Now showing items 74-93 of 560

 • Eeluuring droonitranspordil põhineva siseposti korraldamisest Eesti Maaülikooli linnakus 

  Kukke, Andre (Eesti Maaülikool, 2017)
  Nüüdisaja inimeste igapäevaelu kulgeb väga kiirel tempol ning tänapäevases tarbimisühiskonnas tõuseb üha enam esile mugavus. Väga populaarseks on muutunud internetikaubandus, kus kauba tarne toimub kulleri või pakiautomaadi ...
 • Eeriku alajaama piirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon 

  Prüüs, Evelin (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolev bakalaureusetöö on koostatud teemal „Eeriku alajaama piirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon“. Antud töö eesmärk oli koostada rikete vähendamise projektlahendus, millega analüüsitakse ja antakse ülevaade ...
 • Eesti ametiasutuste sõidukite arvestusmeetodid ja nende rakendamine 

  Vool, Alvar (Eesti Maaülikool, 2018)
  Meedias, auditites ja aruannetes on viidatud, et Eesti avaliku sektori asutustel tuleks parandada sõidukite üle arvestusepidamist, ning lisaks on viidatud kulude kokkuhoiule. Üheks võimaluseks eelnevalt viidatud tegevusi ...
 • Eesti elektrisüsteemi ümbersünkroniseerimise võimalikud riskid 

  Valgemäe, Edi (Eesti Maaülikool, 2019)
  Antud magistritöö eesmärgiks oli analüüsida Eesti elektrisüsteemile avalduvaid riske olles ühendatuks Venemaa ühendatud sünkroonalaga ning riske, mis võivad avalduda Eesti elektrisüsteemi sünkroniseerimisel Mandri – ...
 • Eesti Maaülikooli Mõisamaja soojustehniline analüüs 

  Mõttus, Robin Mooses (Eesti Maaülikool, 2017)
  Praegusel ajal on aktuaalne teema energia säästlikum kasutamine. Eestis moodustab kogu energiabilansist suure osa soojusenergia, mis kulub hoonete ja tarbevee kütmiseks. Soojusenergia kulude vähendamiseks tuleb esmalt ...
 • Eesti Maaülikooli spordihoone energiakasutuse uuring 

  Jaago, Helen (2014)
  Antud magistritöö eesmärk on uurida Eesti Maaülikooli spordihoone energiatarbimist ja analüüsida. Selle tulemusel on võimalik anda ülevaade ehitise energiaefektiivsuse kohta ja pakkuda välja soovitusi ja lahendusi ...
 • Eesti Maaülikooli Tehnikamaja soojussõlme automaatikasüsteemi juhtimissignaalide analüüs 

  Loog, Raul (2016)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida Eesti Maaülikooli Tehnikamaja soojussõlme tööd võrguvee tühiläbijooksu olukorras ning leida lahendusi, et kirjeldatud juhtumid ei korduks. AS Tartu Keskkatlamaja töötaja ...
 • Eesti saarte vaheline liiklus akutoitel parvlaevadega 

  Petratškov, Sven (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesolev bakalaureusetöö keskendub loodussõbralikuma transpordiviisi analüüsimises Eesti meresaarte vahelistele veeteedele. Töö eesmärk on leida kui palju läheks Eesti veeteedele akuparvlaeva välja arendamine maksma kui ...
 • Eesti tingimustele sobivaimad väiketuulikud 

  Anier, Martin (2016)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on selgitada välja Eesti tingimustes sobivaimad väiketuulikud kasutades selleks Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi poolt väljastatud andmeid tuule kiiruste kohta aastatel ...
 • Eesti tuule kiiruste perioodilisuse analüüs 

  Lummo, Ekaterina (2016)
  Töö põhiülesanne on analüüsida Eesti tuule kiiruste perioodilist käitumist. Vaatlusandmetena on kasutatud EMHI vaatlusjaamade võrgu 2006...2015. aastate tuule kiirusi. Vaatlusjaamadeks on valitud rannikualal Pakri ja ...
 • Eesti tuule kiiruste sagedusjaotused 

