Now showing items 1-20 of 117

 • 3-teljeline arvprogrammjuhitav puidufreespink 

  Tiisler, Eero (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva lõputöö projekti raames projekteeriti ja ehitati valmis 3- teljeline CNC puidufreespink ergonoomiliste mõõtmete ja väikse massiga, mis lihtsustaks transporti ja ei võtaks palju ruumi, ent samas suudaks freesida ...
 • 3D printimise lisaseade vertikaalsele töötlemiskeskusele „Haas Minimill“ 

  Virro, Indrek (2015)
  Lõputöös antakse ülevaade 3D printimise tehnoloogiatest ja termoplasti ekstrusioon prindipea põhilistest osadest. Projekteeritakse lisaseade, millega vertikaalne töötlemiskeskus muuta 3D printeriks ilma lõiketöötlusvõimekust ...
 • 3D-printeri töölaua arendus 

  Kütt, Sander (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva lõputöö eesmärgiks on projekteerida kaughaldusega juhitav lisaseade 3Dprinditud detaili eemaldamiseks 3D-printeri töölaualt. Vajadus lisaseadme tarbeks tulenes autori isiklikest kogemustest. Detaili valmimisel ...
 • 400 hektarilise maafondiga teraviljakäitluskompleksi rekonstrueerimine 

  Sepp, Sixten (2014)
  Põllumajandusettevõtte edukuse aluseks on kogu tööprotsessi efektiivne toimimine. Käesolevas lõputöös on võetud vaatluse alla FIE Rein Jursi teraviljakäitluskompleks selle parendamise eesmärgil. Lõputöö koosneb viiest ...
 • Akende automaatjuhtimissüsteemi projekt 

  Raja, Rauno (2016)
  Käesolev lõputöö eesmärgiks oli luua prototüüp, mis oleks suuteline välisõhu suhtelise niiskuse ja temperatuuri alusel juhtima akna avanemist ja sulgumist. Lõputöös antakse ülevaade süsteemile esitatud nõuetest ning selle ...
 • Alalisvoolu elektrimootorite juhtimine mikrokontrolleri abil 

  Kruus, Kristo (2012)
  Käesolevas töös uuriti alalisvoolu elektrimootorite tööprintsiipe ja mootorite juhtimisseadme jaoks vajaminevaid komponente. Töö eesmärk oli valmistada seade, kus alalisvoolu elektrimootoreid juhitakse mikrokontrolleris ...
 • Antennisüsteemi kooste- ja katsestend 

  Siht, Tõnis (2013)
  Käesolevas lõputöös täideti projekteeritud rakisele püstitatud eesmärgid: 1) Projekteeritud rakise kinnitust on võimalik pöörata 180 kraadi ulatuses. 2) Projekteeritud rakist on võimalik liigutada erinevates suundades ...
 • ARM protsessoril baseeruv vabavaraline pääslasüsteem 

  Sark, Andrei (2016)
  Antud töö eesmärgiks oli projekteerida ja kokku panna ARM protsessoril baseeruv vabavaraline pääslasüsteem. Eesmärgi saavutamiseks teostati turu analüüs, kus uuriti sarnaste toodete omadusi ja hinda. Koostati tarkvara ja ...
 • Arvjuhitava õmblusmasina juhtimissüsteemi kaasajastamine 

  Chuykin, Anatoly (2015)
  Antud lõputöö baseerub tööstusautomaatikaga tegeleva ettevõtte Atemix OÜ poolt läbiviidud CNC õmblusmasina juhtimissüsteemi kaasajastamise projektil. Lõputöös antakse 90ndate alguses toodetud CNC õmblusmasinast ülevaade. ...
 • Arvjuhtimisega puidufreespink 

  Särki, Janno (2013)
  The topic of this thesis was chosen in order to design and build a CNC wood milling machine. Also it helps to understand better the construction and working methods of a CNC machine. Main working material is considered ...
 • Automaatjuhtimisega teleskoobialus 

  Vahtras, Siim (2014)
  Projekti eesmärgiks oli ehitada võimalikult madala omahinnaga automaatne teleskoobimonteering, millega oleks reaalseslt võimalik vaadelda tähti ja planeete ning mille maksumus jääks alla 500 euro. Projekti teostamiseks ...
 • Automaatne kuiva kassitoidu jaotur 

  Valk, Kaljo (Eesti Maaülikool, 2017)
  Antud töö eesmärk oli projekteerida automaatne kuiva kassitoidu jaotur. Seadme seadistamine pidi toimima üleni läbi veebiliidese, mitte vajama selleks internetiühendust ning oleks kasutajapoolsest operatsioonisüsteemi ...
 • Automatiseeritud kaalukoda teraviljale 

  Pettai, Rain (Eesti Maaülikool, 2017)
  Töö teema valisin, kuna ettevõttes kus ma praktikal olin on vana ja ebatäpne mehaaniline kaalukoda. Töö eesmärgiks on projekteerida uus kaalukoda mis on täielikult automatiseeritud ja kindlaks teha, kas see on ettevõttele ...
 • Autonoomne manussüsteem LED-valgustusele 

  Väljaots, Taavi (2012)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli projekteerida töötav autonoomne manussüsteem LEDvalgustusele. Selleks uuriti meetodeid, kuidas projekteerida päikeseenergial töötavat manussüsteemi. Uurides kirjandust, koguti piisavalt ...
 • Autonoomse toitega nutivalgusti 

  Ležnev, Ilja (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesoleva lõputöö eesmärgid on projekteerida valgusti, mis töötab autonoomsel toitel ning mida on võimalik häälestada juhtmevabalt. Sellise eesmärgi täitmiseks on vaja konstrueerida juhitav seade, mis antud töö raames ...
 • Autovärava juhtsüsteem 

  Kuusk, Mirko (2016)
  Antud töö eesmärk on koostada töötav autovärava juhtsüsteem, mis on mõeldud kasutamiseks kodustes majapidamistes. Süsteem peab olema võimeline juhtima kuni kahte väravat. Mootorid, millega väravaid liigutatakse võivad ...
 • Bioetanooli ja õli segamise katseseade 

  Varusk, Joosep (2014)
  Lõputöö eesmärgiks seatud bioetanooli ja õli segamise katseseadme projekteerimine Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi mootori katselaboris on täidetud. Katseseade on uue lahendusega ning on mõeldud kasutamaks labori ...
 • Eesti Maaülikooli elektrimasinate labori arendus 

  Raudmäe, Renno (2015)
  Lõputöö eesmärk oli arendada Eesti Maaülikooli elektrimasinate laborit. Lõputöö jaguneb kahte suunda. Esimene neist hõlmas endas elektrimasinate õppestendi arendust. Eesmärgiga vähenda õppestendi seadistusaega ning ...
 • Eesti piimatootmisfarmide energiatarbe võrdlusanalüüs 

  Truup, Toomas (2014)
  Eesti on aastaid tuntud kui piimamaa. Jõudluskontrollikeskuse andmete põhjal ületas piimaveiste arv Eestis 2014. aasta algul 97 tuhande piiri, mil Eestis oli 97 085 piimaveist ning keskmine aastane väljalüps lehma kohta ...
 • Elektonsüüte seade IZH Planeta 4 mootorile 

  Laanemets, Juhan (Eesti Maaülikool, 2018)
  Lõputöö projekti eesmärgiks oli tutvustada IZH Planeta 4 mootorile projekteeritud elektronsüüte seadet, mis asendaks olemasoleva süüteseadme. Koostatav süüteseade on võimeline töötama toitepingetega vahemikus 5.5 – 14 ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.