1.-20. nimetus 101-st

 • Jäätmekonteinerite automaatpesuri arendus 

  Resev, Joonas (Eesti Maaülikool, 2018)
  Jäätmekonteineritesse koguneb erinevaid jäätmeid, millest osad võivad olla inimestele ja keskkonnale ohtlikud. Jäätmekonteineris olevate ohtlike jääkide ohutustatamiseks tuleb jäätmekonteinereid puhastada. Selleks saab ...
 • Elektonsüüte seade IZH Planeta 4 mootorile 

  Laanemets, Juhan (Eesti Maaülikool, 2018)
  Lõputöö projekti eesmärgiks oli tutvustada IZH Planeta 4 mootorile projekteeritud elektronsüüte seadet, mis asendaks olemasoleva süüteseadme. Koostatav süüteseade on võimeline töötama toitepingetega vahemikus 5.5 – 14 ...
 • Kaugjuhitav Speedway ajanäitamise süsteem 

  Metsis, Kristjan (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud töö eesmärk oli projekteerida kaugjuhitav ajanäitamise süsteem Speedway võistluste tarbeks. Seade koosneb kahest osast – pult ja ekraan. Seadmed peavad suhtlema omavahel raadiosageduse kaudu. Töö käigus tegi autor ...
 • Käärhingede tehniline lahendus sõiduauto ustele 

  Kasler, Taavi (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käsitletakse uudset käärhingede tehnilise lahenduse väljatöötamist sõiduauto ustele. Tuuakse välja olemasolevate süsteemid ja nende puudused, mille uudne lahendus kõrvaldab. Projekteerimine ja seadme testimine toimus ...
 • Automatiseeritud kaalukoda teraviljale 

  Pettai, Rain (Eesti Maaülikool, 2017)
  Töö teema valisin, kuna ettevõttes kus ma praktikal olin on vana ja ebatäpne mehaaniline kaalukoda. Töö eesmärgiks on projekteerida uus kaalukoda mis on täielikult automatiseeritud ja kindlaks teha, kas see on ettevõttele ...
 • Väikeetteettevõte teraviljakuivati valikukriteeriumid 

  Truup, Mihkel (Eesti Maaülikool, 2017)
  Tõhus kuivati on teravilja kasvatamisel äärmiselt oluline element. Kuivatist oleneb teravilja kvaliteet ning see avaldab mõju ettevõttele majanduslikult. Erinevaid kuivati pakkujaid turul on palju. Nüüdisaja kuivatamise ...
 • Kuivati hakkpuidukatla vahetuse tasuvus põllumajandusettevõttes 

  Mõts, Lauri (Eesti Maaülikool, 2017)
  Eestis kasvava biokütuste resurss on suur, kuid seda kasutatakse üpris vähesel määral, peamiselt ainult asulates ja linnades sooja tootmiseks. Käesolevas lõputöös on käsitletud põllumajandusettevõtte kuivati ehitust ja ...
 • Muuga PM OÜ veisefarmi noorkarjalauda rekonstrueerimise tehnoloogia projekt 

  Benga, Kirsika (Eesti Maaülikool, 2017)
  Lõputöö eesmärgiks on koostada tehnoloogiaprojekt olemasoleva lauda rekonstrueerimiseks 470–kohaliseks noorloomalaudaks ning leida lahendusi tööde lihtsustamiseks laudas. Töös antakse ülevaade veisekasvatuse ajaloost ...
 • Käe pigistusjõu mõõtmissüsteemi arendus Arduino mikrokontrolleri baasil 

  Kukk, Helari (Eesti Maaülikool, 2017)
  Lõputöö projekti eesmärgiks oli projekteerida ning luua seade mis suudaks talletada andmeid tööriistade ergonoomilisuse hindamiseks. Seade on loodud Arduino Mega ADK platvormi baasil. Ergonoomilisuse hindamiseks kogub ...
 • Taimekaitsepritside valiku kriteeriumid 

  Jõesalu, Andres (Eesti Maaülikool, 2017)
  Taimekaitse on põllumajandustootmise juures tähtis valdkond. Sellest oleneb saagikus, millest omakorda ettevõtte majanduslik edukus. Pestitsiidide hinnad on kõrged ja seega on vaja saavutada nende maksimaalne toime. ...
 • Putukatõrje droon 

