Now showing items 1-20 of 1531

 • "Sümbiont-1” ja "Sümbiont-2” mõju mõnede kartulisortide mugulate kasvudünaamikale 

  Silla, Mai (Eesti Põllumajanduse Akadeemia, 1984)
  Käesolev töö on üheks katseks kaasa aidata kartulikasvatuse tulemusrikkamaks muutmisele omahinda oluliselt tõstmata. Enne kui hakata kasutama või katsetama nn. kasvuregulaatoreid, peab olema rakendatud kõik need kartulikasvatuse ...
 • Mitmeliigiliste põõsasribade rajamine 

  Moor, Ulvi (koostaja); Mikk, Merit (koostaja); Peepson, Argo (koostaja) (Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, 2001)
  Paljudes Lääne-Euroopa riikides on põllumajandusmaastikega seotud loomade, lindude ja putukate arvukus ning liigirikkus põllumajanduse intensiivistamise tagajärjel tuntavalt vähenenud. Viimasel ajal on järjest rohkem ...
 • Küla arengukava koostamine meetmest 3.5 toetuse saamiseks : Eesti riiklik arengukava 

  Kärner, Indrek; Loolaid, Ülar; Muru, Toomas; Sudakova, Lea (Põllumajandusministeerium, 2005)
  Käesolev käsiraamat on 2003. aastal ilmunud “Küla arengukava koostamise” teine parandatud ja täiendatud trükk. Esimese trüki kirjastajaks oli Liikumine Kodukant, raamat ilmus sarja “Külavanema käsiraamat” neljanda vihikuna. ...
 • Rohusööda toiteväärtus 

  Tamm, Uno (Eesti Põllumajandusülikool, 2005)
  Veisekasvatus on Eesti põllumajanduses eelistatud tootmisharu, kus kulutused rohusöötadele määravad suures osas tootmise tulukuse. Rohusöödad, olles veiste põhisöödad, peavad võimaldama veiste söötmise korralduse nii, ...
 • Geneetiliselt muundatud põllukultuuride, tava- ja mahepõllumajanduse kooseksisteerimise võimalustest 

  Luik, Anne; Vooremäe, Aret (Eesti Maaülikool, 2006)
  Kes või mis on GMO? Geneetiliselt muundatud organism ehk GMO on elusolend (näiteks bakter, taim), kelle pärilikkuse ainet ehk DNA-d on geenitehnoloogilisi võtteid kasutades muudetud. Kui tavapärane sordiaretus tegutseb ...
 • Lutsernikasvatus 

  Tamm, Uno (Eesti Maaülikool, 2006)
  Veiste põhisöödaks olevad rohusöödad võimaldavad liikide ja segude oskuslikul valikul söötmise sellise korralduse, et loomad on terved ja nende toodang tervislik. Kaasajal on rohusöötade kõige olulisemad toiteväärtuse ...
 • Agronoomia 2006 

  Nurmekivi, Hennu (koostaja) (Jõgeva Sordiaretuse Instituut; Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut; Eesti Maaviljeluse Instituut, 2006)
  Tulemuste publitseerimine on alati olnud teadustöö lahutamatuks osaks. Tänapäeval, mil teadlase töö sisukust ning tulemuslikkust hinnatakse eelkõige rahvusvaheliselt tunnustatud erialaajakirjades avaldatud artiklite ...
 • Oilseed rape pests and their parasitoids in Estonia 

  Veromann, Eve (Eesti Maaülikool, 2007)
  Raps (Brassica napus L.) on üks tähtsamaid parasvöötmes kasvatatavaid kultuurtaimi. Kuivõrd rapsi kasvupinnad on eriti viimasel aastakümnel ka Eestis kordades suurenenud, on ristõieliste kahjurite arvukuse kasvuks loodud ...
 • The influence of thermal shock and pre-sprouting on formation of yield structure elements in seed potatoes 

  Eremeev, Viacheslav (Eesti Maaülikool, 2007)
  Stabiilse, majanduslikult tasuva kartulisaagi saamiseks on üheks põhikomponendiks terve, bioloogiliselt aktiivne ja suure saagipotentsiaaliga seeme, mis vastavalt kasutusotstarbele ka mahapanekuks ette valmistatakse. ...
 • The role of zooplankton grazing in shallow eutrophic lake ecosystems 

  Agasild, Helen (Eesti Maaülikool, 2007)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida zooplanktoni toitumise mõju füto- ja bakterplanktoni kooslustele erinevas tasakaaluseisundis olevate madalate eutroofsete järvede toiduahelas. Sesoonselt hinnati zooplanktoni toitumise ...
 • Foraging behaviour and physiology of bees: impact of insecticides 

