Now showing items 1-20 of 1255

 • 1 rada 4 aastaaega 

  Urb, Janne (2015)
  Käesolev töö on koostatud Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri bakalaureusekraadi lõputööna. Tööd koostades on kasutatud kõiki bakalaureuseastmes omandatud teadmisi ja kogemusi. 2015. aasta bakalaureusetöö projektalaks ...
 • 1920.–30. aastate iluaiad Koeru kihelkonna taludes – kujunemine ja väljanägemine 

  Aimsalu, Maire (2012)
  Käesolevas töös keskendutakse 1920. aastatel hoogsalt arenema hakanud iluaedade kujunduspõhimõtetele ja uuritakse, kas ning kuidas need on mõjutanud Koeru kihelkonna talude iluaedu. Töö eesmärgi saavutamiseks tuli tutvuda ...
 • 2 Miili Rohelust 

  Kikkamägi, Helen (2014)
  „2 Miili Rohelust“ on käesoleva bakalaureuse töö autori nägemus ja ideelahendus praegusest Tartu linnas asuvast vanast Sadamaraudtee piirkonnast. Autor on püüdnud leida võimalikult head lahendust piirkonnas valitsevatele ...
 • 2-3-aastaste lastega perede eelistused, ootused ja rahulolu seoses ürituste külastamisega 

  Krumm, Mariel (Eesti Maaülikool, 2018)
  Täiskasvanud reisivad ja võtavad üritustest osa järjest enam koos lastega, mistõttu tuleb mõelda eelkõige laste sotsiaalsele heaolule. Keskendudes pereturistidele on oluline teada nende vajadusi, et oleks võimalik õigesti ...
 • 3 tänavat, 3 aegkonda 

  Abel, Maret (2016)
  Bakalaureusetöö ülesanne oli antud märksõnaga „Teisel pool”. Antud stsenaariumis oli linnavalitsusel vaja leida alasid nii avalikuks ruumiks kui ka korterite ja ärihoonete planeerimiseks. Ülesandeks oli teha ettepanek, ...
 • Aasia lepatriinu (Harmonia axyridis) – levik ja tõrjevõimalused 

  Kallavus, Triin (Eesti Maaülikool, 2018)
  Töö eesmärgiks on anda ülevaade aasia lepatriinu (Harmonia axyridis Pallas 1773) levikust ja kasutusel olevatest tõrjevõtetest ning välja selgitada, kas ja mil viisil hakkab aasia lepatriinu Eestis kahju tekitama. Töö ...
 • Aastatel 2007- 2011 arvutatud saastetasude analüüs ja ülenormatiivse keskkonnakasutuse hindamine 

  Hurt, Maanus (2012)
  Töö eesmärgiks oli uurida ja analüüsida aastatel 2007-2011 kõrgendatud tasumääradega arvutatud ülenormatiivse saastetasu dünaamikaid, leida kõrgendatud tasumääradega arvutatud saastetasu tekkimise seoseid keskkonnatasude ...
 • Abiks väiketootjale : komposti valmistamine 

  Kriipsalu, Mait (koostaja); Luik, Anne (koostaja); Peetsmann, Elen (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2016)
  Mahepõllumajandus on tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud aineringlusel ja mille rõhuasetus on kohalikel taastuvatel ressurssidel. Taime- ja loomakasvatuses ja ka nende saaduste töötlemisel tekkivad kõrvalsaadused ...
 • Abiootilise stressi füüsikaliste tegurite mõju ilutaimedele 

  Bachman, Kati (2012)
  Stressifaktorid mõjutavad ilutaimi linnapiirkondades põhjustades kahjulikku mõju kasvule ja õitsemisele, mis on nende esteetiline väärtus. Siiani puuduvad uurimused Eesti tingimustesse sobivate ilutaimede stressitaluvusest. ...
 • Aed-leeklille (Phlox paniculata) istikute kvaliteet sõltuvalt kasvusubstraadi omadustest 

  Loid, Kati (2014)
  Rahvastiku suurenemisega on tõusnud igapäevaselt tekkivate jäätmete hulk. Suurem osa jäätmeid ladustatakse prügilatesse, kuid selleks sobivat maad jääb järjest vähemaks ning jäätmete töötlemiseks otsistakse uusi võimalusi. ...
 • Aed-päevaliilia (Hemerocallis hybrida Hort.) sordiaretus 

