andmekogumine G3 andmekontsentraatoriga 

  Sokk, Janne (2016)
  PLC on ennast hästi tõestanud, olles kõige laialdasemalt kasutatav andmeside tehnoloogia Euroopas. Seetõttu on vajalik PLC tehnoloogia pidev arendamine, mis võtaks arvesse tehnoloogilisi muutusi, vajadusi ja võimalusi ...
 • Kaupluse ventilatsioonisüsteemi automaatika analüüs 

  Gerassimov, Anton (2015)
  Antud bakalaureusetöö on teostatud selleks, et analüüsida ventilatsioonisüsteemi automaatikat, mis asub kaubanduskeskuses Lõunakeskus, raamatupoes Apollo. Töö eesmärgiks on uurida ventilatsioonisüsteemi ja kontrolleri ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.