  Karise, Reet (Eesti Maaülikool, 2007)
  Viimasel ajal on nii Euroopa kui ka Ameerika põllumajandusmaastikes täheldatud drastilist tolmeldajate arvukuse langust. Selle eest peetakse vastutavaks ülemaailmset üha enam intensiivistuvat põllumajanduspraktikat. Kõige ...
 • Lõhnaained - põllumajandusest ja tööstusest 

  Oidsalu, Sandra; Valge, Joel; Maasikmets, Marek; Klein, Kai (Balti Keskkonnafoorum, 2007)
  Ebameeldivate lõhnade tekkeallikad ja -põhjused on erinevad – näiteks võivad need olla seotud tööstuse, aga ka põllumajandustegevusega. Kuigi lõhnade kahjulik mõju inimeste tervisele väljendub ainult teatud lõhnavate ...
 • Mahepõllumajandussaadustele lisandväärtuse andmine, kvaliteet ja turustamine 

  Liivaauk, Pille; Mikk, Merit; Moor, Ulvi; Põldma, Priit; Vetemaa, Airi (Põllumajandusministeerium, 2007)
  Mahepõllumajandus on Eestis viimase kümnekonna aasta jooksul jõudsalt laienenud. Mitmekordistunud on nii tootjate arv kui ka mahepõllumajandusmaa pindala. Mõnevõrra tagasihoidlikum on aga olnud mahetöötlemise ...
 • Agronoomia 2007 

  Kadaja, Jüri (vastutav toimetaja); Lõiveke, Heino (toimetaja); Lättemäe, Paul (toimetaja); Tamm, Kalvi (toimetaja) (Eesti Maaviljeluse Instituut; Eesti Maaülikool; Jõgeva Sordiaretuse Instituut, 2007)
  Kogumik ilmub teaduskonverentsiks Agronoomia 2007
 • Land use and soil management in Estonian agriculture during the transition from the Soviet period to the EU and its current optimisation by the spatial agro-economic decision support system 

  Astover, Alar (Eesti Maaülikool, 2007)
  According to the main objectives of the study, the following conclusions could be presented: 1. The drastic decrease in arable land use in the transition to a free market economy continued until EU CAP was implemented in ...
 • Kaun- ja teraviljade segukülvide kasvatamise teoreetilisi ja praktilisi aspekte 

  Lauk, Ruth (Eesti Maaülikool, 2008)
  In Estonia cereals and legumes are grown together for the purpose of gaining grain yield. With mixed crops, it is tried to imitate natural compositions, whose productivity is often higher than that of one single species. ...
 • Sediment Phosphorus Forms and Their Role in Lake Ecosystems 

  Kisand, Anu (Eesti Maaülikool, 2008)
  Fosfor on paljudes veeökosüsteemides primaarproduktsiooni limiteerivaks biogeeniks. Inimtegevuse mõjul on veekogude fosforikoormus oluliselt kasvanud, tuues kaasa järvede kiirenenud eutrofeerumise. Põhjasetteil on oluline ...
 • III kaitsekategooria liigi sookure (Grus grus) kaitse tegevuskava (jätkukava) aastateks 2009–2013 

  Leito, Aivar (koostaja); Ojaste, Ivar (koostaja) (2008)
  Sookurg (Grus grus L.) on Euraasia parasvöötmes laialdaselt levinud liik, kuid kelle levila ja arvukus ning seisund tervikuna on pidevalt muutunud (Blotzheim et al. 1973, Cramp, Simmons 1980, Prange 1989, 1994, 1999, ...
 • Yield and Fruit Quality of Some Selected Bramble (Rubus) Species 

  Vool, Ele (Eesti Maaülikool, 2009)
  Eestis on võrreldes 1990. aastate algusega marjakasvatajate arvukus oluliselt vähenenud. EMÜ majandusteadlaste poolt 2007. aastal korraldatud marjakasvatusalases uuringus toodi tootmispindade vähenemise peamiste põhjustena ...
 • Landscape Change, Landscape Perception and The Latvian Countryside 

  Bell, Simon (Eesti Maaülikool, 2009)
  Läti taasiseseisvumine algatas maapiirkondades mitmed olulised põllumajanduse, maaomandi ning sotsiaalsete ja majanduslike muutustega seotud protsessid. Praeguseid protsesse maastikus on oluline tõlgendada pika evolutsiooniahela ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.