  Rummi, Maret (2013)
  Aed-päevaliilia (Hemerocallis hybrida Hort.) on üks kõige enam aretuses olevaid rohttaimi viimase 70 aasta jooksul. Alates sordiaretuse algusaastatest on registreeritud rohkem kui 74 000 erinevat sorti, kuid siiani ...
 • Aed-päevaliilia tolmeldamine ja seda mõjutavad tegurid 

  Neeme, Reelika (2015)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli selgitada, millised tegurid mõjutavad päevaliilia tolmeldamist ja idanemisvõimeliste seemnete arengut. Töö hüpoteesiks oli, et päevaliiliate tolmeldamise edukus sõltub lähtevanematest, kuid ...
 • Aedmaasika (Fragaria x ananassa Duch.) uute sortide saagikus ja saagi kvaliteet Eestis sõltuvalt taimede istutuseelsest mõjutamisest preparaadiga Prestop 

  Koit, Debora (Eesti Maaülikool, 2018)
  Aedmaasikas (Fragaria x ananassa) on väga hinnatud vili oma maitse ja tervislikkuse poolest. Eestis kasvatatakse peamiselt maasikasorte ’Sonata’ ja ’Polka’, mis on saagikad, kuid vastuvõtlikud seenhaigustele. Seenhaigused ...
 • Aedmaasika kasvatustehnoloogilised võtted 

  Hrenova, Kätlin (2012)
  Töö eesmärk on selgitada välja agrotehnilised võtted, mis lisaks saagikuse suurendamisele on ka keskkonnasäästlikud ja mõjutavad positiivselt maasika saagi biokeemilist koostist. Töös on välja toodud 2010. aasta maasika ...
 • Aedmaasikas (Fragaria x ananassa) kimalaste (Bombus terrestris L.) õietolmu korjes 

  Jegi, Ann (2015)
  Magistritöö eesmärkideks oli Polli Aiandusuuringute Keskuses ja Rõhu Katsejaamas aastatel 2012-2014 läbiviidud katse põhjal välja uurida, milline on aedmaasika õietolmu osatähtsus kimalaste korjes kolme järjestikkuse ...
 • Aedmaasikate (Fragaria × ananassa Duch.) toiteelementidega varustatus ja saagikus mahetootmises sõltuvalt väetamisest 

  Põdra, Elen (Eesti Maaülikool, 2017)
  Aedmaasikas on üks hinnatumaid marjakultuure maailmas. Aina enam otsitakse tehnoloogiaid, kuidas saada kvaliteetsemat ja suuremat saaki võimalikult keskkonnasõbralikult ja jätkusuutlikult. Antud uurimuse eesmärgiks oli ...
 • Aerolaserskaneerimise (ALS) andmestiku kasutamisvõimalusest põlevkivi kaevandamise mõjude uurimisel 

  Kappak, Priit (Eesti Maaülikool, 2017)
  Töö eesmärk oli aerolaserskaneerimise ehk LiDAR-i andmestikust luua metoodika, mille alusel tuvastada kaevandusvaringute mõjul tekkinud maapinnavajumeid. Lisaks leida maapinna vajumid, mis on tekkinud vahemikus 2009-2013 ...
 • Agronoomia 2006 

  Nurmekivi, Hennu (koostaja) (Jõgeva Sordiaretuse Instituut; Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut; Eesti Maaviljeluse Instituut, 2006)
  Tulemuste publitseerimine on alati olnud teadustöö lahutamatuks osaks. Tänapäeval, mil teadlase töö sisukust ning tulemuslikkust hinnatakse eelkõige rahvusvaheliselt tunnustatud erialaajakirjades avaldatud artiklite ...
 • Agronoomia 2007 

  Kadaja, Jüri (vastutav toimetaja); Lõiveke, Heino (toimetaja); Lättemäe, Paul (toimetaja); Tamm, Kalvi (toimetaja) (Eesti Maaviljeluse Instituut; Eesti Maaülikool; Jõgeva Sordiaretuse Instituut, 2007)
  Kogumik ilmub teaduskonverentsiks Agronoomia 2007
 • Agronoomia 2009 

  Tamm, Sirje (toimetaja); Schmidt, Reelika (toimetaja) (Jõgeva Sordiaretuse Instituut; Eesti Maaülikool; Eesti Maaviljeluse Instituut, 2009)
  Kogumik ilmub teaduskonverentsiks Agronoomia 2009

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.