  Pedosk, Mario (2013)
  Antud bakalaureusetöö on valmistatud kolmes osas, ning põhieesmärkidele keskendutakse töö teises ja kolmandas osas. Esimeses osas seletatakse tuule tekke põhjustest. Uuritakse kuidas tuul tekib ja mis on selle põhjuseks. ...
 • Eesti tuulekiiruste statistiline analüüs 

  Puusepp, Valmar (Eesti Maaülikool, 2017)
  Tänapäeva elektrienergia varude täitmisel on osa täita ka taastuvenergial, millest üks osa on tuuleenergia. Üha enam inimesi püstitab endale tuuleturbiine, kuid tihti seda juhuslikku kohta, kus arvatakse tuult piisavalt ...
 • Eestis kasutatavate paigalduskaablite võrdlus 

  Siht, Kadri (Eesti Maaülikool, 2017)
  Erinevatest allikatest on teatatud, et kaubanduses müüdavad paigalduskaablid ei vasta kehtestatud standardile. Standarditele mittevastavate kaablite kohta on tehtud varasemaid uurimusi, kuid on vaja koguda täiendavaid ...
 • Elamu autonoomne elektrivarustussüsteem 

  Salem, Mihkel (Eesti Maaülikool, 2017)
  Päikeseenergia on praktiliselt ammendamatu loodusvara. Sellest elektri tootmine on protsess, milleks vajalikud seadmed on hääletud ning suhteliselt töökindlad, kuna tootmiseks vajalikel seadmetel puuduvad liikuvad osad. ...
 • Elamu autonoomse elektrivarustussüsteemi optimeerimine 

  Salem, Mihkel (Eesti Maaülikool, 2019)
  Päikeseenergia on piiramatuim loodusressurss. Päikeseenergiat saab elektriks muundada protsessiga, milleks vajalikud seadmed on hääletud ning suhteliselt töökindlad liikuvate osade puudumise tõttu. Samuti ei kaasne ...
 • Elamu elektripaigaldise projekt 

  Onno, Norman (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva bakalaureuse töö eesmärgiks on koostada elektripaigaldise projekt eramajale. Bakalaureuse töös kirjeldatakse etappe, mis on vajalikud elektripaigaldise projekti koostamiseks ja ehitamiseks. Projekti koostamisel ...
 • Elamu elektripaigaldised 

  Veere, Maris (2013)
  Bakalaureusetöö on üles ehitatud näitamaks, mida on vaja teada elamu elektripaigaldise rajamise kohta. Töö koostamisel on arvesse võetud seadused, määrused, standardid ja eeskirjad, mida tuleks täita elektriohutuse tagamiseks. ...
 • Elamu rekonstruktsioon madalenergiahooneks 

  Margusson, Reno (2014)
  Töö eesmärgiks oli leida need lahendused, mis võimaldavad täita rekonstrueeritaval elamul madalenergiahoonele vastavad nõudmised püüdes säilitada hoone algne arhitektuurne välimus. Selleks teostati arvutused elamu praeguse ...
 • Elamu soojavarustuse analüüs 

  Saluäär, Jürgen (2013)
  Käesolevas töös uuriti Tartu Tammelinna linnaosas asuva elamuhoone soojavarustust. Uurimistöö käigus tutvuti kogu hoone küttevarustusega, mis hõlmas küttesüsteemi kuuluvate seadmete analüüsi. Tehti märkmeid ning skitseeringuid ...
 • Elamute elektritarbimise analüüs 

  Pärle, Timo (2014)
  Käesolev bakalaureusetöö on koostatud, et anda ülevaade erinevatel küttesüsteemidel toimivate kodumajapidamiste elektritarbimise kohta. Tehnika kiire arengu ning elektriseadmete pideva uuenemise tõttu on antud ka soovitusi ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.