  Tähtjärv, Tanel (Eesti Maaülikool, 2017)
  Igasuviselt inimestele probleeme tekitavate herilaste ja vaablaste tõrje on küllaltki ajamahukas ja nõuab tihti kõrgustesse ronimist. Käesoleva lõputöö eesmärgiks on projekteerida autonoomne pritsesüsteem, mida on võimalik ...
 • Nutitelefoni juhtmevaba lisaseade valgustatuse ning valguse värvustemperatuuri mõõtmiseks 

  Bogdanov, Jan (Eesti Maaülikool, 2017)
  Meid ümbritseva valguse omaduste mõõtmine on oluline mitmete elukutsete esindajatele. Tänapäeval valdavalt kasutuses olevatel mõõteseadmetel on teatud piirangud, mida on tänu nutiseadmete ulatuslikule levikule võimalik ...
 • Piima eeljahutussüsteemi laboratoorse töö arendus 

  Puna, Samuel (Eesti Maaülikool, 2017)
  Piima kvaliteet ja selle pikemaajalisem säilitamine on saavutatav jahutamisega. Üle kahekümne aasta tagasi kasutati selleks piimamahuteid, kuid sellisel viisil jäi soojusenergia kasutamata. Energia säästlikult kasutamine ...
 • Kummelikoristusmasina arendus 

  Saarniit, Sander (Eesti Maaülikool, 2017)
  Töö käsitleb kummeli koristamisega seotud temaatikat. Kuna kummelit koristatakse ja selleks on vastavad masinad välja töötatud, siis ei saa öelda, et tegu on ainsa omalaadse uurimusega vaid antud valdkonnas on juba tööd ...
 • Kuppelhoone sobivus veisekasvatuseks sisekliima näitajate järgi 

  Ilves, Mihkel (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolevas lõputöös on käsitletud kuppelhoone kasutusvõimalusi lihaveisekasvatuse jaoks. Eestis pole kuplit varem loomakasvatushoonena kasutatud ning seetõttu puuduvad ka vastavad uuringud selle sobivuse või mittesobivuse ...
 • Pulverisaatortoitesüsteem mootorsõidukile 

  Pellja, Armand (Eesti Maaülikool, 2017)
  Eesti Maaülikooli tehnikainstituudis on väljatöötatud patenteeritud lahendus: pulverisaatortoitesüsteem, mille eesmärk on tagada kvaliteetne küttesegu mootorile. Nimetatud lahendust ei ole varasemalt paigaldatud sõiduautole, ...
 • 3-teljeline arvprogrammjuhitav puidufreespink 

  Tiisler, Eero (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva lõputöö projekti raames projekteeriti ja ehitati valmis 3- teljeline CNC puidufreespink ergonoomiliste mõõtmete ja väikse massiga, mis lihtsustaks transporti ja ei võtaks palju ruumi, ent samas suudaks freesida ...
 • Virtuaalse võidusõidu simulaatori pedaalide lahendus 

  Jugomäe, Sten-Ingmar (Eesti Maaülikool, 2017)
  Antud lõputöö eesmärgiks oli projekteerida arvuti võidusõidu simulatsiooni pedaalide prototüüp, mis suudaks konkureerida omaduselt , kui ka hinnalt turul olevate toodetega. Töös antakse ülevaade hetkel turul olevate ...
 • Teraviljakombainide koristuskulude analüüs 

  Järvamägi, Liis (Eesti Maaülikool, 2017)
  Antud lõputöös käsitletakse teraviljakombainide koristuskulude suurust ja püütakse leida seda mõjutavaid tegureid. Töö eesmärgiks on määratleda kõigi valitud teraviljakombainide massi- ja pindalatootlikkused ning arvutada ...
 • Iru Sauna hooneautomaatika elektriskeemide arendus 

  Mõttus, Karl-Marten (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva töö eesmärk on läbi hooneautomaatika loomise parendada Iru Sauna energiaefektiivsust ja lihtsustada hallatavust. Töö käigus arendatakse välja erilahendus hooneautomaatikale, disainides kontrollüksusi ja nende ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.